Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave europangatähtede võltsimise kohta – võltsitud pangatähtede osakaal jätkuvalt väike

18. juuli 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, kolmapäeval, 18. juulil 2014
  • 2014. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest 331 000 võltsitud europangatähte – ringluses olevate ehtsate pangatähtedega võrreldes on võltsingute osatähtsus väga väike.
  • 81% võltsingutest moodustavad 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

2014. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 331 000 võltsitud europangatähte ehk 6,2% vähem kui 2013. aasta teisel poolel. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede arvuga (üle 16 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus siiski jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta alates 2011. aastast:

Periood 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1
Võltsingute arv 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000

Ehkki võltsinguid esineb vähe, soovitavad eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank ja euroala 18 riigi keskpangad üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga.

Järgnev tabel annab ülevaate 2014. aasta esimesel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:

Nimiväärtus €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Protsendiline jaotus 1,2% 4,6% 46,5% 34,7% 10,9% 1,3% 0,8%
  • Kõige enam võltsitakse endiselt 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud moodustasid 81% võltsitud pangatähtedest ehk veidi enam kui eelmisel poolaastal.
  • 98% võltsingutest avastati euroala riikides, 1,9% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,1% muudes maailma piirkondades.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust. Seega annab eurosüsteem mitmesugust teavet, et aidata üldsusel võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada. Arvesse võetakse pangatähtede tootmise tehnoloogia arengut: europangatähtede teise seeria kasutuselevõtt aitab säilitada üldsuse usaldust pangatähtede vastu ja pakub tõhusamat võltsimisvastast kaitset, sest uued pangatähed on veelgi turvalisemad ja vastupidavamad. Uus 10-eurone pangatäht emiteeritakse 2014. aasta 23. septembril.

Meediakanalite küsimustele vastab Elodie Nowodazkij (tel +49 69 1344 7390).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid