European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ρωτήστε μας

Προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς, προσβάσιμοι και κατανοητοί για όλους τους πολίτες

Είμαστε η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ και υπηρετούμε πάνω από 340 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και συμβάλλουμε στη διατήρηση της ασφάλειας των τραπεζών.

Θέλετε να μάθετε ποιες αποφάσεις λαμβάνουμε στην ΕΚΤ και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητά σας; Ρίξτε μια ματιά παρακάτω και ρωτήστε μας! Το 2020 απαντήσαμε σε περισσότερα από 16.000 αιτήματα από όλο τον κόσμο.

Σχετικά με την ΕΚΤ

Τι είναι η ΕΚΤ;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ και διαχειρίζεται την ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί σε αυτήν. Ο βασικός στόχος μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να τον πετύχουμε είναι ο καθορισμός των κατάλληλων επιτοκίων.

Επεξήγηση: Τι είναι η κεντρική τράπεζα; Τα πάντα για την ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα σε τρία λεπτά

Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την εποπτεία των τραπεζών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Οι ενέργειές μας διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας.

Επεξήγηση: Γιατί η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη;
Χορηγεί η ΕΚΤ δάνεια; Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΚΤ;

Όχι, η ΕΚΤ δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν επικοινωνούμε με πολίτες για να προτείνουμε υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας και δεν διαθέτουμε δικτυακό τόπο για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Επίσης, η ΕΚΤ:

  • Δεν συμμετέχει σε μεταφορές κεφαλαίων.
  • Δεν εισπράττει προμήθειες για διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων.
  • Δεν δέχεται καταθέσεις από τρίτους.
  • Δεν δεσμεύει κεφάλαια ούτε εκδίδει πιστοποιητικά αποδέσμευσης κεφαλαίων.
Ποια γλώσσα χρησιμοποιείται στην ΕΚΤ;

Στην ΕΕ υπάρχουν σήμερα 24 επίσημες γλώσσες και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε οποιαδήποτε από αυτές. Οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με τους πολίτες εξαρτώνται από το κοινό στο οποίο στοχεύουμε και τις περιστάσεις.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει νομικές πράξεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Η γλώσσα εργασίας μας είναι τα αγγλικά.

Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ ανήκει στις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ από κοινού. Το μερίδιο συμμετοχής κάθε χώρας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αντιστοιχεί στον πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της, που έχουν ίση βαρύτητα. Οι χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ πληρώνουν περισσότερο από ό,τι οι χώρες της ΕΕ που δεν το χρησιμοποιούν. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν την αποκαλούμενη κλείδα κατανομής, βάσει της οποίας καθορίζεται το ποσό που καταβάλλει κάθε εθνική κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;
Αποκομίζει κέρδος η ΕΚΤ; Ή υφίσταται ζημίες;

Η ΕΚΤ δημοσιεύει αποτελέσματα χρήσης όπως και κάθε άλλη τράπεζα. Τα καθαρά κέρδη και/ή οι καθαρές ζημίες της ΕΚΤ κατανέμονται μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το καταστατικό του ΕΣΚΤ ορίζει ότι ποσοστό έως 20% των κερδών μπορεί να διατηρηθεί ως αποθεματικό, ενώ το υπόλοιπο κέρδος διανέμεται στους μετόχους της ΕΚΤ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. Τυχόν ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με τα γενικά αποθεματικά, τα έσοδα του έτους ή τα ποσά που κατανέμονται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Αποκομίζει κέρδος η ΕΚΤ;

Νομισματική πολιτική

Τι είναι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ;

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ αναφέρεται σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουμε για να επηρεάσουμε το κόστος του χρήματος και την πρόσβαση σε αυτό προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για σταθερότητα των τιμών. Το κυριότερο μέσο νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούμε είναι η δέσμη των επιτοκίων της ΕΚΤ. Κάθε μεταβολή των επιτοκίων αυτών επηρεάζει τα επιτόκια σε ολόκληρη την οικονομία, ιδίως τα επιτόκια με τα οποία οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν χρήμα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία που μας βοηθούν να εκπληρώσουμε τον πρωταρχικό μας στόχο για σταθερότητα των τιμών.

Πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής
Γιατί είναι τόσο σημαντική η σταθερότητα των τιμών;

Η σταθερότητα των τιμών είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ όπως ορίζεται στο άρθρο 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σταθερότητα των τιμών διατηρείται καλύτερα αν στοχεύουμε σε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα, όπως μετρείται βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι σταθερές τιμές βοηθούν τους ανθρώπους να προγραμματίζουν ευκολότερα τις δαπάνες τους και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις. Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο νόμισμά μας, σταθεροποιώντας την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί κανείς να αγοράσει με δεδομένο χρηματικό ποσό σε ευρώ.

Επεξήγηση: Γιατί είναι σημαντική η σταθερότητα των τιμών;
Γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά;

Όταν ο πληθωρισμός μεσοπρόθεσμα αναμένεται να είναι χαμηλότερος από τον στόχο του 2%, η ΕΚΤ προσπαθεί να τονώσει την οικονομία χρησιμοποιώντας τα βασικά της επιτόκια και άλλα εργαλεία. Ο καθορισμός χαμηλού επιτοκίου βοηθά τις τράπεζες να δανείζουν χρήμα φθηνά, πράγμα που με τη σειρά του αυξάνει τις επενδύσεις και την κατανάλωση στην οικονομία. Ακόμη, τα χαμηλά επιτόκια ενισχύουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι συντάξεις και οι κατοικίες, πράγμα που επίσης ευνοεί τις δαπάνες. Όλα αυτά μεταφράζονται σε εντονότερη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη, συνθήκες που ενισχύουν τον πληθωρισμό.

Επεξήγηση: Γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά;
Γιατί γίνονται αγορές στοιχείων ενεργητικού; Και πώς ακριβώς λειτουργούν;

Οι αγορές στοιχείων ενεργητικού συνεπάγονται ότι η κεντρική τράπεζα αγοράζει στοιχεία ενεργητικού όπως κρατικά ή εταιρικά ομόλογα με σκοπό τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Αυτό βοηθά την οικονομία καθώς τονώνει την κατανάλωση και τις επενδύσεις και τελικά συμβάλλει στη συσσώρευση πιέσεων στις τιμές και στην επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 2%. Είναι ένα μέσο νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιείται ιδίως όταν τα βασικά επιτόκια είναι πολύ χαμηλά.

Επεξήγηση: Πώς λειτουργούν οι αγορές στοιχείων ενεργητικού
Τι είναι η νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ;

Η νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουλίου 2021. Από την προηγούμενη επανεξέταση της στρατηγικής το 2003 και μετά έχουν σημειωθεί ριζικές αλλαγές στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και στην παγκόσμια οικονομία. Οι συνέπειες της μειωμένης παραγωγικότητας, οι μεταβολές ως προς τις δημογραφικές εξελίξεις και τα προβλήματα που μας άφησε η χρηματοπιστωτική κρίση έχουν περιορίσει τη δυνατότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας μόνο με τις αλλαγές των επιτοκίων πολιτικής. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απειλή για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θέτουν προκλήσεις για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Ενώ η εντολή μας πηγάζει από τις Συνθήκες, εναπόκειται σε εμάς να χαράξουμε τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής. Αυτή η στρατηγική ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εκπληρώσουμε τον πρωταρχικό στόχο της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ με την κατάλληλη δέσμη μέσων νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής η ΕΚΤ στοχεύει πλέον σε συμμετρικό στόχο για πληθωρισμό 2%. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός που είναι χαμηλότερος από τον στόχο είναι εξίσου ανεπιθύμητος με τον πολύ υψηλό πληθωρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για την επανεξέταση της στρατηγικής
Έχετε και άλλες ερωτήσεις για τη νομισματική πολιτική μας;

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα εργαλεία, τα μέτρα και τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής μας;

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα κύρια συμπεράσματα της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής

Τραπεζική εποπτεία

Τι είναι η τραπεζική εποπτεία;

Σκοπός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας είναι να εγγυάται την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, να ενισχύει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σταθερότητα και να διασφαλίζει τη συνεπή εποπτεία.

Η ΕΚΤ εξηγεί: Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία
Τι είναι ο ΕΕΜ;

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) αναφέρεται στο σύστημα τραπεζικής εποπτείας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών.

Τα πάντα για τον ΕΕΜ σε τρία λεπτά
Είναι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ υπεύθυνη για θέματα προστασίας του καταναλωτή και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Όχι, η προστασία του καταναλωτή και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και επομένως εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη των εθνικών αρχών. Για οποιαδήποτε διαμαρτυρία σε σχέση με την τράπεζά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τη συγκεκριμένη τράπεζα ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική αρχή.

Εθνικές αρμόδιες αρχές Πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τι μπορώ να κάνω αν έχω υπόνοιες για παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ;

Παροτρύνουμε τους πολίτες να αναφέρουν περιπτώσεις στις οποίες έχουν υπόνοιες για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ απευθείας σε εμάς μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών. Η ΕΚΤ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τόσο των προσώπων που καταγγέλλουν τις παραβάσεις όσο και των προσώπων που κατηγορούνται για παραβάσεις.

Πώς μπορώ να ζητήσω συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις εποπτευόμενες τράπεζες;

Η παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για εμάς στην ΕΚΤ. Επιδιώκουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, προστατεύοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των θεμάτων που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο επιτελούμε τα καθήκοντά μας.

Οι πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες εποπτευόμενες τράπεζες προστατεύονται συγκεκριμένα από διάφορες απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο (π.χ. στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις).

Η πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 της 4ης Μαρτίου 2004, όπως τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για ανοιχτή επικοινωνία και διαφάνεια, και προκειμένου να διευκολύνουμε την έρευνα, δημιουργήσαμε έναν δημόσιο κατάλογο εγγράφων.

Δείτε το δημόσιο κατάλογο εγγράφων
Ποιες τράπεζες εποπτεύονται από την ΕΚΤ;
Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την τραπεζική εποπτεία;

Το ευρώ και τα συστήματα πληρωμών

Πώς ωφελούμαστε, ως Ευρωπαίοι, από το ευρώ;

Η δημιουργία του ευρώ αποτέλεσε εντυπωσιακό επίτευγμα που έφερε τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό πολύ πιο εύκολα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα από τα πράγματα που πέτυχε ήταν να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος.

Πώς ωφελούνται οι Ευρωπαίοι από το ευρώ;
Τι είναι το ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα εξακολουθούσε να είναι ευρώ: όπως τα τραπεζογραμμάτια, αλλά σε ψηφιακή μορφή. Θα ήταν μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από το Ευρωσύστημα (την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ) στο οποίο θα είχαν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό ευρώ θα ήταν ένα γρήγορο, εύκολο και ασφαλές μέσο για τις καθημερινές πληρωμές σας. Θα στήριζε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα ενθάρρυνε ενεργά την καινοτομία στις πληρωμές λιανικής. Διερευνούμε τα οφέλη και τους κινδύνους ώστε το ευρώ να συνεχίσει να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους Ευρωπαίους.

Περισσότερες πληροφορίες για το ψηφιακό ευρώ
Ποια είναι τα οφέλη του ψηφιακού ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδύαζε την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια της κεντρικής τράπεζας. Θα βοηθούσε την ΕΕ να παραμείνει ανεξάρτητη από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από παράγοντες εκτός της ζώνης του ευρώ. Θα διαφύλασσε επίσης τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία και θα συντελούσε στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Θα σταματήσει η ΕΚΤ να εκδίδει μετρητά;

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαθιστούσε τα μετρητά, αλλά θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς αυτά. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μαζί με την ΕΚΤ θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε μετρητά σε ευρώ σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα έδινε στους ανθρώπους μια πρόσθετη και ευκολότερη επιλογή πληρωμής, συμβάλλοντας στη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση.

Ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ;

Εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος έχουν θέσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις, όπως η εύκολη προσβασιμότητα, η ευρωστία, η ασφάλεια, η αποδοτικότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Αυτές οι απαιτήσεις θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε και το ποια θα είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ. Η σχεδίαση του ψηφιακού ευρώ θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητά του με ιδιωτικές λύσεις πληρωμής, διευκολύνοντας την παροχή πανευρωπαϊκών πληρωμών και πρόσθετων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ;

Τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ εξακολουθούν να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εικόνες των τραπεζογραμματίων ευρώ;

Εικόνες τραπεζογραμματίων ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη επαγγελματικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδειά μας, εφόσον τηρείτε τους ισχύοντες κανόνες (ιδίως το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10) ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν αναπαραγωγής δεν μπορεί ποτέ να εκληφθεί ως γνήσιο τραπεζογραμμάτιο, διότι αυτό θα έβλαπτε την εμπιστοσύνη στο ευρώ.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες υψηλής ανάλυσης τραπεζογραμματίων ευρώ για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την περίπτωσή σας. Αν το αίτημά σας εγκριθεί, θα σας στείλουμε τις εικόνες σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι είναι το TARGET2;

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών που ανήκει στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τελεί υπό τη διαχείρισή τους. Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για πληρωμές μεγάλων ποσών τόσο από τις κεντρικές όσο και από τις εμπορικές τράπεζες.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σύστημα πληρωμών
Τι είναι η υπηρεσία TIPS;

Η υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) είναι μια νέα υπηρεσία υποδομών της αγοράς που δρομολογήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν στους πελάτες τους μεταφορές κεφαλαίων σε πραγματικό χρόνο σε εικοσιτετράωρη βάση. Χάρη στην TIPS οι άμεσες πληρωμές μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών
Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ευρώ και τα συστήματα πληρωμών μας;

Τι είναι η στρατηγική μας για τα μετρητά; Γιατί είναι σημαντικά τα μετρητά; Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι άνθρωποι στη ζώνη του ευρώ;

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις

Γιατί είναι τα συστήματα πληρωμών τόσο σημαντικά;

Επισκεφθείτε την ενότητα για τις πληρωμές και τις αγορές

Κλιματική αλλαγή

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη νομισματική πολιτική;

Οι συχνότερες και εντονότερες φυσικές καταστροφές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική μετακυλίεται στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει συνέπειες για τη σταθερότητα των τιμών, τον πρωταρχικό στόχο της ΕΚΤ. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε παραμέτρους σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής μας.

Πώς λαμβάνονται υπόψη τα θέματα κλιματικής αλλαγής στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής;
Τι είναι το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής;

Η ΕΚΤ δημιούργησε πρόσφατα Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής με σκοπό την αξιοποίηση των εσωτερικών εξειδικευμένων γνώσεων και τη διαμόρφωση του προγράμματος δράσης μας για το κλίμα σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες. Οι δραστηριότητές του θα κυμαίνονται από λειτουργίες νομισματικής πολιτικής μέχρι λειτουργίες προληπτικής εποπτείας. Αποφασίσαμε επίσης να επενδύσουμε μέρος του χαρτοφυλακίου κεφαλαίων της ΕΚΤ στο χαρτοφυλάκιο πράσινων ομολόγων σε ευρώ της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής
Ποιος είναι ο οδικός χάρτης για την άσκηση περισσότερο πράσινης νομισματικής πολιτικής;

Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης της στρατηγικής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εφάρμοσε έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει στην ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στις εργασίες μας.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής
Επενδύει η ΕΚΤ σε πράσινα ομόλογα;

Επί του παρόντος, η ΕΚΤ διακρατεί περίπου ένα πέμπτο των επιλέξιμων πράσινων εταιρικών ομολόγων. Η έκδοση πράσινων ομολόγων συνήθως επικεντρώνεται σε τομείς όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι υποδομές, οι μεταφορές και οι κατασκευές. Οι επιχειρήσεις σε αυτούς τους τομείς εκδίδουν τα αποκαλούμενα πράσινα ομόλογα για να χρηματοδοτήσουν την υιοθέτηση πιο αποδοτικών τεχνολογιών, να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους και να στρέψουν τα ενεργειακά χαρτοφυλάκιά τους τους προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ακόμη και αν οι κεντρικές τράπεζες δεν αποτελούν τον βασικό παράγοντα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, είναι σαφές ότι πρόκειται για θέμα που επηρεάζει την πρωταρχική εντολή μας για σταθερότητα των τιμών και έχει αντίκτυπο στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της ΕΚΤ;

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και την ΕΚΤ

Η απάντησή μας στην πανδημία

Τι μέτρα λαμβάνει η ΕΚΤ στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού;

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η απάντησή μας στην πανδημία Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μας για τον κορωνοϊό
Τι είναι το PEPP;

Το PEPP (pandemic emergency purchase programme) είναι το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας που θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2020 για να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται με ευνοϊκούς όρους, βοηθώντας έτσι και την οικονομία να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει θέσει η πανδημία.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το PEPP Περισσότερες πληροφορίες για το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας
Πώς η ΕΚΤ στηρίζει την πρόσβαση σε πιστώσεις;

Προσφέρουμε στις τράπεζες μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να στηρίξουμε από την πλευρά μας τη χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το επιτόκιο που χρεώνεται για αυτά τα κεφάλαια έχει μειωθεί και δίνει στις τράπεζες κίνητρο να χορηγούν περισσότερα δάνεια. Επίσης, έχουμε διευρύνει τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν ως εξασφάλιση, δηλαδή ως κάποια μορφή εγγύησης όταν δανείζονται από εμάς. Τα μέτρα αυτά έχουν συμβάλει συνδυαστικά στη διατήρηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας.

Διαβάστε: Τι είναι οι εξασφαλίσεις;
Επιτρέπεται στις τράπεζες να καταβάλλουν μερίσματα;

Στις 27 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ συνέστησε στις τράπεζες να αναστείλουν προσωρινά όλες τις καταβολές μερισμάτων και επαναγορές μετοχών σε μετρητά λόγω των έκτακτων και δύσκολων περιστάσεων. Ο γενικότερος σκοπός ήταν να διαφυλαχθεί η ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν ζημίες και να συνεχίσουν να παρέχουν δάνεια για τη στήριξη της οικονομίας.

Αυτή η σύσταση αναθεωρήθηκε και μετατράπηκε σε έκκληση για εξαιρετική σύνεση τον Δεκέμβριο του 2020.

Στις 23 Ιουλίου 2021 ανακοινώσαμε την απόφασή μας να μην παρατείνουμε τη σύσταση για τα μερίσματα πέραν του Σεπτεμβρίου 2021.

Προσοχή

Το όνομα και ο λογότυπος της ΕΚΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά

Η ΕΚΤ δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας. Μερικές φορές γίνεται κατάχρηση της ταυτότητάς μας σε σχέση με ψευδείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές και άλλες δόλιες δραστηριότητες. Επίσης το όνομα μελών του προσωπικού μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψευδώς ή να αναφερθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εξαπάτησης, ενώ το όνομα και ο λογότυπος της ΕΚΤ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά.

Μάθετε περισσότερα για την κατάχρηση του ονόματος της ΕΚΤ και για το τι μπορείτε να κάνετε

Η προστασία του καταναλωτή και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στην εντολή της ΕΚΤ.

Καθήκοντα όπως οι σχέσεις μεταξύ τραπεζών και των πελατών τους (προστασία του καταναλωτή) καθώς και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας και εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών.

Πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις, τα σχόλια ή τις προτάσεις σας σχετικά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές μας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομική επιστολή. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-12.00 και 14.00-16.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα