Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Padělání eurobankovek bylo v 1. pololetí 2018 nadále na nízké úrovni

27. července 2018

  • V první polovině roku 2018 bylo z oběhu staženo 301 000 padělaných eurobankovek.
  • Zhruba 83 % z nich mělo nominální hodnotu 20 € a 50 €.
  • Všechny eurobankovky lze zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.
  • Eurobankovky nadále zůstávají důvěryhodným a bezpečným platebním prostředkem.

V prvním pololetí 2018 bylo z oběhu staženo zhruba 301 000 padělaných eurobankovek, což představuje pokles o 17,1 % oproti druhému pololetí 2017 a o 9,1 % oproti prvnímu pololetí 2017. Pravděpodobnost přijetí padělku je opravdu velmi malá. Počet padělků zůstává velmi nízký ve srovnání s počtem pravých bankovek v oběhu, jenž od zavedení jednotné měny neustále roste tempem přesahujícím růst HDP. Například v roce 2017 vzrostl počet eurobankovek v oběhu zhruba o 5,9 % a jejich hodnota o 4,0 %. Počet eurobankovek v oběhu v současné době výrazně převyšuje 21 mld. a jejich celková hodnota činí více než 1,1 bil. EUR.

Níže je uveden trend vývoje pololetních údajů:

Období

1. pol. 2015

2. pol. 2015

1. pol. 2016

2. pol. 2016

1. pol. 2017

2. pol. 2017

1. pol. 2018

Počet padělků

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Rozdělení podle nominální hodnoty:

Nominální hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentuální podíl

1,2 %

1,9 %

23,8 %

59,3 %

10,9 %

0,8 %

2,1 %

V první polovině roku 2018:

  • byly i nadále nejčastěji padělány bankovky 20 € a 50 €; společně představovaly zhruba 83 % všech padělaných bankovek;
  • většina padělků (88,8 %) byla odhalena v zemích eurozóny. Zhruba 10,3 % bylo odhaleno v členských zemích EU mimo eurozónu a 0,9 % v dalších částech světa.

Bankovky si kontrolujte!

Od samého počátku vydávání eurobankovek první série Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 19 národních centrálních bank eurozóny, veřejnosti doporučují, aby při přijímání bankovek postupovala obezřetně. Bankovky si můžete zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato jednoduchá kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB v části o euru a na internetových stránkách národních centrálních bank. Obdržíte-li podezřelou bankovku, přímo ji porovnejte s jinou, o níž víte, že je pravá. Pokud se podezření potvrdí, obraťte se prosím na policii, případně v závislosti na praxi v dané zemi na národní centrální banku nebo na svou vlastní banku. Eurosystém podporuje donucovací orgány v boji proti padělání peněz.

Eurosystém využívá různých komunikačních způsobů, aby veřejnosti pomohl rozlišovat mezi pravými a padělanými bankovkami a aby subjektům zpracovávajícím hotovost napomohl zajistit, že stroje na zpracování bankovek padělané bankovky spolehlivě určí a stáhnou z oběhu.

Eurosystém má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a stále zlepšovat technologie na výrobu bankovek. Díky druhé sérii bankovek – sérii Europa – je oběživo ještě bezpečnější. To pomáhá zachovat důvěru veřejnosti v euro.

V prvním pololetí roku 2019 plánuje Eurosystém vydat souběžně nové bankovky v hodnotě 100 EUR a 200 EUR, což jsou dvě poslední nominální hodnoty ze série Europa. Eurosystém povede informační kampaň, v jejímž rámci se veřejnost a subjekty zpracovávající hotovost dozví o zavedení těchto nových bankovek, jež mají obě řadu nových ochranných prvků. Výrobcům a dodavatelům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti bude Eurosystém i nadále poskytovat podporu při úpravě jejich strojů a zařízení na nové bankovky.

Na dotazy médií odpoví Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média