Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

13. júla 2009

V prvej polovici roka 2009 bolo z obehu stiahnutých celkom 413 000 falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím to predstavuje nárast o približne 17 %. Nasledujúca tabuľka vyjadruje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch.

Obdobie 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1
Počet falzifikátov 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000

Počas uvedeného obdobia sa nenašli žiadne významné nové triedy falzifikátov. [1] To znamená, že nárast počtu falzifikátov bol spôsobený výhradne väčším rozšírením ich existujúcich tried.

Rozsah falšovania je potrebné porovnávať s počtom pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere okolo 12,5 mld. v prvom polroku 2009) .

Napriek tomu však Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 16 národných centrálnych bánk eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek pri hotovostných transakciách. Čím lepšie ľudia poznajú jednotlivé vlastnosti a charakteristické znaky pravých bankoviek, tým lepšie dokážu rozpoznať ich falzifikáty. Eurosystém sa preto naďalej snaží zabezpečiť, aby verejnosť vedela, ako falzifikáty rozpoznávať, a aby ich spoľahlivo dokázali identifikovať a sťahovať z obehu aj pracovníci narábajúci s hotovosťou a zariadenia na spracovanie hotovosti. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou dotykom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB ( www.euro.ecb.eu) a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že má falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2009 v členení podľa nominálnej hodnoty:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 0,5 % 1 % 48,5 % 34 % 13,5 % 2 % 0,5 %

V prvom polroku 2009 bola najčastejšie falšovaná bankovka nominálnej hodnoty 20 €, ktorá predstavovala takmer polovicu všetkých zadržaných bankoviek. Tri prostredné nominálne hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) spolu predstavovali približne 95 % všetkých falzifikátov.

Väčšina (98 %) falzifikátov zadržaných v prvom polroku 2009 sa našla v krajinách eurozóny. Len približne 1 % falzifikátov bolo zadržané v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a zostávajúcich 0,5 % v ostatných častiach sveta.

  1. [1] Za triedu falzifikátov sa považuje skupina falošných bankoviek rovnakého pôvodu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá