Menu

Utrustning för äkthetskontroll

Testning av utrustning

Här finns en beskrivning av testförfarandet och kontaktinformation till de nationella centralbankerna

Testresultat

Klicka här för testresultat