Menu

Устройства за проверка на банкноти

Тестване на устройствата

Описание на процедурата за тестване и информация за контакт с националните централни банки

Резултати от тестовете

Резултати от тестовете