Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēžu 2006. gada kalendārs un ar tām saistītās preses konferences

2005. gada 18. maijā

Padome vienojusies, ka arī 2006. gadā Padomes sēdes notiks katra mēneša pirmās un trešās nedēļas ceturtdienā.

Kā paziņots 2001. gada 8. novembrī, arī turpmāk ECB monetārās politikas nostāja parasti tiks sniegta tikai mēneša pirmajā Padomes sēdē. Tāpat šajā sēdē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz procentu likmēm. Mēneša otrajā sēdē Padome izskatīs ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem saistītus jautājumus. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sēžu kalendāru. Monetārā politika tiks apspriesta 2006. gada 31. augusta sēdē, nevis pirmajā septembra sēdē, tāpēc paziņojums presei par ECB monetārās politikas lēmumiem nāks klajā 2006. gada 31. augustā. Turklāt šajā dienā notiks arī preses konference. Padomes sēžu 2006. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas (GRO) norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sēdes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Tāpat saskaņā ar līdzšinējo praksi divas Padomes sēdes nenotiks Frankfurtē: pirmā – 2006. gada 8. jūnijā – notiks Banco de España, bet otrā – 2006. gada 5. oktobrī – Banque de France.

Ģenerālpadome arī vienojās, ka jāsaglabā pašreizējā prakse rīkot sēdes katru ceturksni.

Preses konferences arī notiks pašreizējā režīmā, t.i., katru mēnesi pēc Padomes pirmās sēdes, kurā parasti lemj par procentu likmēm, izņemot 2006. gada 3. augustu.

ECB Padomes sēdes 2006. gadā

 • 2006. gada 12. janvārī
 • 2006. gada 2. februārī
 • 2006. gada 16. februārī
 • 2006. gada 2. martā
 • 2006. gada 16. martā
 • 2006. gada 6. aprīlī
 • 2006. gada 20. aprīlī
 • 2006. gada 4. maijā
 • 2006. gada 18. maijā
 • 2006. gada 8. jūnijā (Madridē)
 • 2006. gada 22. jūnijā
 • 2006. gada 6. jūlijā
 • 2006. gada 20. jūlijā
 • 2006. gada 3. augustā
 • 2006. gada 31. augustā
 • 2006. gada 14. septembrī
 • 2006. gada 5. oktobrī (Parīzē)
 • 2006. gada 19. oktobrī
 • 2006. gada 2. novembrī
 • 2006. gada 16. novembrī
 • 2006. gada 7. decembrī
 • 2006. gada 21. decembrī
 • 2007. gada 11. janvārī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2006. gadā

 • 2006. gada 16. martā
 • 2006. gada 22. jūnijā
 • 2006. gada 14. septembrī
 • 2006. gada 21. decembrī

Preses konferences 2006. gadā

 • 2006. gada 12. janvārī
 • 2006. gada 2. februārī
 • 2006. gada 2. martā
 • 2006. gada 6. aprīlī
 • 2006. gada 4. maijā
 • 2006. gada 8. jūnijā (Madridē)
 • 2006. gada 6. jūlijā
 • 2006. gada 31. augustā
 • 2006. gada 5. oktobrī (Parīzē)
 • 2006. gada 2. novembrī
 • 2006. gada 7. decembrī
 • 2007. gada 11. janvārī
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem