Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar - Antalet förfalskningar fortsätter vara lågt

18 juli 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid onsdagen den 18 juli 2014
  • Under första halvåret 2014 togs 331 000 förfalskade eurosedlar ur omlopp, en mycket liten del av det totala antalet äkta sedlar i omlopp.
  • 81 procent av förfalskningarna utgörs av 20‑ och 50‑eurosedlar.
  • Eurosedlar kan lätt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • De fortsätter vara ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Under första halvåret 2014 togs totalt 331 000 förfalskade eurosedlar ur omlopp, 6,2 procent färre än under andra halvåret 2013. Sammantaget var antalet förfalskningar fortfarande mycket lågt jämfört med hur många äkta sedlar som var i omlopp, över 16 miljarder.

I tabellen nedan anges halvårssiffrorna sedan 2011:

Period 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1
Antal förfalskningar 296,000 310,000 251,000 280,000 317,000 353,000 331,000

Trots att antalet är lågt uppmanar Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 18 nationella centralbankerna i euroområdet, allmänheten att vara uppmärksamma på de sedlar de tar emot. Äkta sedlar känns lätt igen med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Om man får en misstänkt sedel bör man direkt jämföra den med en sedel som man vet är äkta. Om misstanken bekräftas bör man kontakta polisen eller den nationella centralbanken, beroende på nationell praxis.

Nedan visas en uppdelning, per valör, av förfalskningar som tagits ur omlopp under det första halvåret 2014 och information om var.

Valör €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
I procent 1.2% 4.6% 46.5% 34.7% 10.9% 1.3% 0.8%
  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20 och 50 euro. De stod för 81 procent av förfalskningarna, en liten ökning jämfört med halvåret före.
  • 98 procent av förfalskningarna upptäcktes i länder i euroområdet, 1,9 procent i EU-medlemsstater utanför euroområdet och 0,1 procent i andra delar av världen.

Eurosystemet är skyldigt att se till att eurosedlarna är säkra och ger därför vägledning om hur man ska skilja mellan äkta och förfalskade sedlar samt hjälper dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att säkerställa att den sedelhanteringsutrustning som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande sätt identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar. Eurosystemet utnyttjar förbättringarna inom sedelteknik: den Europaserie som införs kommer att hjälpa till att behålla allmänhetens förtroende för sedlarna och ge förnyat skydd mot förfalskningar eftersom sedlarna blir ännu säkrare och mer hållbara. Den nya 10-eurosedeln ges ut den 23 september 2014.

För förfrågningar från media, kontakta Elodie Nowodazkij, tfn. +49 69 1344 7390.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media