Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falzifikátov eurových bankoviek v prvom polroku 2019 zostáva nízky.

26. júla 2019

  • V prvej polovici roka 2019 bolo z obehu stiahnutých 251 000 falošných eurových bankoviek.
  • Viac než 80 % falzifikátov predstavujú bankovky 20 € a 50 €.
  • Eurové bankovky zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

V prvom polroku 2019 bolo z obehu stiahnutých približne 251 000 falošných eurových bankoviek, čo predstavuje pokles o 4,2 % oproti druhému polroku 2018 a o 16,6 % oproti prvému polroku 2018. Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu, ktorý od ich zavedenia neustále rastie, a to rýchlejšie než HDP, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. Počet eurových bankoviek v obehu v roku 2018 vzrástol o približne 5,6 % a ich hodnota o 5,2 %. V súčasnosti je v obehu viac než 22 miliárd eurových bankoviek v celkovej hodnote približne 1,2 bilióna €.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vývoja v jednotlivých polrokoch:

Obdobie

1. polrok 2016

2. polrok 2016

1. polrok 2017

2. polrok 2017

1. polrok 2018

2. polrok 2018

1. polrok 2019

Počet falzifikátov

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

1,6 %

3,0 %

27,9 %

54,2 %

10,4 %

1,4 %

1,5 %

V priebehu prvého polroka 2019:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali viac než 80 % celkového počtu falzifikátov.
  • Väčšina falzifikátov (97,2 %) bola zadržaná v krajinách eurozóny. Zvyšok bol zadržaný v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny (2,1 %) a v iných častiach sveta (0,7 %).

Overujte si pravosť svojich bankoviek!

Už od vydania prvej série eurových bankoviek Eurosystém, t. j. ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby prijímaným bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii The €uro na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a zároveň pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie bankoviek schopné falzifikáty spoľahlivo identifikovať a sťahovať ich z obehu.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – je ešte bezpečnejšia a pomáha udržať dôveru verejnosti v menu.

28. mája 2019 boli uvedené do obehu nové bankovky 100 € a 200 € s vylepšenými bezpečnostnými prvkami. Séria Európa je tak po mnohých rokoch príprav a spolupráce v rámci Eurosystému kompletná.

Kontaktnou osobou pre médiá je Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá