SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Antallet af falske eurosedler faldt yderligere i 1. halvår 2019

26. juli 2019

  • 251.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2019.
  • Over 80 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.
  • Alle eurosedler kan kontrolleres med "føl-se-vip"-metoden.

Ca. 251.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2019, hvilket er et fald på 4,2 pct. i forhold til 2. halvår 2018 og 16,6 pct. færre end i 1. halvår 2018. Sandsynligheden for at modtage en falsk euroseddel er meget lille, for antallet af falske eurosedler er fortsat meget lavt sammenlignet med antallet af ægte eurosedler i omløb, der er steget støt – med stigningstakter over BNP-væksten – siden de blev indført. I 2018 steg antallet og værdien af eurosedler i omløb med henholdsvis ca.5,6 pct. og 5,2 pct. Der er nu over 22 mia. eurosedler i omløb til en samlet værdi af ca. 1,2 billioner euro.

De halvårlige tal fremgår af tabellen:

Periode

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

Antal falske sedler

331.000

353.000

331.000

363.000

301.000

262.000

251.000

Fordeling efter pålydende værdi

Pålydende værdi

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Fordeling (i pct.)

1,6

3,0

27,9

54,2

10,4

1,4

1,5

I første halvår 2019:

  • 20- og 50-eurosedlerne var stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. Tilsammen udgjorde de over 80 pct. af alle forfalskninger.
  • Langt størsteparten af de falske sedler (97,2 pct.) blev fundet i eurolandene. Resten fordelte sig på EU-lande uden for euroområdet (2,1 pct.) og andre dele af verden (0,7 pct.).

Kontroller dine eurosedler!

Lige siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 19 nationale centralbanker i euroområdet – tilskyndet folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Kontroller, om dine eurosedler, er ægte med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i afsnittet "The €uro" på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis du modtager en mistænkelig seddel, kan du sammenligne den direkte med en seddel, som du ved er ægte. Hvis din mistanke bekræftes, skal du kontakte politiet eller – alt efter national praksis – din nationale centralbank eller din egen bank. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske sedler samt med at hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre, og til løbende at forbedre teknologien på området. Den anden serie eurosedler – Europa-serien – er endnu sikrere og bidrager til, at offentligheden bevarer tilliden til valutaen.

De nye 100- og 200-eurosedler, der har forbedrede sikkerhedselementer, blev sat i omløb den 28. maj 2019. Samtidig blev Europa-serien, der repræsenterer mange års forberedelser og samarbejde inden for Eurosystemet, komplet.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Esther Tejedor, tlf.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt