European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ρωτήστε μας

Προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς, προσβάσιμοι και κατανοητοί για όλους τους πολίτες

Είμαστε η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ και εργαζόμαστε για πάνω από 346 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και τις τράπεζες ασφαλείς.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, τις δραστηριότητές μας και το πώς αυτές σας επηρεάζουν; Κάντε κλικ σε κάποιο από τα παρακάτω θέματα για να βρείτε τις απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις ή προχωρήστε στο κάτω μέρος της σελίδας για να μας θέσετε τη δική σας ερώτηση!

Σχετικά με την ΕΚΤ

Τι είναι η ΕΚΤ;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ και διαχειρίζεται την ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία. Ο βασικός στόχος μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και ο βασικός τρόπος για να το πετύχουμε είναι ο καθορισμός των κατάλληλων επιτοκίων.

Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την εποπτεία των τραπεζών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

Επεξήγηση: Τι είναι η κεντρική τράπεζα; Γνωρίστε την ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα σε τρία λεπτά Γνωρίστε τον ΕΕΜ σε τρία λεπτά

Οι ενέργειές μας διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας.

Επεξήγηση: Γιατί η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη; Η ΕΚΤ επεξηγεί τη λογοδοσία
Χορηγεί η ΕΚΤ δάνεια απευθείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα;

Η ΕΚΤ δεν είναι εμπορική τράπεζα που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν επικοινωνούμε με πολίτες για να προσφέρουμε δάνεια ή αποταμιευτικούς λογαριασμούς ούτε διαθέτουμε δικτυακό τόπο για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Επίσης, η ΕΚΤ:

  • Δεν συμμετέχει σε μεταφορές κεφαλαίων.
  • Δεν εισπράττει προμήθειες για διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων.
  • Δεν δέχεται καταθέσεις από τρίτους.
  • Δεν δεσμεύει κεφάλαια ούτε εκδίδει πιστοποιητικά αποδέσμευσης κεφαλαίων.
Ποια γλώσσα χρησιμοποιείται στην ΕΚΤ;

Στην ΕΕ υπάρχουν σήμερα 24 επίσημες γλώσσες και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε οποιαδήποτε από αυτές. Οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με τους πολίτες εξαρτώνται από το κοινό στο οποίο στοχεύουμε και τις εκάστοτε συνθήκες. Η ΕΚΤ δημοσιεύει νομικές πράξεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και η γλώσσα εργασίας της είναι τα αγγλικά.

Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ ανήκει από κοινού στις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Το μερίδιο συμμετοχής κάθε χώρας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αντιστοιχεί στον πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της, που έχουν ίση βαρύτητα. Οι χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ καταβάλλουν περισσότερα κεφάλαια από ό,τι οι χώρες που δεν το χρησιμοποιούν. Οι διάφοροι αυτοί παράγοντες δημιουργούν την αποκαλούμενη κλείδα κατανομής, βάσει της οποίας καθορίζεται το ποσό που καταβάλλει κάθε εθνική κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;
Η ΕΚΤ αποκομίζει κέρδη και υφίσταται ζημίες;

Η ΕΚΤ αποκομίζει κέρδη και υφίσταται ζημίες, όπως κάθε άλλο ίδρυμα. Τα καθαρά κέρδη και ζημίες της ΕΚΤ κατανέμονται μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το καταστατικό του ΕΣΚΤ ορίζει ότι ποσοστό έως 20% τυχόν κερδών μπορεί να διατηρηθεί ως αποθεματικό, ενώ τα υπόλοιπα κέρδη πρέπει να διανέμονται στους μετόχους της ΕΚΤ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. Τυχόν ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με τα γενικά αποθεματικά, τα έσοδα του έτους ή τα ποσά που κατανέμονται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Αποκομίζει κέρδος η ΕΚΤ;
Ποια μέτρα έχει λάβει η ΕΚΤ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στον ουκρανικό λαό.

Έχουμε εφαρμόσει τις κυρώσεις που επέβαλαν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε όποια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και να διαφυλάξουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

Μάθετε περισσότερα:

Δελτίο Τύπου της 25ης Φεβρουαρίου 2022 Περισσότερα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για την εισβολή στην Ουκρανία και την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Τι είναι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ;

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουμε για να επηρεάσουμε το κόστος του χρήματος και την πρόσβαση σε αυτό προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για σταθερότητα των τιμών. Το κυριότερο μέσο νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούμε είναι η σειρά βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Κάθε μεταβολή των επιτοκίων αυτών επηρεάζει – με χρονική υστέρηση αρκετών μηνών – τα επιτόκια σε ολόκληρη την οικονομία, ιδίως τα επιτόκια με τα οποία οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν χρήμα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία που μας βοηθούν να εκπληρώσουμε τον πρωταρχικό μας στόχο για σταθερότητα των τιμών.

Πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής Ο στόχος μας για τη σταθερότητα των τιμών και η επανεξέταση της στρατηγικής Christine Lagarde: Συνέντευξη στο ειδησεογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland
Γιατί είναι τόσο σημαντική η σταθερότητα των τιμών;

Η σταθερότητα των τιμών είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ όπως ορίζεται στο άρθρο 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σταθερότητα των τιμών διατηρείται καλύτερα αν στοχεύουμε σε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα, όπως μετρείται βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).

Οι σταθερές τιμές βοηθούν τους ανθρώπους να προγραμματίζουν ευκολότερα τις δαπάνες τους και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις. Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο νόμισμά μας, σταθεροποιώντας την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί κανείς να αγοράσει με δεδομένο χρηματικό ποσό σε ευρώ.

Επεξήγηση: Γιατί είναι σημαντική η σταθερότητα των τιμών; Γιατί ο στόχος που έχουμε θέσει για τον πληθωρισμό είναι 2%;
Ποιος δείκτης μέτρησης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών;

Θεωρούμε ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι ο κατάλληλος δείκτης μέτρησης για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου της σταθερότητας των τιμών.

Ο ΕνΔΤΚ μετρά τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή – δηλ. τις μεταβολές που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζουν τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ.

Ο ΕνΔΤΚ είναι «εναρμονισμένος» επειδή όλες οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία μιας χώρας μπορούν να συγκριθούν με τα στοιχεία άλλης χώρας.

Ο ΕνΔΤΚ καταρτίζεται από την Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με εναρμονισμένες στατιστικές μεθόδους.

Γιατί είναι υψηλός ο πληθωρισμός σήμερα;

Τα σημερινά υψηλά επίπεδα πληθωρισμού οφείλονται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτα από όλα, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας ωθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω, καθώς το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια έχουν ακριβύνει. Δεύτερον, οι τιμές ανεβαίνουν επίσης επειδή η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι η προσφορά ενώ οι εταιρείες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, καθώς αποκαθιστούν τις αλυσίδες προσφοράς που επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία. Τρίτον, οι τιμές ήταν εξαιρετικά χαμηλές στην κορύφωση της πανδημίας. Αν συγκριθούν οι σημερινές υψηλότερες τιμές με αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα οι διαφορές φαίνονται μεγάλες.

Επεξήγηση: Γιατί είναι τόσο υψηλός ο πληθωρισμός σήμερα; Christine Lagarde: Συνέντευξη στο ειδησεογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland Isabel Schnabel: Συνέντευξη στην εκπομπή Jung & Naiv (διαθέσιμη στα γερμανικά)
Γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά;

Όταν ο πληθωρισμός μεσοπρόθεσμα αναμένεται να είναι χαμηλότερος από τον στόχο του 2%, η ΕΚΤ προσπαθεί να τονώσει την οικονομία χρησιμοποιώντας τα βασικά της επιτόκια και άλλα εργαλεία. Ο καθορισμός χαμηλού επιτοκίου βοηθά τις τράπεζες να δανείζουν χρήμα φθηνά, πράγμα που με τη σειρά του αυξάνει τις επενδύσεις και την κατανάλωση στην οικονομία. Ακόμη, τα χαμηλά επιτόκια ενισχύουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι συντάξεις και οι κατοικίες, πράγμα που επίσης ευνοεί τις δαπάνες. Όλα αυτά μεταφράζονται σε εντονότερη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη, συνθήκες που ενισχύουν τον πληθωρισμό.

Επεξήγηση: Γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά;
Ποιον σκοπό υπηρετούν οι αγορές στοιχείων ενεργητικού;

Οι αγορές στοιχείων ενεργητικού συνεπάγονται ότι η κεντρική τράπεζα αγοράζει στοιχεία ενεργητικού όπως κρατικά ή εταιρικά ομόλογα με σκοπό τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων όταν υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει ο πληθωρισμός χαμηλός. Αυτό βοηθά την οικονομία καθώς τονώνει την κατανάλωση και τις επενδύσεις, συμβάλλοντας τελικά στη συσσώρευση πιέσεων στις τιμές και στην επάνοδο του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Επεξήγηση: Πώς λειτουργούν οι αγορές στοιχείων ενεργητικού
Τι είναι η νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ;

Δημοσιεύσαμε τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας στις 8 Ιουλίου 2021. Από την προηγούμενη επανεξέταση της στρατηγικής το 2003 και μετά έχουν σημειωθεί ριζικές αλλαγές στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και στην παγκόσμια οικονομία. Οι συνέπειες της μειωμένης παραγωγικότητας, οι μεταβολές ως προς τις δημογραφικές εξελίξεις και τα προβλήματα που μας άφησε η χρηματοπιστωτική κρίση έχουν περιορίσει την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας αλλάζοντας μόνο τα βασικά επιτόκια. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απειλή για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θέτουν προκλήσεις για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Ενώ η εντολή μας πηγάζει από τις Συνθήκες, εναπόκειται σε εμάς να χαράξουμε τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας. Αυτή η στρατηγική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να εκπληρώσουμε τον πρωταρχικό μας στόχο για σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ με την κατάλληλη δέσμη μέσων νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής η ΕΚΤ στοχεύει πλέον σε συμμετρικό στόχο για πληθωρισμό 2%. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός που είναι χαμηλότερος από τον στόχο είναι εξίσου ανεπιθύμητος με τον πολύ υψηλό πληθωρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για την επανεξέταση της στρατηγικής
Έχετε και άλλες ερωτήσεις για τη νομισματική πολιτική μας;

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα εργαλεία, τα μέτρα και τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής μας;

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα κύρια συμπεράσματα της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής

Τραπεζική εποπτεία

Τι είναι η τραπεζική εποπτεία;

Σκοπός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας είναι να εγγυάται την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, να ενισχύει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σταθερότητα και να διασφαλίζει τη συνεπή εποπτεία.

Η ΕΚΤ εξηγεί: Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία
Τι είναι ο ΕΕΜ;

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) είναι το σύστημα τραπεζικής εποπτείας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών.

Γνωρίστε τον ΕΕΜ σε τρία λεπτά
Is ECB Banking Supervision responsible for consumer protection and money laundering issues?

Όχι, η προστασία του καταναλωτή και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη των εθνικών αρχών. Για οποιαδήποτε διαμαρτυρία σε σχέση με την τράπεζά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί της ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική αρχή.

Εθνικές αρμόδιες αρχές Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τι μπορώ να κάνω αν έχω υπόνοιες για παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ;

Παροτρύνουμε κάθε πολίτη να αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες έχει υπόνοιες για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ απευθείας σε εμάς μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών. Η ΕΚΤ διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τόσο των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις όσο και των προσώπων που κατηγορούνται για παραβάσεις, καθώς και όλων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς μπορώ να ζητήσω συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις εποπτευόμενες τράπεζες;

Στην ΕΚΤ πιστεύουμε ότι έχει ζωτική σημασία να είναι οι πληροφορίες προσβάσιμες. Επιδιώκουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτελούμε τα καθήκοντά μας.

Οι πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες εποπτευόμενες τράπεζες προστατεύονται συγκεκριμένα από διάφορες απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο (π.χ. στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις).

Η πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 της 4ης Μαρτίου 2004, όπως τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για ανοιχτή επικοινωνία και διαφάνεια δημιουργήσαμε έναν δημόσιο κατάλογο εγγράφων, προκειμένου να διευκολύνουμε την έρευνα.

Δείτε τον δημόσιο κατάλογο εγγράφων
Ποιες τράπεζες εποπτεύονται από την ΕΚΤ;

Οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ αποκαλούνται σημαντικά ιδρύματα, ενώ οι τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία μας ονομάζονται λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Κατάλογος των οντοτήτων που εποπτεύονται από την ΕΚΤ
Τι είναι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης;

Οι επόπτες αξιολογούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ελέγχουν ότι αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να τους διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) και σκοπός της είναι να καθιστά δυνατή τη συνεπή αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κάθε απαραίτητο εποπτικό μέτρο.

Μάθετε περισσότερα για την SREP στον δικτυακό τόπο για την τραπεζική εποπτεία
Τι είναι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test);

Οι επόπτες χρησιμοποιούν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) για να εξετάσουν πόσο ικανές είναι οι τράπεζες να αντεπεξέλθουν σε χρηματοπιστωτικές και οικονομικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών βοηθούν τους επόπτες να εντοπίζουν τις ευπάθειες των τραπεζών και να τις αντιμετωπίζουν σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου τους.

Μάθετε περισσότερα για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στον δικτυακό τόπο για την τραπεζική εποπτεία
Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την τραπεζική εποπτεία;

Το ευρώ και τα συστήματα πληρωμών

Πώς ωφελούμαστε, ως Ευρωπαίοι, από το ευρώ;

Η δημιουργία του ευρώ αποτέλεσε εντυπωσιακό επίτευγμα που έφερε τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό πολύ πιο εύκολα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα από τα πράγματα που πέτυχε ήταν να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος.

Πώς ωφελούνται οι Ευρωπαίοι από το ευρώ;
Τι είναι το ψηφιακό ευρώ;

Η ΕΚΤ διερευνά την πιθανότητα εισαγωγής ψηφιακού ευρώ. Θα είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος που θα εκδίδεται από το Ευρωσύστημα. Θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας και επομένως δεν θα παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο. Επί του παρόντος τα μετρητά είναι το μόνο χρήμα κεντρικής τράπεζας που χρησιμοποιείται για πληρωμές λιανικής. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι ένας πρόσθετος τρόπος διενέργειας πληρωμών σε ευρώ. Δεν θα αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτά. Θα είναι μετατρέψιμο (ένα προς ένα) σε όλες τις άλλες μορφές ευρώ, όπως τα τραπεζογραμμάτια.

Περισσότερες πληροφορίες για το ψηφιακό ευρώ
Ποια θα είναι τα οφέλη του ψηφιακού ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδυάζει την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας. Θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να παραμείνει ανεξάρτητη από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από παράγοντες εκτός της ζώνης του ευρώ. Θα μπορούσε επίσης να διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία και να συντελέσει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν ισοδυναμεί με κρυπτοστοιχείο ή σταθερό κρυπτονόμισμα (stablecoin);

Τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού διαφέρουν ουσιαστικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες, πράγμα που καθιστά δύσκολη τη χρήση τους ως μέσων πληρωμής ή ως μονάδων μέτρησης αξίας. Τα κρυπτοστοιχεία δεν έχουν εγγενή αξία και δεν υποστηρίζονται από κανέναν δημόσιο οργανισμό. Έχουν διατυπωθεί παρόμοιες επιφυλάξεις για τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins): η αξιοπιστία τους εξαρτάται σε τελική ανάλυση από την οντότητα που τα εκδίδει και τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Τα κρυπτονομίσματα εξαρτώνται επίσης από το εάν ο εκδότης σκοπεύει να τηρήσει τη δέσμευσή για σταθερή αξία των νομισμάτων στην πάροδο του χρόνου.

Το ψηφιακό ευρώ, από την άλλη πλευρά, θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα και θα είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών: θα σέβεται την ιδιωτική ζωή και παράλληλα δεν θα παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο.

Ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ;

Εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος έχουν καθορίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις που θα μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε τι μορφή θα μπορούσε να έχει το ψηφιακό ευρώ. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται η εύκολη πρόσβαση, η ευρωστία, η ασφάλεια, η αποδοτικότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η σχεδίαση του ψηφιακού ευρώ θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητά του με υφιστάμενες υπηρεσίες πληρωμών, διευκολύνοντας την παροχή πανευρωπαϊκών πληρωμών και άλλων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Γιατί προγραμματίζει η ΕΚΤ την επανασχεδίαση των τραπεζογραμματίων ευρώ;

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτά. Τον Δεκέμβριο του 2021 η ΕΚΤ άρχισε να εξετάζει ένα νέο θέμα και νέα σχέδια για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, επιδιώκοντας να τα φέρει πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες και να διασφαλίσει ότι η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία ενσωματώνεται στα τραπεζογραμμάτια και στα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους.

Η τελική απόφαση για την παραγωγή και την έκδοση νέων τραπεζογραμματίων θα ληφθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επανασχεδίασης το 2024.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διαδικασία επανασχεδίασης
Εξακολουθούν να ισχύουν τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ;

Δεν εκδίδονται πλέον τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ. Εξακολουθούν ωστόσο να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εικόνες των τραπεζογραμματίων ευρώ;

Εικόνες τραπεζογραμματίων ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη επαγγελματικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδειά μας, εφόσον τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες (ιδίως το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10) ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν αναπαραγωγής δεν μπορεί ποτέ να εκληφθεί ως γνήσιο τραπεζογραμμάτιο (καθώς αυτό θα έβλαπτε την εμπιστοσύνη στο ευρώ).

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες υψηλής ανάλυσης τραπεζογραμματίων ευρώ για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την περίπτωσή σας. Εάν το αίτημά σας εγκριθεί, θα σας αποσταλούν οι σχετικές εικόνες σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι είναι το TARGET2;

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών που ανήκει στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τελεί υπό τη διαχείρισή τους. Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για πληρωμές μεγάλων ποσών από κεντρικές και εμπορικές τράπεζες. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη μεμονωμένων τραπεζικών εμβασμάτων είτε εντός της ζώνης του ευρώ είτε διεθνώς.

Περισσότερες πληροφορίες για το TARGET2
Τι είναι η υπηρεσία TIPS;

Η υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) είναι μια υπηρεσία υποδομών της αγοράς που δρομολογήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες το 2018. Επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να προσφέρουν στους πελάτες τους μεταφορές κεφαλαίων σε πραγματικό χρόνο σε εικοσιτετράωρη βάση. Χάρη στην TIPS οι άμεσες πληρωμές μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών
Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ευρώ και τα συστήματα πληρωμών μας;

Τι είναι η στρατηγική μας για τα μετρητά; Γιατί είναι σημαντικά τα μετρητά; Πώς προτιμούν οι άνθρωποι στη ζώνη του ευρώ να κάνουν τις πληρωμές τους;

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις

Γιατί είναι τα συστήματα πληρωμών τόσο σημαντικά;

Επισκεφθείτε την ενότητα για τις πληρωμές και τις αγορές στον δικτυακό μας τόπο

Κλιματική αλλαγή

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη νομισματική πολιτική;

Οι συχνότερες και εντονότερες φυσικές καταστροφές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική μεταδίδεται στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει συνέπειες για τη σταθερότητα των τιμών, που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της ΕΚΤ. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε παραμέτρους σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής μας.

Πώς λαμβάνονται υπόψη τα θέματα κλιματικής αλλαγής στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής;
Τι είναι το κέντρο της ΕΚΤ για την κλιματική αλλαγή;

Το κέντρο για την κλιματική αλλαγή αξιοποιεί τις εσωτερικές εξειδικευμένες γνώσεις και διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης μας για το κλίμα, σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες που απαρτίζουν την ΕΚΤ. Οι δραστηριότητές του κυμαίνονται από λειτουργίες νομισματικής πολιτικής μέχρι λειτουργίες προληπτικής εποπτείας. Αποφασίσαμε επίσης να επενδύσουμε μέρος του χαρτοφυλακίου κεφαλαίων της ΕΚΤ στο χαρτοφυλάκιο πράσινων ομολόγων σε ευρώ που τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το κέντρο για την κλιματική αλλαγή
Πώς σχεδιάζει η ΕΚΤ να ασκήσει μια πιο πράσινη νομισματική πολιτική;

Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης της στρατηγικής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εφάρμοσε έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη με σκοπό την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στις εργασίες μας.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής
Επενδύει η ΕΚΤ σε πράσινα ομόλογα;

Επί του παρόντος η ΕΚΤ διακρατεί περίπου ένα πέμπτο των επιλέξιμων πράσινων εταιρικών ομολόγων. Η έκδοση πράσινων ομολόγων συνήθως επικεντρώνεται σε τομείς όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι υποδομές, οι μεταφορές και οι κατασκευές. Οι επιχειρήσεις σε αυτούς τους τομείς εκδίδουν πράσινα ομόλογα για να χρηματοδοτήσουν την υιοθέτηση πιο αποδοτικών τεχνολογιών, να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους και να στρέψουν τα ενεργειακά χαρτοφυλάκιά τους προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρόλο που οι κεντρικές τράπεζες δεν αποτελούν τον βασικό παράγοντα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, είναι σαφές ότι πρόκειται για θέμα που επηρεάζει την πρωταρχική εντολή μας για σταθερότητα των τιμών και έχει αντίκτυπο στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ προσεγγίζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής;

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και την ΕΚΤ
Γιατί πρέπει οι τράπεζες να ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή;

Οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις τράπεζες. Μάθετε πώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν τις τράπεζες και τι μπορούν οι τράπεζες να κάνουν για να διατηρήσουν τη σημαντική τους λειτουργία, δηλ. τη χορήγηση δανείων, και να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Βίντεο: Γιατί πρέπει οι τράπεζες να ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή; Δελτίο Τύπου: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022

Η απάντησή μας στην πανδημία

Ποια μέτρα έλαβε η ΕΚΤ στην έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19);

Το 2020 και το 2021 η ΕΚΤ έλαβε σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας με σκοπό να μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η απάντησή μας στην πανδημία

Στις 10 Φεβρουαρίου 2022 ανακοινώσαμε τη λήξη των τελευταίων προσωρινών μέτρων στήριξης που βρίσκονταν στη διάθεση των τραπεζών.

Οι απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις παρουσιάζουν λεπτομερώς τα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία και τα οποία εφαρμόστηκαν από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ το 2020 και το 2021.

Τι είναι το PEPP;

Το PEPP (pandemic emergency purchase programme) είναι το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας που θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2020 για να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιδράσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Σκοπός του PEPP ήταν να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονταν με ευνοϊκούς όρους, βοηθώντας έτσι και την οικονομία να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έθεσε η πανδημία.

Τι είναι το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP); Δελτίο Τύπου σχετικά με το PEPP
Πώς η ΕΚΤ στηρίζει την πρόσβαση σε πιστώσεις;

Προσφέραμε στις τράπεζες μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να στηρίξουμε από την πλευρά μας τη χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το επιτόκιο που χρεώνεται για αυτά τα κεφάλαια μειώθηκε και έδωσε στις τράπεζες κίνητρο να χορηγούν περισσότερα δάνεια. Επίσης, διευρύναμε τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που οι τράπεζες μπορούσαν να χρησιμοποιούν ως εξασφάλιση (δηλαδή ως κάποια μορφή εγγύησης όταν δανείζονται από εμάς). Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν συνδυαστικά στη διατήρηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας.

Διαβάστε: Τι είναι οι εξασφαλίσεις;
Πώς παρακολουθεί η ΕΚΤ τους κινδύνους που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών και τις κυβερνοαπειλές;

Ο αριθμός των συμβάντων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο που αναφέρθηκαν στην ΕΚΤ αυξήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, και μάλιστα κατά 54% το 2020 σε σχέση με το 2019. Η προστασία των υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας (όπως η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα) από επιθέσεις και διακοπές λειτουργίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Μέσω του πλαισίου αναφοράς συμβάντων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και της εξέτασης από τις μεικτές εποπτικές ομάδες των απαντήσεων που έδωσαν οι τράπεζες σε ετήσιο ερωτηματολόγιο για τους κινδύνους που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα, η ΕΚΤ εκτιμά την έκθεση των τραπεζών σε κινδύνους τέτοιου είδους και αξιολογεί τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζουν, προκειμένου να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ΕΕ ισχυρότερος και ψηφιακά ανθεκτικότερος.

Διαβάστε το άρθρο μας: IT and cyber risk: a constant challenge (Κίνδυνοι που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα και τις κυβερνοαπειλές: μια διαρκής πρόκληση)
Επιτρέπεται στις τράπεζες να καταβάλλουν μερίσματα;

Στο πλαίσιο της αυξημένης συστημικής αβεβαιότητας και των οικονομικών εντάσεων που δημιούργησε η πανδημία, στις 27 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ συνέστησε στις τράπεζες, ως έκτακτο μέτρο, να αναστείλουν προσωρινά όλες τις καταβολές μερισμάτων και τις επαναγορές μετοχών σε μετρητά. Η διατήρηση του κεφαλαίου ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί ο συνετός κεφαλαιακός προγραμματισμός και για να παραμείνουν οι τράπεζες ικανές να στηρίζουν την οικονομία. 

Στις 23 Ιουλίου 2021 η ΕΚΤ αποφάσισε να μην παρατείνει την εν λόγω σύσταση για τα μερίσματα μετά τον Σεπτέμβριο του 2021.

Προσοχή!

Απάτη – παράνομη χρήση του ονόματος και του λογότυπου της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας. Μερικές φορές γίνεται παράνομη χρήση της ταυτότητάς μας σε σχέση με ψευδείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές και άλλες δόλιες δραστηριότητες. Επίσης το όνομα μελών του προσωπικού μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψευδώς ή να αναφερθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εξαπάτησης, ενώ το όνομα και ο λογότυπος της ΕΚΤ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά.

Μάθετε περισσότερα για την παράνομη χρήση του ονόματος της ΕΚΤ και για το τι μπορείτε να κάνετε

Η προστασία του καταναλωτή και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στην εντολή της ΕΚΤ.

Καθήκοντα όπως οι σχέσεις μεταξύ τραπεζών και των πελατών τους (προστασία του καταναλωτή) καθώς και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας και εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών.

Πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις, τα σχόλια ή τις προτάσεις σας σχετικά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές μας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομική επιστολή. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-12:00 και 14:00-16:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα