Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā) – viltojumu skaits joprojām ir neliels

2014.18.07.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2014. gada 18. jūlijam, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
  • 2014. gada 1. pusgadā no apgrozības tika izņemts 331 000 viltotu euro banknošu – ļoti niecīga daļa no kopējā apgrozībā esošo īsto banknošu skaita.
  • 81% viltojumu veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes var viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Tās joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

2014. gada 1. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemts 331 000 viltotu euro banknošu – par 6.2% mazāk nekā 2013. gada 2. pusgadā. Kopumā viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar šajā periodā apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (vairāk nekā 16 mljrd. banknošu).

Tālāk tabulā sniegti pusgada dati par laika posmu kopš 2011. gada.

Periods 1/2011 2/2011 1/2012 2/2012 1/2013 2/2013 1/2014
Viltojumu skaits 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000

Neraugoties uz nelielo viltojumu skaitu, Eurosistēmas dalībnieki, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 18 euro zonas valstu centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem pievērst uzmanību saņemtajām banknotēm. Īstas banknotes ir viegli atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – attiecīgās valsts centrālo banku.

Tālāk sniegts 2014. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības, kā arī informācija par to, kur tās atklātas.

Nominālvērtība 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Procentuālais dalījums 1.2% 4.6% 46.5% 34.7% 10.9% 1.3% 0.8%
  • Joprojām visbiežāk viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Tās veido 81% no visiem viltojumiem (nedaudz vairāk nekā iepriekšējā pusgadā).
  • 98% viltojumu atklāti euro zonas valstīs, 1.9% – ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.1% – citos pasaules reģionos.

Eurosistēmas uzdevums ir sargāt euro banknošu integritāti, tāpēc tā sniedz norādes, kā atšķirt īstas banknotes no viltotām, un palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības. Eurosistēma izmanto banknošu izgatavošanas tehnoloģiju attīstību – Eiropas sērija, kas pašlaik tiek ieviesta, palīdzēs saglabāt sabiedrības uzticēšanos banknotēm un nodrošinās uzlabotu aizsardzību pret viltojumiem, jo banknotes kļūs vēl drošākas un izturīgākas. Jaunā 10 euro banknote tiks laista apgrozībā 2014. gada 23. septembrī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Elodijas Novodažkijas ( Elodie Nowodazkij, tālr. +49 69 1344 7390).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem