Euro Video Challenge

Euro Video Challenge

De senaste nyheterna

Euro Video Challenge är nu stängd och juryn kommer att gå igenom alla inskickade videobidrag. Tack till alla er som deltagit! Vi kommer att kontakta dig i början på oktober om du är en av vinnarna.

De enskilda deltagare eller grupper som gjort de bästa videofilmerna kommer att bjudas in att delta vid den tionde årskonferensen ”Les Journées de l’économie” (Jéco) i Lyon (Frankrike) torsdagen den 9 november 2017.

Priset för den vinnande videofilmen är 4 000 euro. Andra och tredje pris, på 3 000 euro respektive 2 000 euro, tilldelas baserat på juryns beslut om filmernas kvalitet. Dessutom finns det en chans att de bästa filmerna visas på ECB:s och Jécos sociala medier.

De bästa videofilmerna kommer att väljas på grundval av följande kriterier:

  • innehåll: uppvisad god förmåga att förmedla ett tydligt budskap samt kunskap i ämnet
  • kommunikationsförmåga (att använda sig av visuella hjälpmedel/animationer kommer anses vara en tillgång): originalitet av använda kommunikationsmetoder
  • underhållningsvärde: kunskapsförmedling och tittarvänlighet

Utmaningen

Vi bad er mellan 18 och 30 att skicka in en video om ett ekonomiskt ämne som berörde ECB:s verksamhet från 6 juli till 24 september 2017. Utmaningen var att skapa en kortfilm som var både fängslande och lättförstådd för en ung publik som kanske inte hade någon tidigare kunskap i ämnet.

En videofilm i original (på max 2 minuter och 20 sekunder) skulle skickas in tillsammans med tillhörande manus (max 1500 ord).

Juryn

  • Benoît Cœuré: Ledamot i direktionen, Europeiska centralbanken
  • Christine Graeff: Generaldirektör för kommunikation, Europeiska centralbanken
  • Agnès Bénassy-Quéré: Professor, Paris School of Economics – Panthéon Sorbonne University
  • Luis Garicano: Professor, London School of Economics
  • Francesco Giavazzi: Professor, Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research och Bocconi University
  • Jan Pieter Krahnen: Professor, SAFE Research Centre och Goethe University