Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar regelbundna redogörelser för penningpolitiska diskussioner och ändrar tidsplanen för sammanträden

3 juli 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 15.30 centraleuropeisk tid torsdagen den 3 juli 2014
  • Mötesfrekvensen för ECB-rådets penningpolitiska sammanträden kommer att ändras till en sexveckorscykel.
  • Uppfyllandeperioderna förlängs till sex veckor för att matcha den nya tidsplanen.
  • ECB planerar att publicera redogörelser för penningpolitiska diskussioner från och med januari 2015.

I dag meddelar Europeiska centralbanken att ECB-rådets penningpolitiska sammanträden från och med januari 2015 ska följa en sexveckorscykel. De sammanträden som behandlar övriga ärenden kommer även fortsättningsvis att hållas en gång i månaden.

Uppfyllandeperioderna, under vilka banker i genomsnitt måste hålla kassakravsmedel hos Eurosystemet, kommer att förlängas till sex veckor, från fyra veckor, för att matcha de penningpolitiska sammanträdenas nya mötesfrekvens.

ECB meddelade samtidigt att man förbinder sig att regelbundet publicera redogörelser för ECB-rådets penningpolitiska sammanträden, med planerad start från och med sammanträdet i januari 2015. Redogörelsen för ett sammanträde ska publiceras före nästa sammanträde.

Det reviderade sammanträdesprogrammet kommer att slutligt fastställas vid ECB-rådets sammanträde den 16 juli och omedelbart därefter offentliggöras på ECB:s webbplats.

Kontakt för media: Niels Bünemann, tfn +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media