Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Фалшифицирането на евробанкноти продължи да намалява през първата половина на 2019 г.

26 юли 2019 г.

  • 251 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2019 г.
  • Над 80% от тях са банкноти от 20 € и 50 €.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.

През първата половина на 2019 г. от обращение са изтеглени 251 000 фалшиви евробанкноти – с 4,2% по-малко, отколкото през втората половина на 2018 г. и с 16,6% по-малко, отколкото през първата половина на 2018 г. Вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства постоянно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2018 г. броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 5,6% и 5,2%. Понастоящем в обращение се намират над 22 милиарда евробанкноти с обща стойност около 1,2 трилиона евро.

Таблицата по-долу представя данните по шестмесечия:

Период

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

Брой фалшиви банкноти

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Разбивка по купюри:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Процент от общото количество

1,6%

3,0%

27,9%

54,2%

10,4%

1,4%

1,5%

През първата половина на 2019 г.:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още са най-фалшифицираните купюри, като заедно съставляват над 80% от всички фалшификати.
  • Повечето от фалшивите банкноти (97,2%) са открити в държави от еврозоната. Останалите се разпределят между държави членки на ЕС извън еврозоната (2,1%) и други части на света (0,7%).

Проверявайте банкнотите!

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверявате банкнотите чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в раздела „Евро“ на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си търговска банка или банка за обслужване на частни клиенти. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти, както и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване на фалшификатите и изтеглянето им от обращение от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

На 28 май 2019 г. влязоха в обращение новите банкноти от 100 € и 200 € с усъвършенствани защитни елементи. Това бележи завършването на серия „Европа“, което отне много години на подготовка и сътрудничество в рамките на Евросистемата.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Техедор на телефон: +49 69 1344 95596.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите