SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

I 2015 ændrer ECB mødekalenderen og offentliggør regelmæssige sammendrag af de pengepolitiske drøftelser

3. juli 2014

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse torsdag den 3. juli 2014, kl. 15.30 CET
  • Styrelsesrådets pengepolitiske møder vil blive afholdt i henhold til en 6-ugers cyklus.
  • Reservekravsperioderne forlænges til seks uger, så de matcher den nye mødekalender.
  • Fra og med januar 2015 offentliggør ECB et sammendrag af de pengepolitiske drøftelser.

Den Europæiske Centralbank (ECB) meddeler i dag, at afholdelsen af de styrelsesrådsmøder, som er forbeholdt pengepolitikken, vil blive ændret, så de følger en ny 6-ugers cyklus fra og med januar 2015. De ikke-pengepolitiske møder vil fortsat blive afholdt mindst én gang om måneden.

Reservekravsperioder – hvor bankerne, i gennemsnit, skal holde mindstereserver på konti hos Eurosystemet, forlænges fra fire til seks uger, så de matcher den nye mødekalender for de pengepolitiske møder.

Samtidig meddeler ECB, at der regelmæssigt vil blive offentliggjort sammendrag af drøftelserne på Styrelsesrådets pengepolitiske møder, efter planen fra og med mødet i januar 2015. Tidsmæssigt vil offentliggørelsen af disse sammendrag finde vil sted, så sammendraget fra det foregående møde er offentliggjort, inden datoen for det næste møde.

Den ændrede mødekalender vedtages på Styrelsesrådets møde 16. juli og vil være at finde på ECB's websted umiddelbart derefter.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Niels Bünemann, tlf.: +49 69 1344 6594

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt