Sularahakäitlus

Europangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontroll ning pangatähtede taasringlus

Europangatähtede taasringlusse laskmine annab pankadele ja teistele sularahakäitlejatele võimaluse tagada sularahaga varustamine tulemuslikumal ja kulutõhusamal viisil. Pangatähtede terviklikkuse tagamiseks on Euroopa Keskpank (EKP) vastu võtnud otsuse EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta.

Otsust EKP/2010/14 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011 ning see asendab dokumenti „Raamistik võltsingute tuvastamiseks ja euro pangatähtede sortimiseks ringluskõlblikkuse alusel krediidiasutuste ja sularahakäitlejate poolt”. Otsust on muudetud 7. septembri 2012. aasta otsusega EKP/2012/19, millega laiendati selle ulatust teise seeria europangatähtedele, et hõlmata ka uute pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringlust. Lisaks on täpsustatud mõningaid nõudeid.
Lisateave

Pangatähtede ehtsust kontrollivad seadmed

EKP avaldab teavet katsetatud seadmete kohta, et aidata pangatähtede kasutajatel valida neile sobivaim seade.
Lisateave

Seadmete omanikud ja käitajad peaksid seadistama seadmed teise seeria euro pangatähtede tarbeks aegsasti enne pangatähtede ringlusse laskmist ja tegema vajaduse korral koostööd seadmete tarnijatega. Pangatähtede ehtsust kontrollivate seadmete hankimisel peaksid hankijad veenduma, et seadmeid on võimalik hõlpsasti seadistada kontrollima kõiki teise seeria pangatähti.