Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falošných eurových bankoviek v roku 2023 zostáva nízky

29. januára 2024

  • V roku 2023 bolo z obehu stiahnutých 467 000 falošných eurových bankoviek, čo je v pomere k celkovému počtu bankoviek v obehu jedna z najnižších úrovní v histórii.
  • Viac ako 70 % zadržaných falzifikátov tvorili bankovky 20 € a 50 €.
  • Eurové bankovky zostávajú bezpečným a dôveryhodným platobným prostriedkom.
  • Pravosť eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

V roku 2023 bolo z obehu stiahnutých približne 467 000 falošných eurových bankoviek. Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je malá, keďže v porovnaní s počtom pravých eurových bankoviek v obehu zostáva počet falzifikátov nízky. V roku 2023 bolo odhalených len 16 falzifikátov na milión pravých bankoviek v obehu, čo je od zavedenia eurových bankoviek jedna z najnižších úrovní (graf).

Graf

Počet ročne zadržaných falošných eurových bankoviek na milión pravých bankoviek v obehu

V porovnaní s výnimočne nízkym počtom falzifikátov v roku 2022, ktorému predchádzala pandémia koronavírusu (COVID-19), sa napriek veľmi nízkemu podielu na počte pravých bankoviek v roku 2023 skutočný počet falzifikátov zvýšil, no bol naďalej nižší ako v rokoch pred pandémiou.

Najčastejšie falšovanými boli aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali viac ako 70 % celkového počtu falzifikátov (tabuľka). 97,2 % falzifikátov bolo zadržaných v krajinách eurozóny, zatiaľ čo 1,9 % bolo nájdených v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 0,9 % v ďalších častiach sveta.

Tabuľka

Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty v roku 2023

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

1,8

8,4

34,0

38,4

11,7

4,5

1,2

Vďaka absencii alebo len veľmi zlej imitácii ochranných prvkov je falzifikáty vo väčšine prípadov možné ľahko rozpoznať. Verejnosť v súvislosti s falšovaním bankoviek nemusí mať obavy, no napriek tomu by si mala zachovať ostražitosť. Bankovky sa dajú overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná na osobitnej internetovej stránke s informáciami o ochranných prvkoch a na internetových stránkach národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Eurosystém zároveň pomáha profesionálnym spracovateľom peňazí a zabezpečuje, aby úspešne otestované zariadenia na spracovanie bankoviek dokázali falzifikáty spoľahlivo rozpoznávať a sťahovať ich z obehu.

Používanie falošných bankoviek pri platbách je trestným činom, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností sa v závislosti od predpisov platných v danom štáte obráťte na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju komerčnú banku. Eurosystém aktívne podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Kontaktná osoba pre médiá: Nicos Keranis, tel.: +49 172 758 7237.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá