Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w pierwszym półroczu 2018 nadal niska

27 lipca 2018

  • W pierwszej połowie 2018 wycofano z obiegu 301 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Około 83% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność każdego banknotu można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W pierwszym półroczu 2018 roku wycofano z obiegu około 301 tys. fałszywych banknotów euro – to 17,1% mniej niż w drugim półroczu 2017 i 9,1% mniej niż w pierwszym półroczu 2017. Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest naprawdę niskie. Falsyfikatów jest nadal bardzo mało w porównaniu z prawdziwymi banknotami w obiegu, których liczba od wprowadzenia euro stale rośnie, i to w szybszym tempie niż PKB. Na przykład w 2017 roku liczba banknotów euro w obiegu wzrosła o ok. 5,9%, a ich wartość – o ok. 4,0%. Obecnie liczba ta znacznie przekracza 21 mld sztuk, a łączna wartość tych banknotów wynosi ponad 1,1 bln EUR.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

Liczba falsyfikatów

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Odsetek poszczególnych nominałów:

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

1,2%

1,9%

23,8%

59,3%

10,9%

0,8%

2,1%

Sytuacja w pierwszym półroczu 2018:

  • Nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. Na oba te nominały łącznie przypadło około 83% wszystkich falsyfikatów.
  • Większość falsyfikatów (88,8%) wykryto w krajach strefy euro. Około 10,3% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 0,9% – w innych krajach.

Zawsze sprawdzaj banknoty!

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można łatwo sprawdzić za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego na stronie internetowej EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź – zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju – krajowym bankiem centralnym lub swoim bankiem. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem prowadzi też różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a podmiotom obsługującym obieg gotówki – dbać o to, by ich urządzenia skutecznie rozpoznawały i wychwytywały falsyfikaty.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

Na pierwsze półrocze 2019 Eurosystem planuje jednoczesną emisję nowych 100 i 200 euro – dwóch ostatnich nominałów z serii „Europa”. Ogół społeczeństwa i osoby pracujące z gotówką zostaną poinformowane o wprowadzeniu tych banknotów, mających nowe zabezpieczenia, w specjalnej kampanii informacyjnej Eurosystemu. Producenci i dystrybutorzy sprzętu obsługującego banknoty nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu do nich swoich urządzeń.

Kontakt z mediami: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami