Обработка на пари в брой

Проверки за истинност и годност и връщане в обращение на евробанкноти 

Възможността за връщане в обращение на евробанкноти позволява на банките и други лица, работещи с пари в брой, да осигурят по-ефективно и икономично разпространение на пари в наличност. За да гарантира сигурността на банкнотите, Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение EЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти.

Решение EЦБ/2010/14 се прилага от 1 януари 2011 г., като заменя „Рамка за откриване на фалшификати и сортиране по годност на евробанкноти от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа“. То е изменено с Решение EЦБ/2012/19 от 7 септември 2012 г., така че в обхвата му да се включат проверките за истинност и годност и връщането в обращение на евробанкнотите от новата серия и да се изяснят редица изисквания.
Повече информация

Устройства за проверка за истинност

ЕЦБ публикува информация за тестваните устройства за откриване на фалшификати с цел да помогне на потребителите да изберат това, което в най-голяма степен отговаря на техните нужди.
Повече информация

На собствениците и операторите на устройства за проверка за истинност се препоръчва да предприемат мерки за приспособяването им за евробанкнотите от серия „Европа“ значително преди датите на въвеждането им в обращение, като при необходимост се свържат с доставчиците на устройствата. Освен това е препоръчително, когато клиентите поръчват устройства за проверка за истинност, да проверяват дали те могат да се приспособят лесно за работа с всички банкноти от серия „Европа“.