European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Kontanthantering

Äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar

Återcirkulering av eurosedlar gör det möjligt för banker och andra som hanterar pengar att återdistribuera dem effektivt till låg kostnad. För att säkerställa sedlarnas integritet antog Europeiska centralbanken (ECB) beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar.

Beslut ECB/2010/14 trädde i kraft den 1 januari 2011, då det ersatte ”Ramverket för upptäckt av förfalskningar och för kvalitetssortering för kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter”. Det ändrades genom beslut ECB/2012/19 av den 7 september 2012 för att utöka omfattningen till äkthets- och kvalitetskontroll och återcirkulering av nya serier eurosedlar och klargöra några krav, samt av beslut ECB/2019/39 av den 5 december 2019 för hantering av sedlar som inte tydligt har autentiserats och introducera en ny kategori av sedelhanteringsmaskiner.
Mer

Utrustning för äkthetskontroll

ECB publicerar information om testad utrustning för upptäckt av förfalskningar för att hjälpa sedelanvändare att välja den utrustning som bäst passar deras behov.
Mer

De som äger och driver maskiner för äkthetskontroll uppmanas att vidta åtgärder för att anpassa dem till eurosedlarna i Europaserien i god tid innan de ges ut. Vid behov kan de kontakta leverantörerna. Dessutom bör inköpare av maskiner för äkthetskontroll kontrollera om de enkelt kan anpassas till att hantera alla sedlar i Europaserien.

Alla sidor i detta avsnitt