Zpracování hotovosti

Ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

Možnost navracení bankovek zpět do oběhu umožňuje bankám a dalším subjektům zpracovávajícím hotovost zajišťovat nabídku peněz efektivněji a hospodárněji. K zajištění důvěryhodnosti eurobankovek přijala Evropská centrální banka (ECB) rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu.

Rozhodnutí ECB/2010/14 nabylo účinnosti 1. ledna 2011 a nahradilo „rámec pro rozpoznávání padělků a třídění bankovek podle upotřebitelnosti prováděné úvěrovými institucemi a ostatními subjekty zpracovávajícími hotovost“. Bylo upraveno rozhodnutím ECB/2012/19 ze 7. září 2012 s cílem rozšířit jeho působnost na ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek nové série a jejich navracení zpět do oběhu a ozřejmit několik požadavků.
Více informací

Zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Aby si mohli uživatelé bankovek vybrat zařízení pro rozpoznávání padělků, které nejlépe odpovídá jejich potřebám, zveřejňuje ECB informace o zařízeních, která byla podrobena zkoušce.
Více informací

Vlastníkům a provozovatelům zařízení pro ověřování pravosti bankovek se doporučuje, aby zajistily jejich uzpůsobení eurobankovkám ze série Europa v dostatečném předstihu před jejich vydáním, a to dle potřeby ve spolupráci s dodavateli těchto zařízení. Dále se zákazníkům doporučuje, aby při obstarávání zařízení pro ověřování pravosti bankovek ověřili, že je lze jednoduše uzpůsobit pro ověřování všech bankovek ze série Europa.