Euro Video Challenge

Euro Video Challenge

Utmaningen!

Kan du förklara ekonomiska ämnen på ett underhållande vis? Tycker du om att göra videofilmer?

Om du är mellan 18 och 30 år är detta din chans att berätta din historia och visa oss dina talanger genom att skicka in en videofilm i original. Filmen får inte vara längre än 2 minuter och 20 sekunder och den ska handla om ett ekonomiskt ämne som berör Europeiska centralbankens verksamhet! Tidsfristen för inlämning går ut den 24 september 2017.

Vad kan jag vinna?

De enskilda deltagare eller grupper som gör de bästa videofilmerna kommer att bjudas in att delta vid den tionde årskonferensen ”Les Journées de l’économie” (Jéco) i Lyon (Frankrike) torsdagen den 9 november 2017.

Första pris för den vinnande videofilmen är 4 000 euro.

Andra och tredje pris, på 3 000 euro respektive 2 000 euro, tilldelas baserat på juryns beslut om filmernas kvalitet.

De bästa filmerna kommer kanske också att visas på ECB:s och Jécos sociala medier.

Hur anmäler man sig?

1. Gör en videofilm!

 • Scenariot ska handla om något som berör Europeiska centralbankens verksamhet och på ett enkelt och lättillgängligt vis presentera ämnet för en ung publik som inte känner till det.
 • Filmerna kan göras på engelska, franska, tyska, italienska eller spanska. De ska vara i landskapsformat och får inte vara längre än 2 minuter och 20 sekunder. Ett manus måste lämnas in (max 1 500 ord).
 • Svårt att hitta ett ämne? Här är några idéer.
  • Varför en gemensam valuta för Europa?
  • Varför inte en världsvaluta?
  • Är eurons värde mot dollarn viktigt?
  • Varför är för mycket skulder ett problem? Är problemet offentliga eller privata skulder?
  • Varför är hög inflation ett problem?
  • Ska krisbanker få pengar från staten?
  • Hur kommer pengar att se ut i framtiden?
  • Kan penningpolitik minska sociala orättvisor?
  • Ska arbetstagare vara mer rörliga i euroområdet?

2. Registrera och ladda upp filmen på tävlingens hemsida fram till den 24 september 2017.

Registrering

Vi ser gärna att även kvinnor deltar i tävlingen.

Lycka till!