Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Staqsina

Aħna nistinkaw biex inkunu trasparenti, aċċessibbli u mifhuma miċ-ċittadini kollha

Aħna l-bank ċentrali taż-żona tal-euro u nservu aktar minn 340 miljun Ewropew. Naħdmu biex inżommu l-prezzijiet stabbli, u nikkontribwixxu biex inżommu lill-banek siguri.

Tixtieq tkun taf x’deċiżjonijiet nieħdu hawnhekk fil-BĊE u kif dawn jaffettwaw il-ħajja tiegħek ta’ kuljum? Agħti daqqa t’għajn hawn taħt u staqsina! Fl-2020 ittrattajna aktar minn 16,000 mistoqsija minn madwar id-dinja kollha.

Dwar il-BĊE

X’inhu l-BĊE?

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) huwa l-bank ċentrali taż-żona tal-euro, u jiġġestixxi l-ammont ta’ flus fiċ-ċirkolazzjoni fih. L-għan ewlieni tagħna huwa li nżommu prezzijiet stabbli, u l-għodda ewlenija għal dan hija li jiġu stabbiliti r-rati tal-imgħax xierqa.

Niċċaraw: X’inhu bank ċentrali? Il-BĊE u l-Eurosistema spjegati fi tliet minuti

Aħna responsabbli wkoll għas-superviżjoni tal-banek fil-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

L-azzjonijiet tagħna huma ggwidati mill-prinċipji ta’ trasparenza, indipendenza u responsabbiltà.

Niċċaraw: Għaliex il-BĊE huwa indipendenti?
Il-BĊE jagħti self? Nista’ niftaħ kont bankarju mal-BĊE?

Le, il-BĊE ma jipprovdix servizzi bankarji kummerċjali lil individwi jew entitajiet korporattivi. Aħna ma nikkuntattjawx liċ-ċittadini biex nissuġġerixxu servizzi bankarji kummerċjali, u m’għandniex sit web online għall-attività bankarja.

Il-BĊE lanqas ma:

  • jkun involut fi trasferimenti ta’ flus
  • jiġbor tariffi ta’ trasferiment transkonfinali
  • aċċetta depożiti minn partijiet terzi
  • jimblokka fondi jew joħroġ ċertifikati għar-rilaxx ta’ fondi
X’lingwa tintuża fil-BĊE?

Bħalissa hemm 24 lingwa uffiċjali tal-UE, u tista’ tikkomunika magħna bi kwalunkwe waħda minnhom. Il-lingwi li nużaw biex nikkomunikaw maċ-ċittadini jiddependu fuq l-udjenza u ċ-ċirkostanzi fil-mira.

Il-BĊE jippubblika atti legali fil-lingwi uffiċjali kollha.

Il-lingwa ta’ ħidma tagħna hija l-Ingliż.

Ta’ min hu l-BĊE?

Il-banek ċentrali tal-pajjiżi kollha tal-UE huma s-sidien tal-BĊE flimkien. Is-sehem ta’ kull pajjiż fil-kapital tal-BĊE jikkorrispondi mal-popolazzjoni u l-prodott domestiku gross (PDG) tiegħu, li għandhom ponderazzjoni ugwali. Il-pajjiżi li jużaw l-euro jħallsu aktar mill-pajjiżi tal-UE li ma jagħmlux dan. Dawn il-fatturi joħolqu dak li jissejjaħ skema tal-kapital, li mbagħad tiddetermina l-ammont imħallas minn kull bank ċentrali nazzjonali.

Niċċaraw: Ta’ min hu l-BĊE?
Il-BĊE jagħmel qligħ? Jew iġġarrab telf?

Il-BĊE għandu dikjarazzjoni ta’ qligħ u telf bħal kwalunkwe bank ieħor. Il-profitti netti u/jew it-telf tal-BĊE jiġu allokati fost il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro. L-Istatut tas-SEBĊ jiddikjara li sa 20% tal-profitti jistgħu jinżammu bħala riżervi, filwaqt li l-profitt li jifdal għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-BĊE proporzjonalment mal-ishma mħallsa tagħhom. Kwalunkwe telf jista’ jiġi paċut kontra r-riżervi ġenerali, id-dħul għas-sena jew l-ammonti allokati lil kull bank ċentrali nazzjonali.

Niċċaraw: Il-BĊE jagħmel qligħ?

Politika monetarja

X’inhi l-politika monetarja tal-BĊE?

Il-politika monetarja tal-BĊE tirreferi għad-deċiżjonijiet kollha meħuda biex jinfluwenzaw l-ispiża u l-aċċess għall-flus sabiex nilħqu l-għan ta’ stabbiltà tal-prezzijiet tagħna. L-istrument primarju tal-politika monetarja tagħna huwa s-sett ta’ rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE. Kwalunkwe bidla f'dawn ir-rati taffettwa r-rati tal-imgħax fl-ekonomija kollha, b'mod partikolari r-rati li bihom il-banek kummerċjali jsellfu l-flus lil individwi u kumpaniji. Jekk meħtieġ, nistgħu nużaw għodod oħra biex jgħinuna nilħqu l-għan ewlieni tagħna ta’ stabbiltà fil-prezzijiet.

Deċiżjonijiet riċenti dwar il-politika monetarja
Għaliex l-istabbiltà tal-prezzijiet hija daqshekk importanti?

L-istabbiltà tal-prezzijiet hija l-għan primarju tal-BĊE kif stabbilit fl-Artikolu 127 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Governattiv iqis li l-istabbiltà tal-prezzijiet tinżamm l-aħjar billi timmira għal inflazzjoni ta’ 2% fuq żmien medju, kif imkejjel mill-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumatur (HICP). Prezzijiet stabbli jagħmluha aktar faċli għall-individwi biex jippjanaw l-infiq u jħeġġu lill-kumpaniji jinvestu. Huma jgħinu wkoll biex inżommu l-fiduċja fil-munita tagħna billi nistabbilizzaw il-kwantità ta’ oġġetti u servizzi li jistgħu jinxtraw b'ammont partikolari ta' euro.

Spjegazzjoni: Għaliex huma importanti prezzijiet stabbli?
Għaliex ir-rati tal-imgħax huma baxxi?

Meta l-inflazzjoni fit-terminu medju hija mistennija li tkun taħt il-mira ta’ 2%, il-BĊE jipprova jistimula l-ekonomija billi juża r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE u għodod oħra. L-iffissar ta’ rata tal-imgħax baxxa jgħin lill-banek isellfu l-flus bi prezz irħis, li min-naħa tiegħu jżid l-investiment u l-konsum fl-ekonomija. Rati ta’ imgħax baxxi wkoll jagħtu spinta lill-valur tal-assi, bħall-pensjonijiet u d-djar, li jinkoraġġixxi wkoll l-infiq. Dan kollu jittraduċi għal f’aktar attività u tkabbir, li jagħti spinta lill-inflazzjoni.

Spjegazzjoni: Għaliex ir-rati tal-imgħax huma baxxi?
X'inhu l-iskop tax-xiri tal-assi? U kif jaħdmu?

Ix-xiri tal-assi jinvolvi lill-bank ċentrali li jixtri assi bħal bonds tal-gvern jew korporattivi bil-għan li jnaqqsu r-rati tal-imgħax fuq żmien itwal. Dan jgħin lill-ekonomija billi tagħti spinta lill-konsum u l-investiment u fl-aħħar mill-aħħar tgħin lill-pressjonijiet tal-prezzijiet biex jibnu u jġibu l-inflazzjoni għall-mira ta ’2%. Hija miżura tal-politika monetarja li tintuża b’mod partikolari meta r-rati ewlenin tal-imgħax huma baxxi ħafna.

Spjegazzjoni: Kif jaħdem ix-xiri tal-assi
X’inhi l-istrateġija l-ġdida tal-politika monetarja tal-BĊE?

L-istrateġija l-ġdida tal-politika monetarja tal-BĊE ġiet ippubblikata fit-8 ta ’Lulju 2021. Mir-reviżjoni tal-istrateġija preċedenti fl-2003, l-ekonomija taż-żona tal-euro u l-ekonomija globali għaddew minn bidliet profondi. L-implikazzjonijiet ta’ produttività mnaqqsa, demografija mibdula, u l-wirt tal-kriżi finanzjarja naqqsu l-ambitu tagħna biex nilħqu l-għanijiet tagħna biss permezz ta' bidliet fir-rati tal-imgħax tal-politika. Barra minn hekk, il-globalizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, it-theddida għas-sostenibbiltà ambjentali, u l-bidliet fis-sistema finanzjarja jippreżentaw sfidi għat-twettiq tal-politika monetarja.

Filwaqt li l-mandat tagħna huwa kkonferit mit-Trattati, huwa f’idejna li nfasslu l-istrateġija tal-politika monetarja. Din l-istrateġija tistabbilixxi kif jista’ jinkiseb l-għan primarju tal-istabbiltà tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro b’sett xieraq ta’ strumenti tal-politika monetarja. L-istrateġija l-ġdida se tara li l-BĊE jimmira għal bersall simetriku ta’ inflazzjoni ta’ 2%, li jimplika li inflazzjoni inqas mill-mira hija ugwalment mhux mixtieqa għax għolja wisq

Aktar dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija
Għandek aktar mistoqsijiet dwar il-politika monetarja tagħna?

Tixtieq tkun taf aktar dwar l-għodod, il-miżuri u d-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tagħna?

Aktar dwar il-politika monetarja

Tixtieq tkun taf aktar dwar il-passi ewlenin tar-reviżjoni tal-istrateġija?

Mistoqsijiet u tweġibiet fuq ir-reviżjoni tal-istrateġija

Superviżjoni bankarja

X’inhi s-superviżjoni bankarja?

L-għan tas-superviżjoni bankarja Ewropea huwa li tiżgura s-sikurezza u s-solidità tas-sistema bankarja Ewropea, li żżid l-integrazzjoni finanzjarja u l-istabbiltà, u li tiżgura superviżjoni konsistenti.

Il-BĊE jiċċara Superviżjoni bankarja Ewropea
X’inhu l-MSU?

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) jirriferi għas-sistema ta' superviżjoni bankarja għall-Ewropa. Jiġbor fih il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-pajjiżi parteċipanti.

Il-MSU spjegat fi tliet minuti
Is-superviżjoni Bankarja tal-BĊE hija responsabbli mill-protezzjoni tal-konsumatur u mill-kwistjonijiet tal-ħasil tal-flus?

Le, il-ħarsien tal-konsumatur u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus ma jidħlux fl-ambitu tar-responsabbiltajiet tal-BĊE u għalhekk jibqgħu fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali. Jekk ikollok xi lment dwar il-bank tiegħek, għandek tikkuntattja lill-bank direttament jew tindirizza l-ilment lill-awtorità nazzjonali rilevanti.

Awtoritajiet nazzjonali kompetenti Dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus
X’nista’ nagħmel jekk nissuspetta ksur tal-liġi tal-UE?

Aħna nħeġġu lin-nies biex jirrappurtaw ksur suspettat tad-dritt rilevanti tal-Unjoni direttament lilna permezz tal-pjattaforma tagħna ta’ żvelar ta’ informazzjoni protetta. Il-BĊE jipproteġi d-dejta personali u jiżgura protezzjoni xierqa kemm għall-persuni li jirrapportaw il-ksur kif ukoll għall-persuni akkużati.

Kif nista’ nitlob informazzjoni speċifika dwar il-banek taħt superviżjoni?

L-għoti ta’ aċċess għall-informazzjoni huwa essenzjali għalina fil-BĊE. L-għan tagħna huwa li nkunu trasparenti kemm jista’ jkun, filwaqt li fl-istess ħin nipproteġu l-kunfidenzjalità ta’ kwistjonijiet relatati ma’ kif aħna nwettqu l-kompiti tagħna.

L-informazzjoni dwar banek individwali taħt superviżjoni hija protetta b’mod speċifiku minn għadd ta’ rekwiżiti ta’ segretezza professjonali kif deskritt fid-dritt Ewropew (eż. id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali).

L-aċċess għal dokumenti tal-BĊE huwa regolat mid-Deċiżjoni BĊE/2004/3 tal-4 ta’ Marzu 2004, kif emendata. B’mod konformi mal-impenn tagħna li jiġu żgurati l-onestà u t-trasparenza, u biex jippermetti u jiffaċilita r-riċerka ta’ materjal, ħloqna Reġistru Pubbliku ta' Dokumenti.

Ara r-Reġistru Pubbliku tad-Dokumenti
Liema banek huma ssorveljati mill-BĊE?
Għandek aktar mistoqsijiet dwar is-superviżjoni bankarja?

L-euro u s-sistemi tal-ħlasijiet

Aħna, bħala Ewropej, kif nibbenefikaw mill-euro?

Il-ħolqien tal-euro kien kisba impressjonanti fit-tqarrib tan-nies tal-Ewropa billi ppermettielhom jivvjaġġaw, jistudjaw u jaħdmu barra minn pajjiżhom b’mod ħafna aktar faċli u sikur. It-Trattat ta’ Maastricht kien wieħed mill-aktar stadji importanti fil-proċess tal-integrazzjoni Ewropea, u wieħed mill-affarijiet li għamel kien li jwitti t-triq għall-ħolqien ta’ munita komuni.

X’ħadu bl-euro ċ-ċittadini Ewropej?
X’inhu euro diġitali?

L-euro diġitali xorta jibqa’ euro: bħall-karti tal-flus imma diġitali. Ikun forma elettronika ta’ flus maħruġa mill-Eurosistema (il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro) u aċċessibbli għaċ-ċittadini u d-ditti kollha.

Euro diġitali jkun strument veloċi, faċli u sigur għall-ħlasijiet ta’ kuljum tiegħek. Dan jista’ jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea u jinkoraġġixxi b’mod attiv l-innovazzjoni fil-ħlasijiet bl-imnut. Qed nesploraw il-benefiċċji u r-riskji sabiex l-euro jkompli jaqdi lill-Ewropej sew.

Aktar dwar l-euro diġitali
X’inhuma l-benefiċċji ta’ euro diġitali?

Euro diġitali jgħaqqad l-effiċjenza ta’ strument ta’ ħlas diġitali mas-sigurtà ta’ bank ċentrali. Dan jgħin lill-UE tibqa’ indipendenti mill-metodi ta’ ħlas diġitali maħruġa u kkontrollati minn barra ż-żona tal-euro. Dan jiżgura wkoll stabbiltà finanzjarja u sovranità monetarja, u jgħin biex tinżamm il-fiduċja fil-ħlasijiet fl-era diġitali.

Il-BĊE se jieqaf joħroġ flus kontanti?

L-euro diġitali ma jieħux post il-flus kontanti, iżda pjuttost jikkomplimentah. Il-banek ċentrali nazzjonali flimkien mal-BĊE se jkomplu jiżguraw li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-flus kontanti tal-euro fiż-żona tal-euro. Euro diġitali jagħti lin-nies għażla addizzjonali dwar kif iħallsu u jagħmilha aktar faċli biex dan iseħħ, u dan jikkontribwixxi għall-inklużjoni finanzjarja.

Kif jista’ jidher l-euro diġitali?

Esperti mill-Eurosistema ġabru flimkien għadd ta’ rekwiżiti bażiċi, bħall-aċċessibbiltà faċli, ir-robustezza, is-sikurezza, l-effiċjenza, il-privatezza, u l-konformità mal-liġi. Dawn se jgħinuna niddefinixxu kif jista’ jkun euro diġitali. Euro diġitali jkun iddisinjat biex ikun interoperabbli ma’ soluzzjonijiet ta’ ħlas privati, li jiffaċilita l-provvista ta’ ħlasijiet panEwropej u servizzi addizzjonali lill-konsumaturi.

Il-karti tal-flus tal-EUR 500 għadhom validi?

Il-karti tal-flus tal-€500 eżistenti baqgħu valuta legali, u għalhekk xorta tista’ tużahom bħala mezz ta’ ħlas u ħażna ta' valur.

Aktar dwar il-EUR 500
Nista’ nuża immaġni tal-karti tal-flus tal-euro?

L-immaġnijiet tal-karti tal-flus tal-euro jistgħu jintużaw għal skopijiet mhux professjonali mingħajr l-awtorizzazzjoni minn qabel tagħna, sakemm tikkonforma mar-regoli eżistenti (b’mod partikolari l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni ECB/2013/10) biex tiżgura li r-riproduzzjoni qatt ma tiġi konfuża ma’ karta tal-flus ġenwina, minħabba li dan ikun ta’ ħsara għall-fiduċja fl-euro.

Jekk tixtieq tagħmel użu minn immaġnijiet b’riżoluzzjoni għolja tal-karti tal-flus tal-euro għal skopijiet professjonali, għandek tikkuntattjana fuq Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu sabiex inkunu nistgħu nivvalutaw il-każ tiegħek. Jekk jiġi approvat, aħna nibagħtulek l-immaġnijiet elettroniċi.

X’inhi TARGET2?

TARGET2 hija sistema ta’ ħlas proprjetà tal-BĊE u tal-banek ċentrali nazzjonali u operata minnhom. Hija l-aktar pjattaforma użata għal ħlasijiet ta’ volum kbir kemm mill-banek ċentrali kif ukoll mill-banek kummerċjali.

Aktar informazzjoni dwar din is-sistema ta’ ħlas
X’inhu t-TIPS?

TIPS huwa servizz ġdid ta’ infrastruttura tas-suq imniedi mill-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali li jippermetti lill-fornituri tas-servizzi joffru trasferimenti ta’ fondi f’ħin reali lill-klijenti tagħhom f’kull ħin. Bis-saħħa tat-TIPS, il-ħlasijiet istantanji issa jistgħu jsiru malajr u b’mod sikur.

Aktar informazzjoni dwar saldu ta’ ħlas istantanju
Għandek aktar mistoqsijiet dwar l-euro u s-sistemi ta’ ħlas tagħna?

X’inhi l-istrateġija tagħna dwar il-flus kontanti? Għaliex il-flus kontanti huma importanti? In-nies fiż-żona tal-euro kif iħobbu jħallsu?

Sib it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet hawnhekk

Għaliex is-sistemi ta’ ħlas huma daqshekk importanti?

Żur it-taqsima tal-ħlasijiet u s-swieq tagħna

It-tibdil fil-klima

It-tibdil fil-klima kif jaffettwa l-politika monetarja?

Diżastri naturali aktar frekwenti u intensi għandhom impatt negattiv fuq l-ekonomija u s-sistema finanzjarja. Dawn jistgħu jaffettwaw it-tkabbir ekonomiku, l-inflazzjoni, u l-mod kif il-politika monetarja tikkontribwixxi għan-nies u n-negozji. Dan għandu konsegwenzi għall-istabbiltà tal-prezzijiet, il-mandat primarju tal-BĊE. Għalhekk aħna inkludejna kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fil-qafas tal-politika monetarja.

Kif jitqiesu l-kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima fid-deċiżjonijiet tal-politika monetarja?
X’inhu ċ-Ċentru għat-Tibdil fil-Klima?

Il-BĊE reċentement ħoloq Ċentru għat-Tibdil fil-Klima biex jisfrutta l-għarfien espert intern u jsawwar l-aġenda klimatika tagħna f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ oqsma oħra ta’ negozju. L-attivitajiet tiegħu se jvarjaw mill-politika monetarja għal funzjonijiet prudenzjali. Iddeċidejna wkoll li ninvestu parti mill-portafoll tal-fondi tal-BĊE fil-fond tal-bonds ħodor iddenominat f’euro tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali.

Stqarrija għall-istampa dwar iċ-ċentru tat-tibdil fil-klima
X’inhu l-pjan direzzjonali biex il-politika monetarja ssir aktar ekoloġika?

B’riżultat tar-reviżjoni tal-istrateġija tagħna, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE implimenta pjan direzzjonali ambizzjuż dwar kif nintegraw il-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fix-xogħol tagħna.

Stqarrija għall-istampa dwar il-pjan ta’ azzjoni biex jiġu inklużi kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fl-istrateġija tal-politika monetarja
Il-BĊE jinvesti f’bonds ħodor?

Bħalissa, il-BĊE għandu madwar għoxrin fil-mija tal-bonds korporattivi ekoloġiċi eliġibbli. Il-ħruġ ta’ bonds ħodor huwa tipikament ikkonċentrat f’setturi bħall-utilitajiet, l-infrastruttura, it-trasport u l-kostruzzjoni. Il-kumpaniji f’dawn is-setturi joħorġu dawk li jissejħu bonds ħodor biex jiffinanzjaw l-adozzjoni ta’ teknoloġiji aktar effiċjenti, inaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom u jorjentaw mill-ġdid il-portafolli tal-enerġija tagħhom lejn sorsi rinnovabbli.

Anke jekk il-banek ċentrali mhumiex l-attur ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, huwa ċar li din hija kwistjoni li taffettwa l-mandat primarju tagħna tal-istabbiltà tal-prezzijiet u għandha impatt fuq l-istrateġija tal-politika monetarja. Tixtieq issir taf aktar dwar ir-relazzjoni bejn it-tibdil fil-klima u l-BĊE?

Iktar dwar tibdil fil-klima u l-BĊE

Ir-rispons tagħna għall-koronavirus

X’qed jagħmel il-BĊE matul il-pandemija tal-koronavirus?

Aħna fil-BĊE waqqafna sett ta’ miżuri ta’ sorveljanza bankarja u ta’ politika monetarja biex itaffu l-impatt tal-pandemija tal-koronavirus fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro u biex nappoġġjaw iċ-ċittadini Ewropej kollha.

Ir-rispons tagħna għall-pandemija Aktar dwar il-miżuri tagħna għall-koronavirus
X’inhu l-PEPP?

Il-PEPP (programm ta’ xiri tal-emerġenza pandemika) huwa programm ta’ xiri ta’ assi li tnieda f’Marzu 2020 biex jikkumbatti l-effetti negattivi tal-pandemija tal-koronavirus fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro. L-għan ta’ dan il-programm ta’ xiri huwa li jgħin liċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-gvernijiet jiksbu aċċess għall-fondi meħtieġa b’termini favorevoli, u jgħinu lill-ekonomija tegħleb l-isfidi ppreżentati mill-pandemija.

Stqarrija għall-istampa dwar PEPP Iktar dwar il-programm ta’ xiri tal-emerġenza pandemika tal-BĊE
Il-BĊE kif qed jappoġġa l-aċċess għall-kreditu?

Offrejna finanzjament fit-tul lill-banek biex ngħinu fl-appoġġ tas-self lill-familji u lill-kumpaniji, inklużi ditti żgħar u ta’ daqs medju. Ir-rata tal-imgħax mitluba għal dawn il-fondi tnaqqset u tinċentiva lill-banek biex iżidu s-self tagħhom. Aħna espandejna wkoll il-lista ta’ assi li l-banek jistgħu jużaw bħala kollateral, li taġixxi bħala forma ta' assigurazzjoni meta l-banek jissellfu mingħandna. Flimkien, dawn il-miżuri għenu biex tinżamm attività ta’ self bankarju lill-familji u ditti permezz tal-pandemija.

Spjegali: X’inhu kollateral?.
Il-banek jistgħu jħallsu dividendi?

Fit-27 ta’ Marzu 2020, il-BĊE rrakkomanda li l-banek jissospendu temporanjament id-dividendi kollha fi flus kontanti u x-xiri lura ta’ ishma minħabba ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali u diffiċli. L-għan ġenerali kien li tiġi salvagwardjata l-kapaċità tal-banek li jassorbu t-telf u li jkomplu jkunu jistgħu jsellfu biex jappoġġaw l-ekonomija.

Din ir-rakkomandazzjoni ġiet riveduta u ttrasformata għal sejħa għal prudenza estrema f’Diċembru 2020.

Fit-23 ta’ Lulju 2021 ħabbarna d-deċiżjoni tagħna li ma nestendux ir-rakkomandazzjoni dwar id-dividendi lil hinn minn Settembru 2021.

Kun af

L-isem u l-logo tal-BĊE jistgħu jintużaw ħażin

Il-BĊE ma jipprovdix servizzi bankarji kummerċjali. Xi drabi, l-identità tagħna tintuża ħażin b’rabta ma’ tranżazzjonijiet finanzjarji foloz u attivitajiet frawdulenti oħra. Il-membri tal-persunal tagħna jistgħu wkoll ikunu impersonati jew imsemmija fi scams (inganni), u l-isem u l-logo tagħna jistgħu jintużaw ħażin ukoll.

Skopri aktar dwar l-użu ħażin tal-isem tal-BĊE u x’tista’ tagħmel

Il-protezzjoni tal-konsumatur u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus ma jaqgħux taħt il-mandat tal-BĊE

Kompiti bħar-relazzjonijiet bejn il-banek u l-klijenti tagħhom (il-protezzjoni tal-konsumatur) kif ukoll il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus huma barra mill-ambitu tar-responsabbiltajiet tagħna u jibqgħu fil-mandati tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Informazzjoni għal kontra l-ħasil tal-flus

Kif tista’ tiltaqa’ magħna?

Tista’ tindirizza l-mistoqsijiet, il-kummenti jew is-suġġerimenti tiegħek relatati mal-kompiti u l-attivitajiet tagħna fi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE permezz tal-posta elettronika jew bil-posta. Tista’ wkoll tikkuntattjana bit-telefown mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-10:00 sal-12:00 u mis-14:00 sal-16:00 CET.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima