Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Contrafacerea bancnotelor euro s-a menținut redusă în semestrul I 2018

27 iulie 2018

  • În semestrul I 2018 au fost retrase din circulație 301 000 de bancnote euro contrafăcute
  • Circa 83% dintre bancnotele contrafăcute respective au fost bancnote de 20 EUR și de 50 EUR
  • Toate bancnotele euro pot fi verificate utilizând metoda „atinge, privește, înclină”
  • Bancnotele euro rămân un mijloc de plată sigur și de încredere

Aproximativ 301 000 de bancnote euro contrafăcute au fost retrase din circulație în semestrul I 2018, cifră care reprezintă o scădere de 17,1% față de semestrul II 2017 și este cu 9,1% inferioară celei din semestrul I 2017. Probabilitatea de a primi o bancnotă contrafăcută este realmente foarte redusă. Numărul bancnotelor contrafăcute rămâne foarte scăzut, raportat la cel al bancnotelor autentice aflate în circulație, care a înregistrat o creștere constantă, la rate superioare dinamicii PIB, de la introducerea acestora. În anul 2017, de exemplu, numărul și valoarea bancnotelor euro aflate în circulație au crescut cu aproximativ 5,9% și, respectiv, 4,0%. În prezent, există mai mult de 21 de miliarde de bancnote euro în circulație, cu o valoare totală de peste 1 100 de miliarde EUR.

Tabelul următor prezintă evoluția semestrială:

Perioada

S1 2015

S2 2015

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

Numărul de bancnote contrafăcute

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Structura pe cupiuri:

Cupiură

5 EUR

10 EUR

20 EUR

50 EUR

100 EUR

200 EUR

500 EUR

Structura procentuală pe cupiuri

1,2%

1,9%

23,8%

59,3%

10,9%

0,8%

2,1%

În semestrul I 2018:

  • bancnotele de 20 EUR și de 50 EUR au continuat să înregistreze cel mai mare număr de contrafaceri. Cumulate, ponderile acestora au reprezentat circa 83% din totalul bancnotelor contrafăcute;
  • cele mai multe (88,8%) dintre bancnotele contrafăcute au fost identificate în țări din zona euro. Aproximativ 10,3% au provenit din state membre ale UE din afara zonei euro și 0,9% din alte regiuni ale lumii.

Verificați-vă bancnotele!

Încă de la introducerea primei serii de bancnote euro, Eurosistemul – Banca Centrală Europeană (BCE) și cele 19 bănci centrale naționale din zona euro – a încurajat publicul să dea dovadă de vigilență în privința bancnotelor primite. Vă puteți verifica bancnotele utilizând metoda simplă „atinge, privește, înclină”, prezentată atât în secțiunea „The €uro” de pe website-ul BCE, cât și pe website-urile băncilor centrale naționale. Dacă primiți o bancnotă suspectă, verificați-o prin comparație directă cu una despre care știți că este autentică. În cazul în care suspiciunile sunt confirmate, vă rugăm să contactați organele de poliție sau, în funcție de practica națională, banca centrală națională din țara dumneavoastră ori banca dumneavoastră comercială. Eurosistemul sprijină organele de aplicare a legii în activitatea lor de combatere a contrafacerii de monedă.

Eurosistemul utilizează diferite canale de comunicare pentru a ajuta populația să facă distincția între bancnotele autentice și cele contrafăcute, precum și pentru a sprijini agenții profesioniști care operează cu numerar să se asigure că aparatele de sortare și de procesare a bancnotelor pot identifica în mod exact bancnotele contrafăcute și le pot retrage din circulație.

Eurosistemul are datoria de a proteja integritatea bancnotelor euro și de a îmbunătăți în continuare tehnologia de producere a bancnotelor. Cea de-a doua serie de bancnote – seria „Europa” – asigură un grad sporit de siguranță a bancnotelor și contribuie la menținerea încrederii publicului în moneda euro.

În semestrul I 2019, Eurosistemul plănuiește să emită simultan noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR, ultimele două cupiuri din seria „Europa”. Eurosistemul va desfășura o campanie de informare a publicului și a agenților profesioniști care operează cu numerar cu privire la introducerea acestor bancnote noi, care conțin, ambele, o serie de elemente de siguranță noi. Fabricanții de echipamente în domeniul bancnotelor și alți furnizori vor continua să beneficieze de sprijin din partea Eurosistemului pentru adaptarea aparatelor lor și a dispozitivelor de autentificare a bancnotelor la noile bancnote.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media