Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Aantal vervalste eurobankbiljetten bleef in de eerste helft van 2018 klein

27 juli 2018

  • In de eerste helft van 2018 zijn 301.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen
  • Rond 83% van die vervalsingen betrof bankbiljetten van € 20 en € 50
  • Alle eurobankbiljetten kunnen worden gecontroleerd met de “voel, kijk en kantel”-methode
  • Eurobankbiljetten blijven een betrouwbaar en veilig betaalmiddel

In de eerste helft van 2018 zijn zo'n 301.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen, een daling van 17,1% vergeleken met de tweede helft van 2017 en 9,1% minder dan in de eerste helft van 2017. De kans een vervalsing in handen te krijgen is zeer klein. Het aantal vervalsingen blijft zeer gering ten opzichte van het aantal echte bankbiljetten in omloop, dat sinds deze werden ingevoerd gestaag en in een sneller tempo dan de bbp-groei is toegenomen. Zo stegen in 2017 het aantal en de waarde van de eurobankbiljetten in omloop met respectievelijk rond 5,9% en 4,0%. Er zijn nu meer dan 21 miljard eurobankbiljetten in omloop, met een totale waarde van meer dan € 1,1 biljoen.

In de onderstaande tabel wordt de halfjaarlijkse ontwikkeling weergegeven:

Periode

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

Aantal vervalsingen

454.000

445.000

331.000

353.000

331.000

363.000

301.000

Uitsplitsing naar coupure:

Coupure

€ 5

€ 10

€ 20

€ 50

€ 100

€ 200

€ 500

Aandeel in %

1,2%

1,9%

23,8%

59,3%

10,9%

0,8%

2,1%

Gedurende de eerste helft van 2018 werden:

  • de biljetten van € 20 en € 50 wederom het vaakst vervalst. Samen maakten deze rond 83% van alle vervalsingen uit;
  • de meeste vervalsingen (88,8%) aangetroffen in landen van het eurogebied. Ongeveer 10,3% werd aangetroffen in EU-lidstaten buiten het eurogebied en 0,9% in andere delen van de wereld.

Controleer uw bankbiljetten!

Al vanaf de invoering van de eerste serie eurobankbiljetten raadt het Eurosysteem – d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de 19 nationale centrale banken van het eurogebied – iedereen aan om alert te zijn bij het in ontvangst nemen van bankbiljetten. U kunt uw bankbiljetten controleren door gebruik te maken van de eenvoudige “voel, kijk en kantel”-methode die wordt beschreven in het "De €uro"-onderdeel van de ECB-website en op de websites van de nationale centrale banken. Als u een verdacht bankbiljet in handen krijgt, vergelijkt u het dan onmiddellijk met een biljet waarvan u weet dat het echt is. Als uw vermoeden wordt bevestigd, neemt u dan contact op met de politie of (afhankelijk van de nationale praktijk) uw nationale centrale bank of uw eigen bank. Het Eurosysteem ondersteunt politie en justitie in hun strijd tegen valsemunterij.

Via verschillende vormen van communicatie helpt het Eurosysteem het publiek om echte en valse biljetten van elkaar te onderscheiden, en helpt het professionele geldverwerkers om hun bankbiljettensorteer- en -verwerkingsmachines op betrouwbare wijze vervalsingen te laten herkennen en aan de circulatie te onttrekken.

Het Eurosysteem heeft de taak de integriteit van de eurobankbiljetten te waarborgen en de bankbiljettentechnologie steeds verder te verbeteren. De tweede serie bankbiljetten – de Europa-serie – is nóg veiliger en helpt het vertrouwen van het grote publiek in de munteenheid te handhaven.

Het Eurosysteem is voornemens in de eerste helft van 2019 de nieuwe biljetten van € 100 en € 200, de laatste twee coupures van de Europa-serie, gelijktijdig uit te geven. Het Eurosysteem zal een informatiecampagne voeren om het publiek en professionele contantgeldverwerkers te informeren over de invoering van deze nieuwe bankbiljetten, die beide enkele nieuwe echtheidskenmerken hebben. Het Eurosysteem blijft fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en overige leveranciers ondersteunen bij het aanpassen van hun machines en detectieapparaten aan de nieuwe bankbiljetten.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media