Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falzifikátov eurových bankoviek v prvom polroku 2018 zostáva nízky.

27. júla 2018

  • V prvej polovici roka 2018 bolo z obehu stiahnutých 301 000 falošných eurových bankoviek.
  • Približne 83 % falzifikátov predstavujú bankovky 20 € a 50 €.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky sú naďalej dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V prvom polroku 2018 bolo z obehu stiahnutých približne 301 000 falošných eurových bankoviek, čo predstavuje pokles o 17,1 % oproti druhému polroku 2017 a o 9,1 % oproti prvému polroku 2017. Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu, ktorý od ich zavedenia neustále rastie, a to rýchlejšie než HDP, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V roku 2017 napríklad počet eurových bankoviek v obehu vzrástol o približne 5,9 %, v hodnotovom vyjadrení o 4,0 %. V obehu je dnes viac než 21 miliárd eurových bankoviek v celkovej hodnote viac ako 1,1 bilióna €.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vývoja v jednotlivých polrokoch:

Obdobie

1. polrok 2015

2. polrok 2015

1. polrok 2016

2. polrok 2016

1. polrok 2017

2. polrok 2017

1. polrok 2018

Počet falzifikátov

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

1,2 %

1,9 %

23,8 %

59,3 %

10,9 %

0,8 %

2,1 %

V priebehu prvého polroka 2018:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali 83 % celkového počtu falzifikátov;
  • bola väčšina falzifikátov (88,8 %) zadržaná v krajinách eurozóny. Približne 10,3 % falzifikátov bolo zadržaných v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a 0,9 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Overujte si pravosť svojich bankoviek!

Už od vydania prvej série eurových bankoviek Eurosystém, t. j. ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby prijímaným bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii „The €uro“ na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a zároveň pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie bankoviek schopné falzifikáty spoľahlivo identifikovať a sťahovať z obehu.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – je ešte bezpečnejšia a pomáha zachovať dôveru verejnosti v menu.

V prvom polroku 2019 Eurosystém plánuje súbežne vydať nové bankovky nominálnej hodnoty 100 € a 200 € ako posledné zo série Európa. Eurosystém pre verejnosť a profesionálnych spracovateľov peňazí uskutoční kampaň, v rámci ktorej ich bude informovať o zavedení týchto nových bankoviek obsahujúcich nové ochranné prvky. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri adaptácii ich zariadení na nové bankovky.

Kontaktná osoba pre médiá: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá