Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Fortsatt lågt antal förfalskade eurosedlar under 2023

29 januari 2024

  • Under 2023 togs 467 000 förfalskade eurosedlar ur cirkulation, en av de lägsta nivåerna någonsin i förhållande till den totala mängden sedlar i omlopp
  • Mer än 70 procent av de indragna förfalskningarna var 20- och 50-eurosedlar
  • Eurosedlar är fortsatt ett säkert och pålitligt betalningsmedel
  • Eurosedlarnas äkthet kan kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden

Runt 467 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under 2023. Risken för att få en förfalskning är liten eftersom antalet förfalskade sedlar är fortsatt lågt jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp. Under 2023 upptäcktes bara 16 förfalskningar per miljon äkta sedlar i omlopp, vilket är en av de lägsta andelarna sedan eurosedlarna infördes (se diagrammet nedan).

Diagram

Antal årligen upptäckta förfalskningar per miljon äkta sedlar i omlopp

Även om andelen är mycket liten ökade det faktiska antalet förfalskningar något jämfört med 2022, då antalet förfalskningar var exceptionellt lågt till följd av covid-19-pandemin. Antalet förfalskningar var dock fortsatt lägre än under åren fram till pandemin.

De vanligaste sedelförfalskningarna hittas fortfarande bland 20- och 50-eurosedlar, som tillsammans utgjorde mer än 70 procent av alla förfalskningar (se tabell nedan). 97,2 procent av förfalskningarna upptäcktes i euroområdet, medan 1,9 procent hittades i EU-länder utanför euroområdet och 0,9 procent i andra delar av världen.

Tabell

Förfalskningar per valör 2023

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

1,8

8,4

34,0

38,4

11,7

4,5

1,2

De flesta förfalskningar är enkla att upptäcka eftersom de antingen saknar eller har mycket undermåliga efterbildningar av sedlarnas säkerhetsdetaljer. Allmänheten behöver inte oroa sig för förfalskningar men bör vara fortsatt observanta. Sedlarna kan kontrolleras med den enkla ”känn-titta-luta”-metoden som beskrivs på den särskilda webbplatsen för säkerhetsdetaljer och på webbplatserna för de nationella centralbankerna i euroområdet. Eurosystemet hjälper även personer som yrkesmässigt hanterar kontanter genom att säkerställa att maskiner som godkänts för sedelhantering på ett betryggande vis kan identifiera förfalskningar och ta dem ur cirkulation.

Att betala med förfalskade sedlar är brottsligt och kan leda till åtal. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om dina farhågor bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder aktivt de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Frågor från media kan riktas till Nicos Keranis, tfn: +49 172 758 7237.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media