Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Förfalskning av eurosedlar minskade ytterligare under det första halvåret 2019

26 juli 2019

  • 251 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det första halvåret 2019
  • Över 80 procent av dessa förfalskningar var av 20- och 50-eurosedlar
  • Eurosedlar är fortsatt ett pålitligt och säkert betalningsmedel
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden

Runt 251 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det första halvåret 2019. Det är en minskning på 4,2 procent jämfört med andra halvåret 2018 och 16,6 procent färre än under det första halvåret 2018. Sannolikheten att få en förfalskning är mycket liten då antalet förfalskade sedlar fortsätter att vara mycket lågt jämfört med antalet äkta sedlar i omlopp. De äkta sedlarna har ökat stadigt och i snabbare takt än BNP-tillväxten sedan de först infördes. Under 2018 ökade antalet och värdet på eurosedlar i omlopp med runt 5,6 procent respektive 5,2 procent. Det finns nu över 22 miljarder eurosedlar i omlopp, till ett totalt värde av mer än 1 200 miljarder euro.

Halvårssiffrorna visas nedan:

Period

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

Antal förfalskningar

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Uppdelning per valör:

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

1,6 %

3,0 %

27,9 %

54,2 %

10,4 %

1,4 %

1,5 %

Utveckling under det första halvåret 2019:

  • De oftast förfalskade sedlarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa runt 80 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta förfalskningar (97,2 %) hittades i euroländer. Övriga hittade i EU-länder utanför euroområdet (2,1 %) och i andra delar av världen (0,7 %).

Kontrollera dina sedlar!

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara vaksam när de tar emot kontanter. Du kan lätt känna igen äkta sedlar med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken "€uron", och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Eurosystemet sprider information om hur man skiljer på äkta och falska sedlar och hur man i kontanthantering och med sedelhanteringsutrustning på ett säkert sätt kan skilja förfalskningar från äkta sedlar så att förfalskningar kan tas ur omlopp.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera att eurosedlar är tillförlitliga och att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Nya 100- och 200-eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer sattes i omlopp den 28 maj 2019. Efter många års förberedelser och samarbete inom Eurosystemet är den nya Europaserien därmed komplett.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn. +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media