Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2023. gadā joprojām ir neliels

2024. gada 29. janvārī

  • 2023. gadā no apgrozības izņemti 467 000 viltotu euro banknošu – tas ir viens no vēsturiski zemākajiem līmeņiem attiecībā pret kopējo apgrozībā esošo banknošu skaitu.
  • Vairāk nekā 70 % no apgrozības izņemtajiem viltojumiem veidoja 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir drošs un uzticams maksāšanas līdzeklis.
  • Euro banknošu autentiskumu var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2023. gadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 467 000 viltotu euro banknošu. Iespēja saņemt viltotu banknoti ir maza, jo viltojumu skaits joprojām ir neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto euro banknošu skaitu. 2023. gadā uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu tika atklāti tikai 16 viltojumi, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem kopš euro banknošu ieviešanas (sk. tālāk attēlu).

Attēls

Viena gadā laikā atklāto viltoto euro banknošu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto euro banknošu

Lai gan viltoto banknošu īpatsvars ir ļoti mazs, faktiskais viltojumu skaits pieauga salīdzinājumā ar 2022. gadu, kad viltoto banknošu skaits bija ārkārtīgi zems pēc koronavīruss (Covid-19) pandēmijas. Jebkurā gadījumā viltoto banknošu skaits joprojām bija mazāks nekā gados pirms pandēmijas.

Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja vairāk nekā 70 % no visiem viltojumiem (sk. tālāk tabulu). 97.2 % viltojumu atklāti eurozonas valstīs, bet 1.9 % atklāti ārpus eurozonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.9 % – citos pasaules reģionos.

Tabula

Viltotās banknotes nominālvērtību dalījumā 2023. gadā

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

1.8

8.4

34.0

38.4

11.7

4.5

1.2

Lielāko daļu viltojumu var viegli konstatēt, jo tiem nav pretviltošanas elementu vai tajos izmantoti ļoti slikti pretviltošanas elementu atdarinājumi. Iedzīvotājiem nav jāuztraucas par viltojumiem, bet jāsaglabā modrība. Banknotes var pārbaudīt, tās vienkārši aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts pretviltošanas elementiem veltītajā interneta vietnes sadaļā un eurozonas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Eurosistēma arī palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem, nodrošinot, ka sekmīgi pārbaudi izturējušās skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma aktīvi atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Nika Keraņa (Nicos Keranis, tālr.: +49 172 758 7237).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem