Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ ще промени графика на заседанията и ще публикува редовни съобщения за разискванията по паричната политика, считано от 2015 г.

3 юли 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 15.30 ч централноевропейско време в четвъртък, 3 юли 2014 г.
  • Честотата на заседанията на Управителния съвет, свързани с паричната политика, се променя – цикълът става шестседмичен.
  • Периодите на поддържане на резервите ще бъдат удължени до шест седмици, за да съответстват на новия график.
  • ЕЦБ възнамерява да публикува съобщения за разискванията по паричната политика, считано от януари 2015 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява, че от януари 2015 г. ще се прилага нов шестседмичен цикъл за заседанията на Управителния съвет, свързани с паричната политика. Заседанията, на които се обсъждат въпроси извън обхвата на паричната политика, ще продължат да се провеждат най-малко веднъж месечно.

Периодите на поддържане на резервите, през които банките са задължени да поддържат минимални резерви при Евросистемата, ще бъдат удължени от четири на шест седмици, за да съответстват на новата честота на провеждане на заседанията по паричната политика.

Същевременно ЕЦБ заявява ангажимента си да публикува редовни съобщения за заседанията на Управителния съвет, свързани с паричната политика. Това се предвижда да започне от заседанието през януари 2015 г. Датите на публикуване ще бъдат определени така, че съобщението за всяко предходно заседание да се публикува преди датата на провеждане на следващото.

Промененият график на заседанията ще се финализира на заседанието на Управителния съвет на 16 юли и ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ непосредствено след това.

Медиите могат да се обръщат за информация към Нилс Бюнеман на телефон +49 69 1344 6594.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите