Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek – počet falzifikátov zostáva nízky

18. júla 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 10:00 SEČ v piatok 18. júla 2014
  • V prvej polovici roka 2014 bolo z obehu stiahnutých 331 000 falošných eurových bankoviek, čo je vzhľadom na celkový počet pravých bankoviek v obehu veľmi nízke množstvo.
  • 81 % falzifikátov predstavujú bankovky v nominálnej hodnote 20 € a 50 €.
  • Eurové bankovky sa dajú jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky naďalej zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V prvej polovici roka 2014 bolo z obehu stiahnutých spolu 331 000 falošných eurových bankoviek, čo oproti druhému polroku 2013 predstavuje pokles o 6,2 %. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu za dané obdobie (viac ako 16 miliárd) bol počet falzifikátov aj naďalej veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad polročných údajov od roku 2011:

Obdobie 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1
Počet falzifikátov 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000

Napriek týmto nízkym počtom členovia Eurosystému, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 18 národných centrálnych bánk eurozóny, odporúčajú verejnosti, aby prijímaným bankovkám venovala pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Postup overenia pravosti je opísaný na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému v sekciách venovaných eurovým bankovkám. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, mali by ste ju hneď porovnať so zaručene pravou bankovkou. Ak sa pochybnosti potvrdia, mali by ste sa obrátiť na políciu alebo na príslušnú národnú banku (v závislosti od predpisov platných v danom štáte).

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2014 podľa nominálnej hodnoty, spolu s údajmi o mieste ich zistenia.

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podiel (v %) 1,2 % 4,6 % 46,5 % 34,7% 10,9 % 1,3 % 0,8 %
  • Najčastejšie falšované boli aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali 81 % falzifikátov – o niečo viac ako v predchádzajúcemu polroku.
  • 98 % falzifikátov bolo odhalených v krajinách eurozóny, 1,9 % sa našlo v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 0,1 % v ďalších častiach sveta.

Je povinnosťou Eurosystému zabezpečovať dôveryhodnosť eurových bankoviek. Preto poskytuje informácie o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a profesionálnym spracovateľom peňazí pomáha zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné spoľahlivo identifikovať falzifikáty a sťahovať ich z obehu. Eurosystém využíva najnovšie poznatky v oblasti technológie výroby bankoviek: séria Európa, ktorú v súčasnosti zavádza, pomôže zachovať dôveru verejnosti v bankovky. Nová séria bankoviek zároveň poskytuje vyššiu mieru ochrany pred falšovaním, pretože bankovky sú ešte bezpečnejšie a odolnejšie. Nová bankovka 10 € bude uvedená do obehu 23. septembra 2014.

Kontaktnou osobou pre médiá je Elodie Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá