Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro – liczba falsyfikatów nadal niska

18 lipca 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego w piątek 18 lipca 2014 r.
  • W pierwszej połowie 2014 r. wycofano z obiegu 331 tys. fałszywych banknotów euro – na tle łącznej liczby autentycznych banknotów w obiegu to bardzo mało.
  • 81% falsyfikatów stanowią banknoty 20 i 50 euro.
  • Autentyczność banknotu euro można łatwo sprawdzić: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są w dalszym ciągu pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W pierwszej połowie 2014 r. wycofano z obiegu łącznie 331 tys. fałszywych banknotów euro – o 6,2% mniej niż w drugim półroczu 2013 r. Na tle przeszło 16 mld autentycznych banknotów będących w obiegu w tym okresie ilość falsyfikatów była w sumie nadal bardzo mała.

Poniżej przedstawiono liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach od 2011 r.

Półrocze 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1
Liczba falsyfikatów 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000

Mimo małej liczby falsyfikatów członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 18 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by zwracać uwagę na otrzymywane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych należących do Eurosystemu. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Jeśli banknot rzeczywiście okaże się fałszywy, trzeba skontaktować się z policją lub z krajowym bankiem centralnym, zgodnie z przyjętą w danym kraju praktyką.

Poniżej przedstawiono udział procentowy poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2014 r., wraz z informacją o miejscu ich wykrycia.

Nominał 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Udział procentowy 1,2% 4,6% 46,5% 34,7% 10,9% 1,3% 0,8%
  • Najczęściej fałszowanymi banknotami były nadal 20 i 50 euro, które stanowiły 81% falsyfikatów – nieco więcej niż w poprzednim półroczu.
  • 98% fałszywych banknotów wykryto w krajach strefy euro, 1,9% – w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 0,1% – w innych krajach.

Eurosystem ma obowiązek chronić nienaruszalność banknotów euro. Dlatego uczy, jak odróżnić banknoty autentyczne od fałszywych, i pomaga osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką w dostosowywaniu urządzeń obsługujących i sortujących banknoty do skutecznego wykrywania i usuwania z obiegu falsyfikatów. Eurosystem korzysta z osiągnięć technicznych w dziedzinie produkcji banknotów. Banknoty z wprowadzanej obecnie serii „Europa” będą jeszcze bezpieczniejsze i trwalsze, co przyczyni się do utrzymania zaufania społecznego do euro i zapewni skuteczniejszą ochronę przed fałszowaniem. Nowe 10 euro pojawi się w obiegu 23 września 2014 r.

Kontakt z mediami: Elodie Nowodazkij, tel. +49 69 1344 7390.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami