Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Likviditetsstöd (ELA) till grekiska banker fortsätter på nuvarande nivå

28 juni 2015
  • ECB har noterat beslutet om en folkomröstning i Grekland och icke-förlängningen av anpassningsprogrammet
  • ECB kommer att arbeta nära tillsammans med Greklands centralbank för att bibehålla finansiell stabilitet
  • Likviditetsstödet ligger kvar på samma nivå som i fredags (26 juni 2015)
  • ECB-rådet står redo att ompröva beslutet
  • ECB-rådet följer noga situationen och de potentiella effekterna på den penningpolitiska inriktningen

Europeiska centralbankens råd välkomnade idag det åtagande som gjorts av ministrarna i euroområdets medlemsstater att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ytterligare förbättra motståndskraften i euroländernas ekonomier och att ta avgörande steg för att stärka Ekonomiska och monetära unionen.

Efter de grekiska myndigheternas beslut att utlysa en folkomröstning och icke-förlängningen av EU:s anpassningsprogram för Grekland har ECB-rådet meddelat att man kommer att fortsätta att nära samarbeta med Greklands centralbank för att bibehålla finansiell stabilitet.

Givet det aktuella läget beslutade ECB-rådet att bibehålla taket för tillhandahållandet av likviditetsstöd i nödlägen (ELA) till grekiska banker på den nivå som beslutades i fredags (26 juni 2016).

ECB-rådet står redo att ompröva sitt beslut.

Mario Draghi, ECB:s ordförande, sa: "Vi fortsätter att arbeta nära tillsammans med Greklands centralbank och stöder starkt det åtagande som gjorts av medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bemöta sårbarheterna i ekonomierna i euroområdet."

Yannis Stournaras, ordförande för Greklands centralbank, sa: "Greklands centralbank kommer, som medlem av Eurosystemet, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa finansiell stabilitet för de grekiska medborgarna i detta svåra läge."

ECB-rådet följer noga situationen på de finansiella marknaderna och de potentiella effekterna på den penningpolitiska inriktningen och riskbalansen för prisstabilitet i euroområdet. ECB-rådet är fast beslutet att använda alla tillgängliga instrument inom sitt mandat.

Förfrågningar från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media