SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Antallet af falske eurosedler fortsat lavt i 1. halvår 2018

27. juli 2018

  • 301.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2018.
  • Ca. 83 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan kontrolleres med "føl-, se-, vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

Ca. 301.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2018, hvilket er et fald på 17,1 pct. i forhold til 2. halvår 2017 og 9,1 pct. færre end i 1. halvår 2017. Sandsynligheden for at modtage en falsk euroseddel er meget lille. Antallet af falske eurosedler er fortsat meget lavt sammenlignet med antallet af ægte eurosedler i omløb, der er steget støt, med stigningstakter over BNP-væksten, siden de blev indført. I 2017 steg antallet og værdien af eurosedler i omløb fx med henholdsvis ca. 5,9 pct. og 4,0 pct. Der er nu langt over 21 mia. eurosedler i omløb til en samlet værdi af mere end 1,1 billioner euro.

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

År/halvår

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

Antal falske sedler

454.000

445.000

331.000

353.000

331.000

363.000

301.000

Fordeling efter pålydende værdi

Pålydende værdi

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Fordeling (i pct.)

1,2

1,9

23,8

59,3

10,9

0,8

2,1

I første halvår 2018:

  • var 20- og 50-eurosedlerne stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. Tilsammen udgjorde de ca. 83 pct. af alle forfalskninger.
  • blev langt størsteparten af de falske sedler (88,8 pct.) fundet i eurolandene. Ca. 10,3 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og 0,9 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Kontroller dine eurosedler!

Lige siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 19 nationale centralbanker i euroområdet – tilskyndet folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Kontroller, om dine eurosedler er ægte, med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis du modtager en mistænkelig seddel, kan du sammenligne den direkte med en seddel, som du ved er ægte. Hvis din mistanke bekræftes, skal du kontakte politiet eller – alt efter national praksis – din nationale centralbank eller din egen bank. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske sedler samt med at hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og kontrol af eurosedler, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre, og til løbende at forbedre teknologien på området. Den anden serie eurosedler – Europa-serien – er endnu sikrere og bidrager til at bevare offentlighedens tillid til valutaen.

Det er Eurosystemets hensigt at udstede de to sidste sedler i Europa-serien, de nye 100- og 200-eurosedler, samtidigt i løbet af 1. halvår 2019. Det er også Eurosystemets hensigt at iværksætte en kampagne, hvor offentligheden og de kontanthåndterende virksomheder bliver informeret om de nye sedler, der begge har flere nye sikkerhedselementer. Fabrikanter og andre leverandører af seddeludstyr vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at omstille deres maskiner og udstyr til ægthedskontrol til de nye eurosedler.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Esther Tejedor, tlf.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt