Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

In 2015 past de ECB haar vergaderschema aan en gaat zij regelmatig verslagen van monetairbeleidsbesprekingen publiceren

3 juli 2014

EMBARGO

Persembargo tot 15.30 uur Midden-Europese tijd op donderdag 3 juli 2014
  • De frequentie van de monetairbeleidsvergaderingen van de Raad van Bestuur zal worden veranderd naar een cyclus van zes weken
  • In overeenstemming met het nieuwe vergaderschema zullen de reserveaanhoudingsperioden worden verlengd tot zes weken
  • De ECB is voornemens vanaf januari 2015 verslagen van haar monetairbeleidsbesprekingen te publiceren

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt vandaag bekend dat vanaf januari 2015 de aan het monetair beleid gewijde vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen plaatsvinden in een cyclus van zes weken. De niet-monetairbeleidsvergaderingen zullen ten minste eenmaal per maand blijven worden gehouden.

De reserveaanhoudingsperioden – gedurende welke van de banken wordt vereist dat zij gemiddeld minimumreserves aanhouden bij het Eurosysteem – zullen van vier weken worden verlengd tot zes weken om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe frequentie van de monetairbeleidsvergaderingen.

Tegelijkertijd maakt de ECB bekend dat zij regelmatig verslagen van de monetairbeleidsvergaderingen van de Raad van Bestuur zal gaan publiceren, waarbij het voornemen is hiermee te beginnen vanaf de vergadering in januari 2015. De publicatie van de verslagen zal op een zodanig tijdstip plaatsvinden dat het verslag van de voorafgaande vergadering wordt gepubliceerd vóór de datum van de volgende vergadering.

Het definitieve herziene vergaderschema zal worden opgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 16 juli en zal onmiddellijk daarna worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Niels Bünemann op +49 69 1344 6594.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media