Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

13 Ιουλίου 2009

Το πρώτο εξάμηνο του 2009, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 413.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Η ποσότητα αυτή συνιστά αύξηση κατά 17% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξαμηνιαία τάση του αριθμού των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν.

Χρονική περίοδος 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1
Αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000 354.000 413.000

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν αναφέρθηκαν σημαντικές νέες κατηγορίες πλαστών τραπεζογραμματίων [1]. Επομένως, η ποσοτική τους αύξηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ευρύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους διανομή των υφιστάμενων κατηγοριών πλαστών τραπεζογραμματίων.

Η ποσότητα των πλαστών τραπεζογραμματίων πρέπει να συγκριθεί με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (περίπου 12,5 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του 2009).

Ωστόσο, το Ευρωσύστημα –δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ– συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Όσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των γνήσιων τραπεζογραμματίων, τόσο πιο εύκολο θα είναι να εντοπίσει ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο. Συνεπώς, το Ευρωσύστημα εξακολουθεί να καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης ενός πλαστού τραπεζογραμματίου και ότι, όσον αφορά τους φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία. Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ (www.euro.ecb.eu) και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ωστόσο, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε –σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο– με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλαστά τραπεζογραμμάτια που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2009, κατά ονομαστική αξία.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Ανάλυση κατά ονομαστική αξία 0,5% 1% 48,5% 34% 13,5% 2% 0,5%

Το πρώτο εξάμηνο του 2009, τα τραπεζογραμμάτια των 20 ευρώ παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, καθώς αντιστοιχούσαν στο ήμισυ σχεδόν του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν. Οι τρεις μεσαίες ονομαστικές αξίες (20, 50 και 100 ευρώ) αθροιστικά αντιστοιχούσαν σε ποσοστό πάνω από 95% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.

Η πλειονότητα (πάνω από 98%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2009 εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ μόλις 1% περίπου εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και κάτω από 0,5% σε άλλα μέρη του κόσμου.

  1. [1] Ως κατηγορία πλαστών τραπεζογραμματίων νοείται η ομάδα των πλαστών τραπεζογραμματίων με κοινή προέλευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου