Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • Paziņojums presei

Paziņojums pēc ECB Padomes ārkārtas sanāksmes

2022. gada 15. jūnijā

Padome šodien pulcējās uz sanāksmi, lai apmainītos viedokļiem par pašreizējo tirgus situāciju. Kopš pakāpeniskā monetārās politikas normalizēšanas procesa sākuma 2021. gada decembrī Padome apņēmusies cīnīties pret sadrumstalotības risku atjaunošanos. Pandēmija radījusi ilgstošu euro zonas tautsaimniecības ievainojamību, kas neapšaubāmi veicina nevienmērīgu mūsu monetārās politikas normalizēšanas transmisiju dažādās valstīs.

Pamatojoties uz šo novērtējumu, Padome nolēma, ka tā izmantos elastīgu pieeju, atkārtoti ieguldot no PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus ar mērķi saglabāt monetārās politikas transmisijas mehānisma funkcionēšanu, kas ir priekšnoteikums, lai ECB varētu izpildīt savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti. Padome nolēma arī uzdot attiecīgajām Eurosistēmas komitejām kopā ar ECB dienestiem paātrināti īstenot jauna pretsadrumstalotības instrumenta izstrādi un nodot to Padomei apspriešanai.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Paula Gordona (Paul Gordon; tālr.: +49 69 1344 23476).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem