Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Noodliquiditeitssteun aan Griekse banken gehandhaafd op het huidige niveau

28 juni 2015
  • De ECB heeft kennisgenomen van het besluit ten aanzien van een Grieks referendum en van de niet-voortzetting van het EU-aanpassingsprogramma
  • De ECB zal nauw samenwerken met de Bank of Greece om de financiële stabiliteit te handhaven
  • De noodliquiditeitssteun wordt gehandhaafd op het niveau van vrijdag 26 juni 2015
  • De Raad van Bestuur staat klaar dit besluit te herzien
  • De Raad van Bestuur volgt de situatie en de mogelijke implicaties voor de monetairbeleidskoers nauwletttend

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank verwelkomde vandaag de door de ministers van de lidstaten van het eurogebied gedane toezegging alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de schokbestendigheid van de economieën van het eurogebied verder te verbeteren en klaar te staan resolute stappen te ondernemen om de Economische en Monetaire Unie te versterken.

Na het door de Griekse autoriteiten genomen besluit een referendum te houden en na de niet-voortzetting van het aanpassingsprogramma van de EU voor Griekenland, heeft de Raad van Bestuur verklaard nauw te zullen samenwerken met de Bank of Greece om de financiële stabiliteit te handhaven.

Gezien de huidige omstandigheden heeft de Raad van Bestuur besloten het plafond voor de verstrekking van noodliquiditeitssteun ("emergency liquidity assistance" of ELA) aan Griekse banken te handhaven op het niveau waartoe vrijdag 26 juni 2015 is besloten.

De Raad van Bestuur staat klaar zijn besluit te heroverwegen.

Aldus Mario Draghi, President van de ECB: "Wij blijven nauw samenwerken met de Bank of Greece en wij ondersteunen krachtig de vastbeslotenheid van de lidstaten die blijkt uit hun toezegging actie te ondernemen om de kwetsbaarheden van economieën in het eurogebied het hoofd te bieden."

Yannis Stournaras, President van de Bank of Greece, verklaarde: “De Bank of Greece, als lid van het Eurosysteem, zal alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om in deze moeilijke omstandigheden de financiële stabiliteit voor de Griekse burgers te waarborgen."

De Raad van Bestuur volgt de situatie in de financiële markten en de mogelijke implicaties voor de monetairbeleidskoers en het evenwicht van de risico's voor de prijsstabiliteit in het eurogebied nauwlettend. De Raad van Bestuur is vastbesloten alle binnen zijn mandaat beschikbare instrumenten te gebruiken.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media