Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Erakorraline likviidsusabi Kreeka pankadele jätkub senisel tasemel

28. juuni 2015
  • EKP võtab teadmiseks otsuse Kreekas korraldatava referendumi kohta ning otsuse mitte pikendada ELi kohandamisprogrammi.
  • Finantsstabiilsuse säilitamiseks teeb EKP tihedat koostööd Kreeka keskpangaga.
  • Erakorraline likviidsusabi säilitatakse 26. juunil 2015 kehtinud tasemel.
  • EKP nõukogu on valmis otsust uuesti läbi vaatama.
  • EKP nõukogu jälgib tähelepanelikult olukorda ja võimalikku mõju rahapoliitilisele kursile.

Euroopa Keskpanga nõukogu tunnustas täna euroala liikmesriikide ministrite kindlat otsust võtta kõik vajalikud meetmed euroala riikide majanduse vastupanuvõime edasiseks tugevdamiseks ning olla valmis tegema otsustavaid samme majandus- ja rahaliidu kindlustamiseks.

Pärast Kreeka valitsuse otsust referendumi korraldamise kohta ning otsust mitte pikendada ELi kohandamisprogrammi Kreekas kinnitas EKP nõukogu, et teeb tihedat koostööd Kreeka keskpangaga finantsstabiilsuse säilitamiseks.

Praegusi asjaolusid arvestades tegi EKP nõukogu otsuse säilitada Kreeka pankadele antava erakorralise likviidsusabi piirmäär 26. juunil 2015 kindlaks määratud tasemel.

EKP nõukogu on valmis oma otsust uuesti läbi vaatama.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul tehakse tihedat koostööd Kreeka keskpangaga ning toetatakse jõuliselt liikmesriikide pühendumust euroala riikide majanduse valupunktidega tegelemisel.

Kreeka keskpanga president Yanis Stournaras kinnitas, et eurosüsteemi liikmena võtab Kreeka keskpank kõik vajalikud meetmed, et tagada keerulises olukorras Kreeka kodanikele finantsstabiilsus.

EKP nõukogu jälgib tähelepanelikult olukorda finantsturgudel ning võimalikku mõju rahapoliitilisele kursile ja hinnastabiilsusega seotud riskidele euroalal. EKP nõukogu on valmis kasutusele võtma kõik tema pädevusse kuuluvad instrumendid.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel +49 69 1344 7316).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid