Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Förfalskningen av eurosedlar var fortsatt låg under det första halvåret 2018

27 juli 2018

  • 301 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det första halvåret 2018
  • Cirka 83 procent av dessa förfalskningar utgjordes av 20- och 50-eurosedlar
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden
  • Eurosedlar fortsätter att vara ett pålitligt och säkert betalningsmedel

Runt 301 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det första halvåret 2018. Det är en minskning på 17,1 procent jämfört med andra halvåret 2017 och 9,1 procent färre än under det första halvåret 2017. Sannolikheten att få en förfalskning är således mycket liten. Antalet förfalskningar är fortfarande mycket lågt jämfört med antalet äkta sedlar i omlopp, som ökat stadigt och i snabbare takt än BNP-tillväxten sedan de infördes. Under 2017 ökade t.ex. antalet och värdet på eurosedlarna i omlopp med runt 5,9 procent respektive 4,0 procent. I nuläget finns det över 21 miljarder eurosedlar i omlopp, till ett totalt värde av mer än 1 100 miljarder euro.

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

Antal förfalskningar

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Uppdelning per valör:

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

1,2 %

1,9 %

23,8 %

59,3 %

10,9 %

0,8 %

2,1 %

Utveckling under det första halvåret 2018:

  • De sedlar som oftast förfalskas är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgör dessa runt 83 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta förfalskningar (88,8 %) hittades i euroländer. Omkring 10,3 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet och 0,9 procent i andra delar av världen.

Kontrollera dina sedlar!

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara vaksam när de tar emot kontanter. Du kan lätt känna igen äkta sedlar med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euron och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Kontakta polisen om misstanken bekräftas eller den nationella centralbanken eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar på ett betryggande sätt och tar förfalskningarna ur omlopp.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Under det första halvåret 2019 planerar Eurosystemet att ge ut både en ny 100-eurosedel och en ny 200-eurosedel samtidigt. Dessa sedlar är de två sista valörerna i Europaserien. Eurosystemet kommer att genomföra en informationskampanj för att upplysa allmänheten och de yrkesmässiga kontanthanterarna om de nya sedlarna, som båda är försedda med ett antal nya säkerhetsdetaljer. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet med att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media