Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w pierwszym półroczu 2019 jeszcze niższa

26 lipca 2019

  • W pierwszej połowie 2019 wycofano z obiegu 251 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Ponad 80% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.
  • Autentyczność każdego banknotu można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.

W pierwszym półroczu 2019 roku wycofano z obiegu około 251 tys. fałszywych banknotów euro – to 4,2% mniej niż w drugim półroczu 2018 i 16,6% mniej niż w pierwszym półroczu 2018. Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest naprawdę niskie: falsyfikatów jest nadal bardzo mało w porównaniu z prawdziwymi banknotami w obiegu, których liczba od wprowadzenia euro stale rośnie, i to w szybszym tempie niż PKB. W 2018 roku liczba banknotów euro w obiegu wzrosła o ok. 5,6%, a ich wartość – o ok. 5,2%. Obecnie liczba ta znacznie przekracza 22 mld sztuk, a łączna wartość tych banknotów wynosi ok. 1,2 bln euro.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

Liczba falsyfikatów

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Odsetek poszczególnych nominałów:

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

1,6%

3,0%

27,9%

54,2%

10,4%

1,4%

1,5%

Sytuacja w pierwszym półroczu 2019:

  • Nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro – na oba te nominały łącznie przypadło ponad 80% wszystkich falsyfikatów.
  • Większość falsyfikatów (97,2%) wykryto w krajach strefy euro. Pozostałe znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy (2,1% ) oraz w innych krajach (0,7%).

Zawsze sprawdzaj banknoty!

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można łatwo sprawdzić za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego na stronie internetowej EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź – zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju – krajowym bankiem centralnym albo swoim bankiem detalicznym lub komercyjnym. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem prowadzi też różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a podmiotom obsługującym obieg gotówki – dbać o to, by ich urządzenia skutecznie rozpoznawały i wychwytywały falsyfikaty.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

28 maja 2019 do obiegu weszły nowe banknoty 100 i 200 euro, ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Są to ostatnie nominały serii „Europa”, która była sukcesywnie wprowadzana przez wiele lat we współpracy z Eurosystemem.

Kontakt z mediami: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami