Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

13 юли 2009 г.

През първата половина на 2009 г. от обращение са изтеглени общо 413 000 бр. фалшиви евробанкноти. Това е с около 17 % повече от задържаното през предходните шест месеца количество. Таблицата по-долу представя полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти.

Таблица 1. 

Период 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1
Брой фалшиви банкноти 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000

По време на отчетния период не са открити много нови класове фалшиви банкноти. [1] Ето защо по-голямото количество се дължи на факта, че съществуващите класове фалшиви банкноти са по-широкоразпространени от преди.

Делът на фалшифицираните банкноти следва да се сравнява с броя на истинските евробанкноти в обращение (средно около 12,5 млрд. евро през първата половина на 2009 г.).

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и шестнадесетте национални централни банки от еврозоната – приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. По-доброто познаване на характеристиките на истинските банкноти води до по-лесно разпознаване на фалшивите. В допълнение Евросистемата продължава да полага значителни усилия, за да информира добре обществеността как да разпознава фалшивите банкноти и да гарантира на хората, боравещи професионално с пари в брой, че банкнотообработващите машини могат по надежден начин да идентифицират и да изтеглят от обращение фалшивите банкноти. Истинските банкноти се разпознават лесно, като се използва тестът „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“. Информация за него можете да намерите на страницата от уебсайта на ЕЦБ, посветена на еврото ( www.euro.ecb.eu), и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

При съмнение обаче за фалшива банкнота тя следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя разбивка по купюри на фалшивите банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2009 г.

Таблица 2. 

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка по купюри 0,5 % 1 % 48,5 % 34 % 13,5 % 2 % 0,5 %

През първата половина на 2009 г. най-често фалшифицираната банкнота е тази от 20 € - почти половината от всички открити фалшиви банкноти. Измежду тях трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) заедно представляват над 95 % от всички фалшиви банкноти.

Повечето фалшификати, заловени през първата половина на 2009 г. (над 98 %), са открити в държави от еврозоната, като само около 1 % са задържани в държави-членки на ЕС извън еврозоната и по-малко от 0,5 % – в други части на света.

  1. [1] Клас фалшиви банкноти е група фалшиви банкноти с общ произход.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите