Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база) – Броят на фалшификатите остава малък

18 юли 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в петък, 18 юли 2014 г.
  • През първата половина на 2014 г. от обращение са изтеглени 331 000 фалшиви евробанкноти, което представлява много малък дял от общия брой истински евробанкноти в обращение.
  • 81 % от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Евробанкнотите могат лесно да бъдат проверени посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Те остават надеждно и сигурно платежно средство.

През първата половина на 2014 г. от обращение са изтеглени общо 331 000 фалшиви евробанкноти – с 6,2 % по-малко спрямо втората половина на 2013 г. Като цяло броят на фалшификатите остава много малък в сравнение с броя на истинските евробанкноти в обращение през този период – над 16 милиарда.

Таблицата по-долу представя шестмесечните данни от 2011 г. насам:

Период 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1
Брой фалшиви банкноти 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000

Въпреки че броят е малък, членовете на Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 18-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. Ако човек получи съмнителна банкнота, следва да я сравни непосредствено с друга, за която е сигурно, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, следва да се свърже с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка.

По-долу е представена разбивка по купюри на фалшификатите, изтеглени от обращение през първата половина на 2014 г., както и информация за това къде са открити.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 1,2 % 4,6 % 46,5 % 34,7 % 10,9 % 1,3 % 0,8 %
  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Те представляват 81 % от фалшификатите, като спрямо предходното полугодие се отчита леко увеличение.
  • 98 % от фалшивите евробанкноти са открити в държави от еврозоната, 1,9 % – в държави членки на ЕС извън еврозоната и 0,1 % – в други части на света.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите. Ето защо тя предоставя указания как да се различават истинските от фалшивите банкноти и съдейства на работещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Евросистемата използва напредъка на технологията за производство на банкноти и въвежда серия „Европа“, която ще допринесе за поддържане на доверието на обществеността в банкнотите и ще предостави обновена защита срещу фалшифициране, тъй като банкнотите ще са още по‑сигурни и по‑трайни. Новата банкнота от 10 € ще влезе в обращение на 23 септември 2014 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Елоди Новодазки на тел.: +49 69 1344 7390.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите