Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

13 lipca 2009 r.

W pierwszej połowie 2009 r. wycofano z obiegu łącznie 413 000 fałszywych banknotów euro, czyli o około 17% więcej niż w poprzednim półroczu. Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych okresach.

Półrocze 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1
Liczba falsyfikatów 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000

W ostatnim półroczu nie odnotowano istotnych nowych kategorii fałszerstw [1], czyli wzrost ilości fałszywych banknotów wynikał wyłącznie z bardziej powszechnego występowania istniejących kategorii.

Skalę fałszerstw należy rozpatrywać na tle ilości autentycznych banknotów (w pierwszym półroczu w obiegu było ich około 12,5 mld).

Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 16 banków centralnych krajów strefy euro, stale przypomina, by uważać, jakie banknoty się przyjmuje. Dobra znajomość wyglądu i zabezpieczeń banknotów ułatwia wykrywanie falsyfikatów. Dlatego też Eurosystem stale prowadzi intensywne działania, by z jednej strony zwykli obywatele byli dobrze poinformowani o sposobach sprawdzania autentyczności banknotów, a z drugiej, by urządzenia do sortowania i obsługi banknotów używane przez osoby mające zawodowo do czynienia z gotówką skutecznie wykrywały i przechwytywały falsyfikaty. Fałszywy banknot można bez trudu odróżnić od prawdziwego przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro (www.euro.ecb.eu) oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu.

W wypadku dalszych wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy przekazać wszelkie informacje na temat jego pochodzenia organom policji lub – jeśli jest to przyjęte – krajowemu bankowi centralnemu.

Poniższa tabela przedstawia podział banknotów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2009 r. według nominałów.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procent poszczególnych nominałów 0,5% 1% 48,5% 34% 13,5% 2% 0,5%

W pierwszej połowie 2009 r. najczęściej fałszowano banknot o nominale 20 €, na który przypada niemal połowa wszystkich wykrytych falsyfikatów. Ponad 95% wszystkich sfałszowanych banknotów stanowiły trzy środkowe nominały (20 €, 50 € i 100 €).

W omawianym okresie większość fałszywych banknotów (ponad 98%) wykryto w krajach strefy euro, a jedynie około 1% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i niecałe 0,5% w innych częściach świata.

  1. [1] Falsyfikatów o tych samych cechach.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami