Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Kérdezzen tőlünk!

Arra törekszünk, hogy minden polgár számára átláthatóak, hozzáférhetőek és érthetőek legyünk

A több mint 340 millió európait kiszolgáló euroövezet központi bankja vagyunk. Az árak stabilan tartásán munkálkodunk, és hozzájárulunk a bankok biztonságának megőrzéséhez.

Tudni szeretné, milyen döntéseket hozunk az EKB-nál, és hogy ezek hogyan befolyásolják mindennapi életünket? Nézze meg az alábbiakat, és kérdezzen! 2020-ban a világ minden részéből több mint 16 000 megkeresés érkezett hozzánk.

Információk az EKB-ról

Mi az EKB?

Az Európai Központi Bank (EKB) az euroövezet központi bankja, amely a forgalomban lévő pénzmennyiséget kezeli. Fő célunk, hogy stabil árakat tartsunk fenn, aminek fő eszköze a megfelelő kamatlábak meghatározása.

Kisokos: Mi a központi bank? Az EKB és az eurorendszer bemutatása három percben

Feladatunk emellett a bankok felügyelete az egységes felügyeleti mechanizmus keretében.

Lépéseinket olyan elvek vezérlik, mint az átláthatóság, a függetlenség és az elszámoltathatóság.

Kisokos: Miért független az EKB?
Nyújt-e az EKB hitelt? Nyithatok-e bankszámlát az EKB-nál?

Nem, az EKB nem nyújt kereskedelmi banki szolgáltatást magánszemélyeknek és társaságoknak. Ilyen szolgáltatások felajánlása céljából nem lépünk a polgárokkal kapcsolatba, és nincs webhelyünk online bankoláshoz sem.

Az EKB továbbá:

  • nem vesz részt pénzátutalásban;
  • nem szed be határon átnyúló átutalási díjakat;
  • nem fogad el harmadik féltől betétet;
  • nem blokkol pénzeszközt és nem bocsát ki pénzeszköz felszabadítására vonatkozó igazolást.
Milyen nyelvet beszélünk az EKB-nál?

Jelenleg 24 hivatalos uniós nyelv létezik, és bármelyiken kommunikálhatnak velünk. A kiválasztott nyelv a célközönségtől és a körülményektől függ.

Az EKB a jogi aktusokat valamennyi hivatalos nyelven közzéteszi.

Munkanyelvünk az angol.

Kinek a tulajdonában van az EKB?

Az EKB az összes európai uniós ország központi bankjainak közös tulajdonában van. Az egyes országoknak az EKB tőkéjéből való részesedése a népességszámnak és a bruttó hazai terméknek (GDP) felel meg; a két tényező egyenlő súllyal bír. Az eurót használó országok többet fizetnek, mint azok az uniós országok, ahol nem az euro a fizetőeszköz. Ezekből a tényezőkből áll össze az úgynevezett tőkejegyzési kulcs, amely ezután meghatározza az egyes nemzeti központi bankok befizetését.

Kisokos: Ki az EKB tulajdonosa?
Termel-e az EKB nyereséget, illetve keletkezhet-e vesztesége?

Az EKB bármely más bankhoz hasonlóan rendelkezik eredménykimutatással. Az EKB nettó nyeresége, illetve vesztesége az euroövezeti nemzeti központi bankok között oszlik meg. A KBER alapokmánya kimondja, hogy a nyereség legfeljebb 20%-a tartalékként felhalmozható, míg a fennmaradó részt az EKB részvényesei között kell felosztani a befizetett részesedéseik arányában. Az esetleges veszteségeket az általános tartalékból, az adott évi bevételből vagy az egyes nemzeti központi bankoknak juttatott összegekből lehet fedezni.

Kisokos: Van-e az EKB-nak nyeresége?

Monetáris politika

Mi az EKB monetáris politikája?

Az EKB monetáris politikája mindazokat a döntéseket jelenti, amelyeket a pénz költségének és elérhetőségének a befolyásolására hozunk az árstabilitási cél teljesítése érdekében. Elsődleges monetáris politikai instrumentumunk az EKB irányadó kamatlábainak csoportja. Ezek bárminemű módosítása a gazdaság minden kamatlábára kihat, különösen azokra, amelyek mellett a kereskedelmi bankok kölcsönt adnak az egyéneknek és a vállalatoknak. Szükség esetén felhasználunk egyéb eszközöket is, hogy megkönnyítsük az árstabilitásra vonatkozó elsődleges célunk elérését.

A legfrissebb monetáris politikai döntések
Miért olyan fontos az árstabilitás?

Az EKB elsődleges célja az árstabilitás, ahogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkében elő van írva. A Kormányzótanács megítélése szerint az árstabilitás fenntartásának legjobb módja a középtávon 2%-os inflációs cél követése, amelyet a harmonizált fogyasztóiár-indexszel (HICP) mérünk. A stabil áraknak köszönhetően az egyének jobban meg tudják tervezni a kiadásaikat, a vállalatokat pedig beruházásra ösztönzi. A fizetőeszközbe vetett bizalom fennmaradását is elősegítik azáltal, hogy stabilizálják az egy bizonyos euroösszegért megvásárolható áruk és szolgáltatások mennyiségét.

Kisokos: Miért fontos az árak stabilitása?
Miért alacsonyak a kamatok?

Ha az infláció középtávon várhatóan a 2%-os cél alatt van, az EKB az irányadó kamatlábak és egyéb eszközök igénybevételével ösztönzi a gazdaságot. Az alacsonyan meghatározott kamatláb segíti a bankokat az olcsó hitel biztosításában, ami élénkíti a beruházásokat és a fogyasztást is a gazdaságban. Az alacsony kamatlábak felfelé tolják az olyan eszközök értékét, mint a nyugdíjak és a lakástulajdon, ami megint csak a kiadásokat serkenti. Mindez élénkebb konjunktúrában és növekedésben csapódik le, ami élénkíti az inflációt.

Kisokos: Miért alacsonyak a kamatlábak?
Mi az eszközvásárlások célja? Hogyan működnek?

Az eszközvásárlásnál a központi bank olyan eszközt vásárol, mint például az államkötvény vagy a vállalati kötvény azzal a céllal, hogy levigye a hosszabb lejáratú kamatokat. Ez úgy segíti a gazdaságot, hogy élénkül a fogyasztás és beruházás, és végső soron ösztönzi az ároldali nyomás kialakulását, valamint az inflációnak a 2%-os célhoz való eljutását. Ezt a monetáris politikai intézkedést különösen akkor alkalmazzuk, amikor az irányadó kamatlábak nagyon alacsonyak.

Kisokos: Hogyan működik az eszközvásárlás?
Mi az EKB új monetáris politikai stratégiája?

Az EKB új monetáris politikai stratégiáját 2021. július 8-án tettük közzé. A stratégia előző, 2003-as felülvizsgálata óta az euroövezet gazdasága és a világgazdaság mélyreható átalakuláson ment keresztül. A lassuló termelékenységből eredő hatások, a megváltozott demográfiai jellemzők és a pénzügyi válság öröksége nyomán csökkent annak a lehetősége, hogy céljainkat kizárólag az irányadó kamatlábak módosítása révén teljesítsük. Emellett a globalizáció, a digitális átalakulás, a környezeti fenntarthatóságot fenyegető veszélyek és a pénzügyi rendszer átalakulása a monetáris politikát nehéz feladat elé állítja.

Míg megbízatásunk a Szerződésekben van lefektetve, a monetáris politikai stratégia kidolgozása ránk van bízva. A stratégiával meghatározzuk, hogy a megfelelő monetáris politikai eszköztárral hogyan valósítható meg az euroövezet árstabilitására vonatkozó elsődleges cél. Az EKB az új stratégia értelmében 2%-os szimmetrikus célt tűz ki, ami azt jelenti, hogy a célnál kisebb infláció éppen olyan nemkívánatos, mint a túl nagy infláció.

Bővebben a stratégiai felülvizsgálatról
Van-e további kérdése monetáris politikánkról?

Szeretne többet megtudni monetáris politikai eszközeinkről, intézkedéseinkről és döntéseinkről?

Bővebben a monetáris politikáról

Szeretne többet megtudni a stratégiai felülvizsgálat főbb tanulságairól?

Kérdezz-felelek a stratégiai felülvizsgálatról

Bankfelügyelet

Mi a bankfelügyelet?

Az európai bankfelügyelet célja szavatolni az európai bankrendszer biztonságát és szilárdságát, fokozni a pénzügyi integrációt és stabilitást, valamint biztosítani a következetes felügyeletet.

Az EKB kisokosa: az európai bankfelügyelet
Mi az SSM?

Az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) Európa bankfelügyeleti rendszerét jelenti, az EKB-t és a részt vevő országok nemzeti felügyeleteit tömöríti magában.

Három percben az SSM-ről
Az EKB bankfelügyeletének hatáskörébe tartoznak-e a fogyasztóvédelemmel és a pénzmosással kapcsolatos kérdések?

Nem, a fogyasztóvédelem és a pénzmosás elleni küzdelem az EKB hatáskörén kívül esik, megmarad a nemzeti felügyeletek kezében. Amennyiben panaszt kíván tenni valamely bank ellen, szíveskedjen közvetlenül a bankkal felvenni a kapcsolatot, vagy forduljon panaszával az illetékes nemzeti hatósághoz.

Illetékes nemzeti hatóságok Bővebben a pénzmosás elleni intézkedésekről
Mit tehetek, ha felmerül bennem az uniós jog megsértésének gyanúja?

Arra ösztönzünk mindenkit, hogy a visszaélések bejelentésére szolgáló felületünkön közvetlenül jelentsék be a vonatkozó uniós jog feltételezett megsértését. Az EKB védi a személyes adatokat, megfelelő védelmet biztosítva a jogsértést bejelentő és az azzal vádolt személyek számára egyaránt.

Hogyan kérhetek konkrét információkat a felügyelt bankokról?

Az információkhoz való hozzáférés biztosítását az EKB-ban elengedhetetlennek tekintjük. A lehető legnagyobb átláthatóságra törekszünk, ugyanakkor védjük a feladataink ellátásának módjára vonatkozó titkos adatokat.

Az egyes felügyelt bankokra vonatkozó információkat az európai jogban (pl. a tőkekövetelményekről szóló irányelvben) meghatározott számos szakmai titoktartási követelmény védi.

Az EKB dokumentumaiba való betekintésről a 2004. március 4-i EKB/2004/3 módosított határozat rendelkezik. Összhangban a nyílt, átlátható tájékoztatás iránti elkötelezettségünkkel és a kutatás elősegítésére nyilvános dokumentumtárat hoztunk létre.

Nyilvános dokumentumtár megtekintése
Mely bankokat felügyeli az EKB?
Van-e további kérdése a bankfelügyelettel kapcsolatban?

Az euro és a fizetési rendszerek

Milyen előnnyel jár az európaiaknak az euro?

Az euro létrehozása figyelemreméltó eredmény volt, hiszen segítségével az európai polgárok könnyebben és biztonságosabban utazhatnak, tanulhatnak és dolgozhatnak külföldön. A Maastrichti Szerződés az európai integrációs folyamat egyik fontos mérföldköve, amely többek között előkészítette a terepet a közös valutának.

Hogyan részesülnek az európaiak az euróval járó előnyökből?
Mi a digitális euro?

A digitális euro is a bankjegyekhez hasonló euro, csak digitális formában jelenik meg. Olyan elektronikus pénz tehát, amelyet az eurorendszer (az EKB és az euroövezetbeli nemzeti központi bankok) bocsátana ki, és amely minden magánszemélynek és cégnek a rendelkezésére állna.

A digitális euro gyors, könnyű és biztonságos eszközt adna a mindennapos fizetéshez. Támogatná az európai gazdaság digitális átalakítását, aktívan ösztönözve a lakossági fizetésforgalom megújulását. Jelenleg az előnyök és kockázatok feltárásával foglalkozunk, hogy az euro továbbra is megfelelően szolgálja az európaiak érdekeit.

Bővebben a digitális euróról
Milyen egyéb előnyökkel jár a digitális euro?

A digitális euro ötvözné a digitális fizetőeszköz hatékonyságát a jegybank biztonságával. Ezzel segítené az Európai Uniót abban, hogy független maradjon az euroövezeten kívül kibocsátott és ellenőrzött digitális fizetési módoktól. Biztosítaná továbbá a pénzügyi stabilitást és a monetáris szuverenitást, és segítene fenntartani a digitális korban a fizetésforgalomba vetett bizalmat.

Beszünteti-e az EKB a készpénzkibocsátást?

A digitális euro nem helyettesítené, hanem kiegészítené a készpénzt. A nemzeti központi bankok az EKB-val vállvetve továbbra is biztosítják, hogy a polgárok az euroövezet egész területén hozzáférjenek az eurokészpénzhez. A digitális euróval újabb fizetési opció lenne, amelyet könnyen használhatnánk, és amely széles rétegek számára elérhető lenne.

Milyen lehetne a digitális euro kialakítása?

Az eurorendszer szakértői számos alapvető követelményt meghatároztak, például a könnyű hozzáférhetőséget, a teherbírást, a biztonságot, a hatékonyságot, a magánélet védelmét és a jogszabályok tiszteletben tartását. Az említett szempontok mentén könnyebben meghatározhatók a digitális euro jellemzői. Kialakításánál fontos szempont lenne a lakossági szektorbeli fizetési megoldásokkal való átjárhatóság, ami elősegítheti a páneurópai fizetésforgalmat, miközben további szolgáltatásokat bocsát a fogyasztók rendelkezésére.

Érvényes-e még az 500 eurós bankjegy?

Az 500 eurós továbbra is törvényes fizetőeszköz, megtartva fizető- és értékőrző funkcióját.

Bővebben az 500 eurós bankjegyről
Felhasználhatok-e eurobankjegyekről készült képeket?

Az eurobankjegyképek nem szakmai célra előzetes engedély nélkül felhasználhatók a hatályos szabályok (különös tekintettel az EKB/2013/10 határozat 2. cikkére) tiszteletben tartása mellett azért, hogy az utánzatot soha ne lehessen összetéveszteni a valódi bankjeggyel, ami rontaná az euróba vetett bizalmat.

Ha szakmai célokra szeretne nagy felbontású eurobankjegyképeket felhasználni, vegye fel velünk a kapcsolatot az Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu címen, és megvizsgáljuk a kérést, majd jóváhagyás után elküldjük a képeket elektronikus formában.

Mi a TARGET2?

A TARGET2 az EKB és a nemzeti központi bankok tulajdonában és üzemeltetésében levő fizetési rendszer, amely a leggyakrabban használt platform mind a központi bankok, mind a kereskedelmi bankok nagy volumenű kifizetéseihez.

További információk erről a fizetési rendszerről
Mi a TIPS?

A TIPS az EKB és a nemzeti központi bankok által indított új piaci infrastruktúra-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a szolgáltatóknak, hogy ügyfeleik részére 24 órás, valós idejű pénzátutalásokat kínáljanak. A TIPS-nek köszönhetően az azonnali fizetési tranzakciókat mostantól gyorsan és biztonságosan lehet lebonyolítani.

További információk az azonnali fizetési elszámolásról
Van még kérdése az euróval és a fizetési rendszereinkkel kapcsolatban?

Mi a készpénzstratégiánk? Miért fontos a készpénz? Mivel fizetnek szívesen az euroövezetben élők?

Itt megtalálja a választ ezekre a kérdésekre

Miért olyan fontosak a fizetési rendszerek?

Látogasson el a fizetésforgalommal és piacokkal foglalkozó szekcióba

Éghajlatváltozás

Milyen hatást fejt ki az éghajlatváltozás a monetáris politikára?

Az egyre gyakoribb és súlyosabb természeti katasztrófák negatív hatnak a gazdaságra és a pénzügyi rendszerre. Érinthetik a gazdasági növekedést, az inflációt, valamint azt, hogy a monetáris politika hogyan gyűrűzik át az emberekhez és a vállalkozásokhoz. Ez következményekkel jár az árstabilitásra, az EKB elsődleges megbízatására. Ezért a klímaváltozással kapcsolatos megfontolásokat beépítettük a monetáris politikai keretbe.

Hogyan vesszük figyelembe az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket a monetáris politikai döntések során?
Mi a Klímaváltozási Központ?

Az EKB nemrégiben létrehozott egy klímaváltozási központot, hogy kiaknázza a házon belüli szakértelmet, és más szervezeti egységekkel szorosan együttműködve kezelje a kitűzött klímapolitikai feladatokat. Tevékenysége a monetáris politikától a prudenciális funkciókig terjed. Úgy döntöttünk továbbá, hogy az EKB pénzeszközportfoliójának egy részét befektetjük a Nemzetközi Fizetések Bankjának euróban denominált zöldkötvény-alapjába.

Sajtóközlemény a Klímaváltozási Központról
Mi az útvonalterv a monetáris politika kizöldítéséhez?

Az EKB Kormányzótanácsa a stratégiai felülvizsgálatunk eredményeként ambiciózus útvonaltervet dolgozott ki arról, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolásokat hogyan építsük be a munkánkba.

Sajtóközlemény a cselekvési tervről, amelynek célja az éghajlatváltozási megfontolásoknak a monetáris politikai stratégiába való felvétele
Befektet-e az EKB zöldkötvényekbe?

Jelenleg az EKB tulajdonában a jegybankképes zöld vállalati kötvények mintegy egyötöde található. A zöldkötvény-kibocsátás jellemzően olyan ágazatokra összpontosul, mint a közművek, az infrastruktúra, a szállítás és az építőipar. Az ezekben működő vállalatok úgynevezett zöldkötvény-kibocsátással finanszírozzák hatékonyabb technológiák bevezetését, a szén-dioxid-lábnyomuk csökkentését és az energiaportfólióiknak a megújítható energiaforrások felé való átirányítását.

Még ha nem is a központi bankok a klímaváltozás elleni küzdelem főszereplői, ez egyértelműen olyan kérdés, amely hatással van az árstabilitással kapcsolatos elsődleges megbízatásunkra és a monetáris politikai stratégiára. Szeretne többet megtudni az éghajlatváltozás és az EKB közötti kapcsolatról?

Bővebben a klímaváltozás és az EKB kapcsolatáról

Válaszunk a koronavírus-járványra

Mit tesz az EKB a koronavírus-pandémia alatt?

Az EKB-ban bankfelügyeleti és monetáris politikai intézkedéscsomagot vezettünk be, hogy enyhítsük a koronavírus-világjárványnak az euroövezet gazdaságára gyakorolt hatását, és hogy támogassuk az európai lakosságot.

Válaszunk a pandémiára Bővebben a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseinkről
What is the PEPP?

The PEPP (pandemic emergency purchase programme) is an asset purchase programme which was launched in March 2020 to counter the negative effects of the coronavirus pandemic on the euro area economy. The aim of this purchase programme is to help citizens, companies and governments get access to required funds on favourable terms, helping the economy to weather the challenges presented by the pandemic.

Press release about the PEPP More on the ECB’s pandemic emergency purchase programme
How is the ECB supporting access to credit?

We have offered long-term funding to banks to help support lending to households and companies, including small and medium-sized firms. The interest rate charged for these funds has been reduced and incentivises banks to increase their lending. We have also expanded the list of assets that banks can use as collateral, which acts as a form of insurance when banks borrow from us. Together, these measures have helped to maintain bank lending activity to households and firms through the pandemic.

Tell me: What is collateral?.
Jogosultak-e a bankok osztalékfizetésre?

Az EKB 2020. március 27-én azt ajánlotta a bankoknak, hogy a rendkívüli és nehéz körülmények miatt ideiglenesen függesszék fel az összes készpénzosztalék-fizetést és részvény-visszavásárlást. Az általános cél az volt, hogy megmaradjon a bankok veszteségsemlegesítő kapacitása, és hogy továbbra is tudjanak hitelezni a gazdaság támogatására.

Ezt az ajánlást revideáltuk, és 2020 decembere óta helyette rendkívüli körültekintésre szólítjuk fel a bankokat.

2021. július 23-án bejelentettük döntésünket, hogy az osztalékra vonatkozó ajánlást 2021 szeptembere után nem hosszabbítjuk meg.

Felhívjuk a figyelmét

Visszaélhetnek az EKB nevével és emblémájával

Az EKB nem nyújt kereskedelmi banki szolgáltatásokat. Személyazonosságunkkal olykor visszaélnek hamis pénzügyi tranzakciókkal és más csalárd tevékenységekkel összefüggésben. Előfordulhat, hogy valaki az EKB alkalmazottjának adja ki magát, vagy megtévesztési szándékkal említi valamelyik alkalmazottunk nevét, továbbá a nevünkkel és a logónkkal is visszaélhetnek.

Bővebben az EKB nevével való visszaélésekről és arról, hogy mit tehetünk ellene

A fogyasztóvédelem és a pénzmosás elleni küzdelem kívül esik az EKB feladatkörén

Az olyan feladatok, mint a bankok és ügyfeleik közötti kapcsolatok (fogyasztóvédelem), valamint a pénzmosás elleni küzdelem továbbra is nem a mi, hanem a nemzeti felügyeletek hatáskörébe tartoznak.

Információ a pénzmosás elleni küzdelemről

Elérhetőségünk

Feladatainkkal és tevékenységeinkkel kapcsolatos kérdéseivel, megjegyzéseivel vagy javaslataival az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén e-mailben vagy levélben keressen bennünket. Telefonon is elérhetők vagyunk hétfőtől péntekig, 10.00 és 12.00 óra, valamint 14.00 és 16.00 óra között.

Ebben a szekcióban található oldalak