Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2019. gada 1. pusgadā turpināja samazināties

2019. gada 26. jūlijā

  • 2019. gada 1. pusgadā no apgrozības tika izņemts 251 000 viltotu euro banknošu.
  • Vairāk nekā 80% no šiem viltojumiem veidoja 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2019. gada 1. pusgadā no apgrozības tika izņemts apmēram 251 000 viltotu euro banknošu – par 4.2% mazāk salīdzinājumā ar 2018. gada 2. pusgadu un par 16.6% mazāk nekā 2018. gada 1. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas nemitīgi pieaudzis straujāk nekā IKP. 2018. gadā apgrozībā esošo euro banknošu skaits un vērtība pieauga attiecīgi par aptuveni 5.6% un 5.2%. Pašlaik apgrozībā ir vairāk nekā 22 mljrd. euro banknošu, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 1.2 trlj. euro.

Tālāk tabulā sniegti pusgada dati.

Periods

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

Viltojumu skaits

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Dalījums pēc nominālvērtības

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

1.6%

3.0%

27.9%

54.2%

10.4%

1.4%

1.5%

2019. gada 1. pusgadā

  • Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja vairāk nekā 80% no visiem viltojumiem.
  • Vairums (97.2%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Pārējie atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs (2.1%) un citos pasaules reģionos (0.7%).

Pārbaudiet savas banknotes!

Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 euro zonas valstu centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par euro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Jaunās 100 un 200 euro banknotes ar uzlabotiem pretviltošanas elementiem tika laistas apgrozībā 2019. gada 28. maijā. Ar šo notikumu noslēdzās Eiropas sērijas ieviešana, kas aptvēra vairākus gadus ilgu sagatavošanos un sadarbību Eurosistēmā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem