Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • Sporočilo za javnost

Izjava po priložnostni seji Sveta ECB

15. junij 2022

Člani Sveta ECB so se danes sestali na izmenjavi mnenj o aktualnih tržnih razmerah. Od začetka postopne normalizacije denarne politike v decembru 2021 se je Svet ECB zavezal, da bo ukrepal, če se bodo tveganja fragmentacije ponovno okrepila. Zaradi pandemije so v gospodarstvu euroobmočja nastale dolgotrajne ranljivosti, ki dejansko prispevajo k temu, da transmisija denarne politike v vseh jurisdikcijah ne poteka enako učinkovito.

Na podlagi te ocene je Svet ECB sklenil, da bo uporabil možnost fleksibilnega ravnanja pri ponovnem investiranju glavnic zapadlih vrednostnih papirjev iz programa PEPP, da bi ohranil delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike, ki je predpogoj za to, da ECB lahko izpolnjuje svoj mandat cenovne stabilnosti. Poleg tega je Svet ECB sklenil, da bo ustreznim odborom Eurosistema in službam ECB naročil, naj pospešijo postopke za dokončanje novega instrumenta za preprečevanje fragmentacije in njegovo predložitev v obravnavo Svetu ECB.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Paul Gordon , tel. +49 69 1344 23476.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije