Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

2018 m. pirmąjį pusmetį padirbtų eurų banknotų skaičius tebebuvo nedidelis

2018 m. liepos 27 d.

  • 2018 m. pirmąjį pusmetį iš apyvartos išimta 301 000 padirbtų eurų banknotų.
  • Apie 83 % visų padirbtų banknotų sudarė 20 ir 50 eurų nominalų banknotai.
  • Bet kurį eurų banknotą galima patikrinti taikant metodą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“.
  • Eurų banknotai ir toliau yra patikima ir saugi mokėjimo priemonė.

2018 m. pirmąjį pusmetį iš apyvartos išimta apie 301 000 padirbtų eurų banknotų. Tai yra 17,1 % mažiau negu 2017 m. antrąjį pusmetį ir 9,1 % mažiau negu 2017 m. pirmąjį pusmetį. Tikimybė gauti padirbtą banknotą išties yra labai maža. Palyginti su apyvartoje cirkuliuojančių tikrų eurų banknotų skaičiumi – o jis nuo eurų banknotų įvedimo pradžios stabiliai didėja BVP augimo tempą viršijančiu tempu – padirbtų banknotų skaičius tebėra labai nedidelis. Pavyzdžiui, 2017 m. apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų skaičius padidėjo apie 5,9 %, o vertė – apie 4,0 %. Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja gerokai daugiau kaip 21 milijardas eurų banknotų, o jų bendra vertė sudaro daugiau kaip 1,1 trilijono eurų.

Lentelėje parodyti pusmečių duomenys:

Laikotarpis

2015 /1

2015 / 2

2016 /1

2016 / 2

2017 /1

2017 / 2

2018 /1

Padirbtų banknotų skaičius

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Pasiskirstymas pagal nominalą:

Nominalas

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentai

1,2 %

1,9 %

23,8 %

59,3 %

10,9 %

0,8 %

2,1 %

2018 m. pirmąjį pusmetį:

  • ir toliau dažniausiai buvo padirbinėjami 20 ir 50 eurų banknotai. Šių dviejų nominalų banknotai kartu sudarė apie 83 % visų padirbtų banknotų;
  • didžioji dalis (88,8 %) padirbtų banknotų aptikta euro zonos šalyse. Apie 10,3 % padirbtų banknotų aptikta euro zonai nepriklausančiose ES valstybėse narėse, 0,9 % – kitose pasaulio šalyse.

Tikrinkite savo banknotus!

Nuo pat pirmosios eurų banknotų serijos išleidimo Eurosistema, t. y. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų, skatina gyventojus būti budrius ir tikrinti gaunamus banknotus. Banknotus galima patikrinti taikant paprastą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ metodą, aprašytą ECB interneto svetainės eurui skirtuose puslapiuose ir nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse. Jeigu gavote įtartiną banknotą, palyginkite jį su kitu banknotu, kurio tikrumu neabejojate. Jeigu jūsų įtarimai tik sustiprėja, praneškite policijai arba kreipkitės į savo šalies nacionalinį centrinį banką arba savo banką, jeigu jūsų valstybėje nustatyta tokia tvarka. Eurosistema palaiko teisėsaugos institucijas kovoje su valiutos padirbinėjimu.

Eurosistema įvairiais būdais skelbia informaciją, kad padėtų žmonėms išmokti atskirti padirbtus banknotus nuo tikrų, o grynųjų pinigų tvarkymo specialistams – užtikrinti, kad banknotų tvarkymo ir apdorojimo įrenginiai patikimai atpažintų padirbtus banknotus ir nebegrąžintų jų į apyvartą.

Eurosistemos pareiga – užtikrinti eurų banknotų patikimumą ir nuolat tobulinti banknotų gamybos technologiją. Antrosios serijos – serijos „Europa“ – banknotai yra dar geriau apsaugoti ir tai padeda išlaikyti visuomenės pasitikėjimą euru.

2019 m. pirmąjį pusmetį Eurosistema numato vienu metu išleisti į apyvartą naujus 100 ir 200 eurų banknotus – du paskutinius serijos „Europa“ nominalus. Eurosistema vykdys informacinę kampaniją, per kurią sieks supažindinti visuomenę ir profesionalius grynųjų pinigų tvarkytojus su šiais dviem naujais banknotais – abiejuose panaudota keletas naujų apsaugos priemonių. Kad banknotų tvarkymo ir autentiškumo tikrinimo įrenginiai būtų pritaikyti šiems banknotams, Eurosistema ir toliau teiks pagalbą banknotų įrangos gamintojams ir kitiems tiekėjams.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedorai telefonu +49 69 1344 95596.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai