Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întreabă-ne

Ne străduim să fim transparenți, accesibili și înțeleși de către toți cetățenii

Suntem banca centrală a zonei euro, în serviciul a peste 340 de milioane de europeni. Depunem eforturi pentru a menține stabilitatea prețurilor și contribuim la garantarea siguranței băncilor.

Vrei să afli ce decizii adoptăm la BCE și cum îți afectează viața de zi cu zi? Consultă informațiile de mai jos și întreabă-ne! În anul 2020, am tratat peste 16 000 de solicitări de informații trimise din întreaga lume.

Despre BCE

Ce este BCE?

Banca Centrală Europeană (BCE) deține rolul de bancă centrală a zonei euro și gestionează volumul de bani aflați în circulație în interiorul acesteia. Obiectivul nostru principal este menținerea stabilității prețurilor, principalul instrument pentru atingerea acestuia fiind stabilirea ratelor corespunzătoare ale dobânzilor.

Material explicativ: Ce este o bancă centrală? BCE și Eurosistemul explicate în trei minute

Suntem, de asemenea, responsabili de supravegherea băncilor în cadrul Mecanismului unic de supraveghere.

Acțiunile noastre sunt ghidate de principiile transparenței, independenței și responsabilității.

Material explicativ: De ce este BCE independentă?
Acordă BCE împrumuturi? Pot deschide un cont bancar la BCE?

Nu, BCE nu furnizează servicii bancare comerciale persoanelor fizice sau entităților corporative. Nu contactăm cetățenii pentru a sugera servicii bancare comerciale și nu avem un website pentru servicii bancare online.

De asemenea, BCE:

  • nu este implicată în transferuri de bani;
  • nu percepe comisioane pentru viramentele transfrontaliere;
  • nu acceptă depozite de la părți terțe;
  • nu blochează fonduri și nu emite certificate pentru eliberarea de fonduri.
Ce limbă se vorbește la BCE?

În prezent, există 24 de limbi oficiale ale UE și poți comunica cu noi în oricare dintre ele. Limbile pe care le utilizăm pentru a comunica cu cetățenii depind de publicul țintă și de circumstanțe.

BCE publică acte juridice în toate limbile oficiale.

Limba noastră de lucru este engleza.

Cine deține BCE?

Băncile centrale din toate țările UE dețin împreună BCE. Cota deținută de fiecare țară în capitalul BCE corespunde populației sale și produsului intern brut (PIB), care au pondere egală. Țările care utilizează euro plătesc mai mult decât țările UE care nu utilizează această monedă. Acești factori creează ceea ce se numește „grila de repartiție pentru subscrierea la capital”, care determină suma achitată de fiecare bancă centrală națională.

Material explicativ: Cine deține BCE?
Realizează BCE profit? Sau înregistrează pierderi?

La fel ca orice altă bancă, BCE are un cont de profit și pierdere. Profiturile și/sau pierderile nete ale BCE sunt repartizate între băncile centrale naționale din zona euro. Statutul SEBC prevede că până la 20% din profituri pot fi păstrate ca rezerve, în timp ce profitul rămas se distribuie acționarilor BCE proporțional cu cotele vărsate de aceștia. Eventualele pierderi pot fi compensate din rezervele generale, din veniturile aferente exercițiului respectiv sau din sumele alocate fiecărei bănci centrale naționale.

Material explicativ: Realizează BCE profit?

Politica monetară

Ce este politica monetară a BCE?

Politica monetară a BCE se referă la toate deciziile adoptate pentru a influența costul banilor și accesul la aceștia în vederea îndeplinirii obiectivului nostru privind stabilitatea prețurilor. Instrumentul nostru principal de politică monetară este setul de rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. Orice modificare a acestor rate afectează ratele dobânzilor din întreaga economie, îndeosebi ratele la care băncile comerciale acordă împrumuturi persoanelor fizice și companiilor. Dacă este necesar, putem utiliza și alte instrumente care să ne ajute să atingem obiectivul nostru principal privind stabilitatea prețurilor.

Decizii de politică monetară recente
De ce stabilitatea prețurilor este atât de importantă?

Stabilitatea prețurilor reprezintă obiectivul principal al BCE, astfel cum se prevede la articolul 127 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Consiliul guvernatorilor consideră că stabilitatea prețurilor este menținută în mod optim prin țintirea unei inflații de 2% pe termen mediu, măsurată cu ajutorul indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Prețurile stabile facilitează planurile de cheltuieli ale populației și încurajează companiile să investească. De asemenea, acestea contribuie la menținerea încrederii în moneda noastră prin stabilizarea cantității de bunuri și servicii care pot fi achiziționate cu o anumită sumă în euro.

Material explicativ: De ce este importantă stabilitatea prețurilor?
De ce sunt ratele dobânzilor scăzute?

Atunci când se anticipează că inflația pe termen mediu se va situa sub ținta de 2%, BCE încearcă să stimuleze economia utilizând ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și alte instrumente. Stabilirea unei rate scăzute a dobânzii permite băncilor să acorde împrumuturi ieftine, ceea ce sporește investițiile și consumul în economie. Totodată, ratele scăzute ale dobânzilor majorează valoarea activelor, precum pensiile și locuințele, ceea ce încurajează, de asemenea, cheltuielile. Toate acestea generează o intensificare a activității și a creșterii economice, care accelerează inflația.

Material explicativ: De ce sunt ratele dobânzilor scăzute?
Care este scopul achizițiilor de active? Și cum funcționează acestea?

Achizițiile de active presupun cumpărarea de către banca centrală de active precum obligațiuni guvernamentale sau obligațiuni corporative cu scopul de a reduce ratele dobânzilor pe termen mai lung. Aceasta sprijină economia, întrucât stimulează consumul și investițiile și, în ultimă instanță, contribuie la acumularea de presiuni inflaționiste și la revenirea inflației la nivelul țintei de 2%. Această măsură de politică monetară este utilizată îndeosebi atunci când ratele dobânzilor reprezentative sunt foarte scăzute.

Material explicativ: Cum funcționează achizițiile de active
Care este noua strategie de politică monetară a BCE?

Noua strategie de politică monetară a BCE a fost publicată la data de 8 iulie 2021. De la evaluarea anterioară a strategiei în 2003, economia zonei euro și cea mondială au cunoscut transformări profunde. Implicațiile productivității reduse, schimbările demografice și repercusiunile crizei financiare au redus posibilitatea atingerii obiectivelor noastre numai prin modificări ale ratelor dobânzilor de politică monetară. În plus, globalizarea, digitalizarea, amenințarea la adresa sustenabilității ecologice și schimbările din sistemul financiar reprezintă provocări pentru conduita politicii monetare.

Deși mandatul nostru este conferit prin Tratate, misiunea elaborării strategiei de politică monetară ne revine nouă. Această strategie definește modul în care obiectivul principal privind stabilitatea prețurilor în zona euro poate fi atins cu ajutorul unui set adecvat de instrumente de politică monetară. Conform noii strategii, BCE vizează o țintă simetrică a inflației de 2%, ceea ce presupune că o inflație inferioară țintei și o inflație prea ridicată sunt de nedorit în egală măsură.

Mai mult despre evaluarea strategiei
Ai și alte întrebări legate de politica noastră monetară?

Vrei să afli mai multe informații despre instrumentele, măsurile și deciziile noastre de politică monetară?

Mai mult despre politica monetară

Vrei să afli mai multe informații despre principalele concluzii desprinse în urma evaluării strategiei?

Întrebări și răspunsuri cu privire la evaluarea strategiei

Supravegherea bancară

Ce este supravegherea bancară?

Scopul supravegherii bancare europene este garantarea siguranței și solidității sistemului bancar european, sporirea integrării și stabilității financiare și asigurarea unei supravegheri consecvente.

BCE explică: Supravegherea bancară europeană
Ce este MUS?

Mecanismul unic de supraveghere (MUS) se referă la sistemul de supraveghere bancară din Europa și este format din BCE și autoritățile naționale de supraveghere din țările participante.

MUS explicat în trei minute
Supravegherea bancară a BCE este responsabilă de protecția consumatorilor și de aspecte legate de spălarea banilor?

Nu, protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor nu se numără printre responsabilitățile BCE și, prin urmare, rămân de competența autorităților naționale. Dacă ai o plângere referitoare la banca ta, contactează direct această bancă sau adresează-te autorității naționale relevante.

Autoritățile naționale competente Despre combaterea spălării banilor
Ce pot face în cazul în care suspectez o încălcare a legislației UE?

Încurajăm populația să ne raporteze în mod direct, prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate, presupusele încălcări ale legislației relevante a Uniunii. BCE protejează datele cu caracter personal și asigură o protecție adecvată atât persoanelor care raportează încălcările, cât și persoanelor acuzate.

Cum pot solicita informații specifice cu privire la băncile supravegheate?

Asigurarea accesului la informații este esențială pentru noi la BCE. Dorim să fim cât mai transparenți cu putință, protejând totodată confidențialitatea aspectelor legate de modul în care ne îndeplinim atribuțiile.

Informațiile referitoare la bănci supravegheate individuale sunt protejate în mod specific printr-o serie de cerințe privind secretul profesional, astfel cum sunt prevăzute în legislația europeană (de exemplu, Directiva privind cerințele de capital).

Accesul la documentele BCE este reglementat prin Decizia BCE/2004/3 din 4 martie 2004, astfel cum a fost modificată. În concordanță cu angajamentul nostru în favoarea deschiderii și a transparenței și pentru a permite și a facilita activitatea de cercetare, am creat un registru public de documente.

Consultă Registrul public de documente
Ce bănci sunt supravegheate de BCE?
Ai și alte întrebări legate de supravegherea bancară?

Euro și sistemele de plăți

Care sunt avantajele euro pentru noi ca europeni?

Crearea euro a fost o realizare impresionantă, reunind cetățenii europeni și permițându-le să călătorească, să studieze și să lucreze în străinătate mult mai ușor și în condiții de siguranță. Tratatul de la Maastricht a constituit unul dintre momentele de referință ale procesului de integrare europeană, pregătind terenul pentru crearea unei monede comune.

Cum au beneficiat europenii de introducerea euro?
Ce este o monedă euro digitală?

Euro digital ar fi echivalentul bancnotelor euro, dar în format digital. Ar fi o formă electronică de monedă emisă de Eurosistem (BCE și băncile centrale naționale din zona euro) și accesibilă tuturor cetățenilor și firmelor.

O monedă euro digitală ar fi un instrument rapid, ușor și sigur pentru efectuarea plăților zilnice. Aceasta ar sprijini digitalizarea economiei europene și ar încuraja în mod activ inovarea în domeniul plăților de mică valoare. Analizăm beneficiile și riscurile, astfel încât moneda euro să continue să deservească în mod corespunzător cetățenii europeni.

Mai mult despre moneda euro digitală
Care sunt avantajele unei monede euro digitale?

O monedă euro digitală ar combina eficiența unui instrument de plată digital cu siguranța unei bănci centrale. Aceasta ar ajuta UE să rămână independentă de metodele de plată digitale emise și controlate din afara zonei euro. De asemenea, ar asigura stabilitatea financiară și suveranitatea monetară și ar contribui la menținerea încrederii în plăți în era digitală.

Va înceta BCE să emită numerar?

O monedă euro digitală nu ar înlocui numerarul, ci mai degrabă l-ar completa. Băncile centrale naționale, împreună cu BCE, vor continua să asigure accesul cetățenilor la numerar în euro în întreaga zonă euro. O monedă euro digitală oferă populației o opțiune suplimentară în ceea ce privește modalitățile de plată, facilitând plățile și contribuind la incluziunea financiară.

Cum ar putea arăta moneda euro digitală?

Experții Eurosistemului au elaborat o serie de cerințe de bază, precum accesibilitatea, robustețea, siguranța, eficiența, protecția vieții private și respectarea legii. Acestea ne vor ajuta să definim cum ar putea arăta euro digital. O monedă euro digitală ar fi concepută astfel încât să fie interoperabilă cu soluții de plată private, facilitând plățile paneuropene și furnizarea de servicii suplimentare consumatorilor.

Bancnotele de 500 EUR sunt încă valabile?

Bancnotele de 500 EUR reprezintă în continuare mijloace legale de plată, putând fi încă utilizate pentru efectuarea plăților și ca mijloc de tezaurizare.

Mai mult despre bancnota de 500 EUR
Pot utiliza imagini ale bancnotelor euro?

Imaginile bancnotelor euro pot fi utilizate în scopuri neprofesionale fără autorizarea noastră prealabilă, cu condiția respectării normelor existente (în special articolul 2 din Decizia BCE/2013/10) pentru a asigura că reproducerea nu este niciodată confundată cu o bancnotă autentică, ceea ce ar afecta încrederea în euro.

Dacă dorești să utilizezi imagini de înaltă rezoluție ale bancnotelor euro în scopuri profesionale, trebuie să ne contactezi la adresa Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu pentru a îți evalua solicitarea. Dacă aceasta este aprobată, îți vom trimite imaginile în format electronic.

Ce este TARGET2?

TARGET2 este un sistem de plăți deținut și operat de BCE și băncile centrale naționale. Este platforma cea mai utilizată pentru plățile de mare volum efectuate atât de băncile centrale, cât și de băncile comerciale.

Mai multe informații despre acest sistem de plăți
Ce este TIPS?

TIPS este un nou serviciu de infrastructură a pieței lansat de BCE și băncile centrale naționale, care permite furnizorilor de servicii să ofere clienților lor transferuri de fonduri în timp real și la orice oră. Datorită TIPS, plățile instant pot fi efectuate acum rapid și în condiții de siguranță.

Mai multe informații privind decontarea plăților instant
Ai și alte întrebări legate de euro și sistemele noastre de plăți?

Care este strategia noastră privind numerarul? De ce este important numerarul? Cum preferă să efectueze plăți cetățenii din zona euro?

Află răspunsurile la aceste întrebări aici

De ce sistemele de plăți sunt atât de importante?

Vizitează secțiunea noastră referitoare la plăți și piețe

Schimbările climatice

În ce mod afectează schimbările climatice politica monetară?

Dezastrele naturale mai frecvente și mai intense au un impact negativ asupra economiei și a sistemului financiar. Acestea pot afecta creșterea economică, inflația și transmisia politicii monetare la nivelul cetățenilor și al firmelor, cu consecințe asupra stabilității prețurilor, care reprezintă mandatul principal al BCE. Prin urmare, am inclus considerații legate de schimbările climatice în cadrul de politică monetară.

Cum sunt luate în considerare aspectele legate de schimbările climatice în deciziile de politică monetară?
Ce este Centrul privind schimbările climatice?

BCE a creat recent un Centru privind schimbările climatice, cu scopul de a valorifica expertiza internă și de a defini agenda noastră privind schimbările climatice, în strânsă cooperare cu alte domenii de activitate. Activitățile sale vor varia de la politică monetară la funcții prudențiale. Am decis, de asemenea, să investim o parte din portofoliul de fonduri al BCE în fondul de obligațiuni ecologice în euro al Băncii Reglementelor Internaționale.

Comunicat de presă referitor la centrul privind schimbările climatice
Care este foaia de parcurs pentru ecologizarea politicii noastre monetare?

Ca urmare a evaluării strategiei noastre, Consiliul guvernatorilor BCE a implementat o foaie de parcurs ambițioasă care vizează modul de integrare a unor considerații legate de schimbările climatice în activitatea noastră.

Comunicat de presă privind planul de acțiune care vizează integrarea unor considerații legate de schimbările climatice în strategia de politică monetară
Investește BCE în obligațiuni ecologice?

În prezent, BCE deține aproximativ o cincime din obligațiunile corporative ecologice eligibile. Emisiunea de obligațiuni ecologice este concentrată, de regulă, în sectoare precum utilitățile, infrastructura, transporturile și construcțiile. Companiile din aceste sectoare emit așa-numitele „obligațiuni ecologice” pentru a finanța adoptarea unor tehnologii mai eficiente, a-și reduce amprenta de carbon și a-și reorienta portofoliile energetice către surse regenerabile.

Chiar dacă băncile centrale nu dețin rolul principal în combaterea schimbărilor climatice, acestea din urmă reprezintă, în mod evident, o problemă care afectează mandatul nostru principal privind stabilitatea prețurilor, precum și strategia de politică monetară. Vrei să afli mai multe despre relația dintre schimbările climatice și BCE?

Mai mult despre schimbările climatice și BCE

Răspunsul nostru la pandemia de coronavirus

Ce întreprinde BCE în contextul pandemiei de coronavirus?

La BCE, am introdus o serie de măsuri de politică monetară și de supraveghere bancară pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei zonei euro și pentru a sprijini toți cetățenii europeni.

Răspunsul nostru la pandemie Mai mult despre măsurile noastre legate de coronavirus
Ce este PEPP?

Programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) este un program de achiziționare de active lansat în luna martie 2020 pentru a contracara efectele negative ale pandemiei de coronavirus asupra economiei zonei euro. Scopul acestuia este de a sprijini cetățenii, companiile și autoritățile guvernamentale în obținerea accesului la fondurile necesare în condiții favorabile, ajutând economia să facă față dificultăților generate de pandemie.

Comunicat de presă referitor la PEPP Mai mult despre programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie al BCE
Cum sprijină BCE accesul la credite?

Am oferit băncilor finanțare pe termen lung pentru a le permite să sprijine creditarea populației și a companiilor, inclusiv a firmelor mici și mijlocii. Rata dobânzii percepută pentru aceste fonduri a fost redusă, încurajând băncile să își intensifice activitatea de creditare. Am extins, de asemenea, lista activelor pe care băncile le pot utiliza drept garanții, care funcționează ca o formă de asigurare atunci când băncile contractează împrumuturi de la noi. Împreună, aceste măsuri au contribuit la menținerea activității de creditare a populației și firmelor de către bănci pe tot parcursul pandemiei.

În cuvinte: Ce reprezintă garanțiile?
Sunt autorizate băncile să plătească dividende?

La data de 27 martie 2020, BCE a recomandat băncilor să suspende temporar plata tuturor dividendelor în numerar și răscumpărările de acțiuni din cauza circumstanțelor excepționale și dificile.

Această recomandare a fost revizuită și transformată într-un apel la prudență extremă în decembrie 2020.

La data de 23 iulie 2021, am anunțat decizia noastră de a nu prelungi recomandarea privind dividendele după luna septembrie 2021.

Atenționare

Denumirea și logoul BCE pot fi utilizate în mod abuziv

BCE nu furnizează servicii bancare comerciale. Identitatea noastră este uneori utilizată în mod abuziv în legătură cu tranzacții financiare false și cu alte activități frauduloase. Totodată, identitatea membrilor personalului nostru poate fi uzurpată sau menționată în escrocherii, iar denumirea și logoul nostru pot fi, de asemenea, utilizate în mod abuziv.

Află mai multe despre utilizarea abuzivă a denumirii BCE și despre măsurile pe care le poți adopta

Protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor nu intră sub incidența mandatului BCE

Atribuții precum relațiile dintre bănci și clienții acestora (protecția consumatorilor), precum și combaterea spălării banilor nu intră în sfera responsabilităților noastre și rămân de competența autorităților naționale de supraveghere.

Informații privind combaterea spălării banilor

Cum ne poți contacta?

Poți adresa prin e-mail sau prin poștă, în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE, întrebări, comentarii sau sugestii legate de atribuțiile și activitățile noastre. De asemenea, ne poți contacta telefonic de luni până vineri, între orele 10.00 și 12.00 și între orele 14.00 și 16.00 (ora Europei Centrale).

Toate paginile din această secțiune