Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • Pressmeddelande

Uttalande efter ECB-rådets ad hoc-möte

15 juni 2022

ECB-rådet träffades idag för att diskutera det aktuella marknadsläget. Sedan den gradvisa normaliseringen av penningpolitiken inleddes i december 2021 har ECB-rådet åtagit sig att agera mot uppkommande fragmenteringsrisker. Pandemin har lämnat varaktiga sårbarheter i euroområdets ekonomi. Dessa bidrar till att transmissionen av vår penningpolitik faktiskt blir ojämn i olika i olika jurisdiktioner.

Baserat på denna bedömning beslutade ECB-rådet att tillämpa flexibilitet i återinvestering av uppkommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att bevara funktionaliteten i den penningpolitisk transmissionsmekanismen, vilket är en förutsättning för att ECB ska kunna uppfylla sin uppgift att säkra prisstabilitet. Dessutom gav ECB-rådet de berörda kommittéerna i Eurosystemet i uppdrag att tillsammans med ECB accelerera färdigställandet av ett nytt antifragmenteringsinstrument för övervägande av ECB-rådet.

Frågor från media kan riktas till Paul Gordon, tel.: +49 69 1344 23476.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media