Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Awaryjne wsparcie płynnościowe dla banków greckich pozostaje na obecnym poziomie

28 czerwca 2015
  • EBC przyjmuje do wiadomości decyzję w sprawie greckiego referendum i nieprzedłużenie unijnego programu dostosowawczego.
  • EBC będzie ściśle współpracować z Bank of Greece w celu utrzymania stabilności finansowej.
  • Awaryjne wsparcie płynnościowe zostaje utrzymane na poziomie z piątku (26 czerwca 2015 r.).
  • Rada Prezesów jest gotowa na ponowne rozważenie swojej decyzji.
  • Rada Prezesów uważnie obserwuje sytuację i jej potencjalne skutki dla nastawienia polityki pieniężnej.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego przyjęła dziś z zadowoleniem deklarację ministrów z państw członkowskich ze strefy euro, że podejmą wszelkie działania, jakie będą konieczne do dalszego wzmocnienia odporności gospodarek strefy euro, i są gotowi na zdecydowane kroki dla umocnienia unii gospodarczej i walutowej.

W związku z decyzją władz greckich o przeprowadzeniu referendum oraz z nieprzedłużeniem unijnego programu dostosowawczego dla Grecji Rada Prezesów zapowiedziała, że będzie ściśle współpracować z bankiem centralnym Grecji (Bank of Greece) w celu utrzymania stabilności finansowej.

Mając na uwadze obecną sytuację, Rada postanowiła utrzymać pułap awaryjnego wsparcia płynnościowego ( emergency liquidity assistance – ELA) dla banków greckich na poziomie z piątku, 26 czerwca 2015 r.

Rada Prezesów jest gotowa na ponowne rozważenie swojej decyzji.

Prezes EBC Mario Draghi powiedział: „Nadal ściśle współpracujemy z Bank of Greece i zdecydowanie pochwalamy gotowość państw członkowskich do działania na rzecz przezwyciężenia słabości gospodarek strefy euro”.

Prezes Bank of Greece Yannis Stournaras powiedział: „Bank of Greece jako członek Eurosystemu podejmie wszelkie kroki konieczne do zapewnienia obywatelom Grecji stabilności finansowej w tych trudnych okolicznościach”.

Rada Prezesów uważnie obserwuje sytuację na rynkach finansowych i jej potencjalne skutki dla nastawienia polityki pieniężnej i bilansu ryzyka dla stabilności cen w strefie euro. Rada jest zdecydowana skorzystać z wszystkich instrumentów, które ma do dyspozycji w ramach swojego mandatu.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami